Pages Menu
Categories Menu

Aktuel skat

 

Undervisningen til kurset i Aktuel skat er tilrettelagt således, at problemstillingerne anskues med praktikerens øjne.

Kursisterne vil blive inddraget i undervisningen, og der svares løbende på kursisternes spørgsmål.

Vi inddrager i betydeligt omfang ikke-offentliggjorte afgørelser. Der synes at være en tendens til, at de sager, som skatteyder vinder, ikke offentliggøres i samme omfang som dem, skatteyder taber.

På mange områder tegner der sig et noget mere nuanceret billede af gældende skatteret, når man inddrager ikke-offentliggjort praksis.

Som professionel aktør inden for skatteretten er det selvsagt vigtigt, at man er fuldt opmærksom på ikke-offentliggjorte afgørelser; særligt, når de kan bruges til at støtte ens egen opfattelse i en eventuel tvist med SKAT og til at opnå positive resultater, når man yder skatterådgivning.

Der udleveres et omfattende kursusmateriale, som laves i en form, så det efterfølgende er anvendeligt til opslag.

Aktuel skat omfatter lovgivning vedtaget i folketingsåret 2016/2017, og nogle aktuelle skatteretlige emner.

Tilmeld

Faktakurser-42

Mål og udbytte

Formålet med kurset i Aktuel skat er, at du efter du har deltaget i kurset kender den nyest vedtagne skattelovgivning og de seneste skatteretlige problemstillinger, som SKAT fokuserer på vedrørende personer, der driver virksomhed i privat regi og personer, der driver virksomhed i selskabsregi.

Godkendt efteruddannelse

Kurset i Aktuel skat tæller 8 timer i kategorien direkte og indirekte skatter.

Undervisere

Torben Bagge underviser på Fakta Kurser

Torben Bagge, advokat (H), partner i Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen og leder af firmaets skatteproces-afdeling, der p.t. består af 14 jurister.

Torben er forfatter til en række artikler, primært offentliggjort i TfS og Revision & Regnskab.

Han er medlem af bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater. Han er ekstern lektor i skatteret og offentlig ret på Aarhus Universitet, ligesom han er fast underviser på Master i SKAT. Endvidere er han hyppigt anvendt som skatte-ekspert i medierne.

Jørgen Frausing underviser på Flyt skolebænken til Costa del SolJørgen Frausing, registreret revisor og Senior Tax Manager i Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen.

Jørgen har bl.a. tidligere været ansat i Foreningen Registrerede Revisorers skatteafdeling.
Han har en meget betydelig undervisningserfaring.

Målgruppe

Revisorer og andre, der på tilsvarende måde beskæftiger sig med skatteretlige problemstillinger.

Kursusindhold

På kurset i Aktuel skat gennemgår vi blandt andet:

 • Udvalgte nye skattelove, vedtaget i folketingssamlingen 2016/17, herunder:
  • Ny skattekontrollov
  • Ny skatteindberetningslov
  • Nedsættelse af bo- og arveafgift og skærpelse af pengetanksreglerne
  • Nedsættelse af skatterne for de lavest lønnede
  • Kildeartsbegrænsning af underskud fra fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter
 • Folketingssamling 2017/18 – lovkatalog og fremsatte lovforslag
 • Vigtige styresignaler udsendt i 2017
 • Genindførsel af omkostningsgodtgørelse for selskaber
 • Aktuelle nye problemstillinger vedr. aktionærbeskatning
 • Aktuelle nye problemstillinger vedr. virksomhedsskatteordningen

Undervisningsmetode

En kombination af indlæg og diskussioner. Kursisterne inddrages i debat.

Forudsætninger

Grundlæggende kendskab til skattelovgivningen.

Dato, tid og sted

 • 8. januar 2018 kl.9-17 på Scandic Aarhus Vest.
 • 12. januar 2018 kl.9-17 på Scandic i Hvidovre.

Pris

 • 3.495 kr. ved bestilling af 1 kursus.
 • 2.895 kr. pr. kursus ved bestilling af 5 kurser (40 timer) samlet senest den 1. september 2017.
 • 2.995 kr. pr. kursus ved bestilling af 5 kurser samlet fra den 2. september 2017.

Tilmelding

Aktuel skat (Aarhus)

Beskrivelse:

Tilmelding til kurset Aktuel skat (Aarhus)

Starttidspunkt: 09:00
Sluttidspunkt: 17:00

Dato: 8. januar 2018

Adresse:
Scandic Aarhus V
Rytoften 3
Aarhus V
8210
Kort og kørselsvejledning

Tilmeldingsdetaljer

Personlige informationer

Aktuel skat (Hvidovre)

Beskrivelse:

Tilmelding til kurset Aktuel skat (Hvidovre)

Starttidspunkt: 09:00
Sluttidspunkt: 17:00

Dato: 12. januar 2018

Adresse:
Scandic Hvidovre
Kettevej 4
Hvidovre
2650
Kort og kørselsvejledning

Tilmeldingsdetaljer

Personlige informationer

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!