Pages Menu
Categories Menu

Posted on 12. februar 2020 in

Online Årsrapport klasse A og B for bogholdere og revisorer

KURSUS Pris Antal
Online: 1 kursusvis detaljer  3.600,00kr. (DKK)  
Online: Min. 5 kurser før 1.9vis detaljer  3.000,00kr. (DKK)   Expired
Online: Min. 5 kurser fra 1.9vis detaljer  3.200,00kr. (DKK)  
Odense: 1 kursusvis detaljer  3.600,00kr. (DKK)  
Odense: Min. 5 kurser før 1.9vis detaljer  3.000,00kr. (DKK)   Expired
Odense: Min. 5 kurser fra 1.9vis detaljer  3.200,00kr. (DKK)  

  • Online Årsrapport klasse A og B for bogholdere og revisorer: Hvidovre
    28. oktober 2020
    09:00 - 16:00
  • Årsrapport klasse A og B for bogholdere og revisorer: Odense
    16. december 2020
    09:00 - 17:00

 

Der er i praksis en del udfordringer i forbindelse med at udarbejde årsrapporter for virksomheder i regnskabsklasse A og B. 

Vi tager udgangspunkt i årsregnskabslovens krav til årsrapporten og Erhvervsstyrelsens notat om regnskabskrav for regnskabsklasse A, så du får overblikket over kravene til regnskab for klasse A og B. 

Vi går detaljeret ned i udvalgte regnskabsposter, der erfaringsmæssigt kan give udfordringer. 

På dette kursus i  Årsrapport klasse A og B for bogholdere og revisorer  gennemgår vi også krav til opstilling af årsrapporter for regnskabsklasse A og B. 

Vi gennemgår særligt udvalgte regnskabsposter og praktiske problemstillinger, og du får den nyeste viden, som gør dig i stand til at udarbejde retvisende årsrapporter. 

 

Bemærk, at dette kursus gennemgås efter reglerne, som er pligtige at anvende for regnskabsår, der starter 1.1.2020 eller senere.  

For gennemgang af ændringer fra gammel til ny lov, skal du tilmelde dig kurset Ændringer i årsregnskabsloven 

Vi har også kursus i ændringerne som 1-times online kursus, hvor du får det hurtige overblik. 

 

 

 

Mål & udbytte

Efter kurset i  Årsrapport klasse A og B for bogholdere og revisorer  har du overblik over årsregnskabslovens krav til at udarbejde årsrapporter for regnskabsklasse A og B, krydret med alt det praktiske. 

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset i  Årsrapport klasse A og B for bogholdere og revisorer  tæller med 8 timer i kategorien anden relevant lovgivning og faglige standarder.  

 

Underviser

Bjarne Aalbaek, underviser

Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. 

Bjarne leder Faglig Afdeling A/S. 

 

Målgruppe

Udførende revisorer og bogholdere. 

 

Forudsætninger

Du udarbejder årsrapporter for virksomheder i klasse A og B. 

 

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.: 

* Særlige krav til klasse A 

* Krav til årsrapportens bestanddele og grundlæggende krav 

* Mikrovirksomheder og valg af disse regler 

* Tilvalg fra højere klasse 

* Skemakrav, anlægs-/omsætningsaktiver, lang-/kortfristede aktiver, skema 1 og 2, lang- og kortfristet gæld, gæld, hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser 

* Ændring af anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn og fejl 

* Begivenheder efter balancedagen 

* Tekstsider 

* Oversigt over indregning og måling 

* Amortiseret kostpris 

* Afskrivninger på bygninger – herunder restværdier 

* Oversigt over indregning af investeringsejendomme 

* Oversigt over egenkapitalen – herunder bundne poster 

* Indregning af udskudt skat 

* Oversigt over notekrav 

* Kort gennemgang af leasingreglerne 

* Overblik over de vedtagne ændringer af årsregnskabsloven 2018-2020 

 

Undervisningsmetode

Undervisningen foregår som en kombination af indlæg og diskussioner. 

 

Dato, tid & sted

28. oktober 2020 kl. 9-16 Ændret til et online kursus

 

16. december 2020 kl. 9-17 på Frederik VI’s Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense


 

 

Pris

3.600 kr. ved bestilling af 1 kursus 

3.000 kr. pr. kursus ved bestilling af 5 kurser samlet før den 1. september 2020 

3.200 kr. pr. kursus ved bestilling af 5 kurser samlet fra den 1. september 2020 

 

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!