Pages Menu
Categories Menu

Regnskabsklasse A og B

 

Regnskabsklasse A og B – Overblik, udvalgte regnskabsposter og praktiske problemstillinger

Der er i praksis en del udfordringer i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporter for virksomheder i regnskabsklasse A og B.

Med udgangspunkt i årsregnskabslovens grundlæggende krav til årsrapporten, Erhvervsstyrelsens notat om regnskabskrav for regnskabsklasse A og den seneste regnskabsvejledning, går vi detaljeret ned i udvalgte regnskabsposter, der erfaringsmæssigt kan give udfordringer.

Dette kursus gennemgår krav til opstilling af årsrapporter for regnskabsklasse A og B.

Vi gennemgår særligt udvalgte regnskabsposter og praktiske problemstillinger, og du får den nyeste viden, som gør dig i stand til at udarbejde retvisende årsrapporter.

Tilmeld

Mål & udbytte

Efter kurset i Regnskabsklasse A og B har du overblok over årsregnskabslovens krav til udarbejdelse af årsrapporter for regnskabsklasse A og B, krydret med alt det praktiske.

Godkendt efteruddannelse

Kurset i Regnskabsklasse A og B tæller 8 timer i kategorien retlige krav og standarder (regnskab).

Underviser

Kim WegenerKim Wegener, statsautoriseret revisor.

Kim har mange års praktisk erfaring som revisor og underviser, deltager i Regnskabsrådets møder og har bl.a. været eksaminator og censor ved revisoreksamen.

Målgruppe

Godkendte revisorer og ledende medarbejdere.

Forudsætninger

Kendskab til udarbejdelse af årsrapporter og grundlæggende overblik over årsregnskabsloven.

Kursusindhold

Kurset i Regnskabsklasse A og B er tt intensivt kursus med hovedvægten lagt på de grundlæggende og specifikke krav til årsrapporten for mindre virksomheder og praktiske problemstillinger.

Vi gennemgår blandt andet:

 • Årsregnskabslovens kvalitetskrav og grundlæggende forudsætninger
 • Specifikke krav til årsrapporten for regnskabsklasse A
 • Størrelsesgrænser i årsregnskabsloven for regnskabsklasse B og beregningen heraf
 • Regnskabsregler for Microvirksomheder
 • Regler for tilvalg fra højere regnskabsklasser
 • Krav til ledelsespåtegning og ledelsens beretning
 • Anvendt regnskabspraksis og behandling af ændringer
 • Regnskabsmæssige skøn og væsentlige fejl
 • Begivenheder efter balancedagen
 • Måling af tilgodehavender og gæld – amortiseret kostpris
 • Forudbetalinger og periodeafgrænsningsposter
 • Afskrivning på bygninger
 • Op- og nedskrivninger
 • Investeringsejendomme
 • Måling af investeringsaktiver, herunder kapitalandele
 • Egenkapital, bundne og frie reserver
 • Notekrav til årsregnskabet
 • Indtægter
 • Kontantprincippet
 • Udviklingsprojekter
 • Tilskud
 • Udskudt skat
 • Fremmed valuta
 • Renteswaps og valutaterminskontrakter
 • Leasing

Undervisningsmetode

Undervisningen foregår som en kombination af indlæg og diskussioner.

Dato, tid & sted

 • 27. november 2017 kl. 9-17 på Scandic i Hvidovre
 • 4. december 2017 kl. 9-17 på Comwell Sport Rebild Bakker i Skørping
 • 11. december 2017 kl. 9-17 på Frederik VI’s Hotel i Odense

Pris

 • 3.495 kr. ved bestilling af 1 kursus.
 • 2.895 kr. pr. kursus ved bestilling af 5 kurser (40 timer) samlet senest den 1. september 2017.
 • 2.995 kr. pr. kursus ved bestilling af 5 kurser samlet fra den 2. september 2017.

Tilmelding

Regnskabsklasse A og B (Hvidovre)

Beskrivelse:

Tilmelding til kurset regnskabsklasse A og B (Hvidovre)

Starttidspunkt: 09:00
Sluttidspunkt: 17:00

Dato: 27. november 2017

Adresse:
Scandic Hvidovre
Kettevej 4
Hvidovre
2650
Kort og kørselsvejledning

Tilmeldingsdetaljer

Personlige informationer

Regnskabsklasse A og B (Skørping)

Beskrivelse:

Tilmelding til kurset Regnskabsklasse A og B (Skørping)

Starttidspunkt: 09:00
Sluttidspunkt: 17:00

Dato: 4. december 2017

Adresse:
Comwell Sport Rebild
Rebildvej 36,
Skørping
9520
Kort og kørselsvejledning

Tilmeldingsdetaljer

Personlige informationer

Regnskabsklasse A og B (Odense)

Beskrivelse:

Tilmelding til kurset Regnskabsklasse A og B (Odense)

Starttidspunkt: 09:00
Sluttidspunkt: 17:00

Dato: 11. december 2017

Adresse:
Frederik VI's Hotel
Rugårdsvej 590
Odense NV
5210
Kort og kørselsvejledning

Tilmeldingsdetaljer

Personlige informationer

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!