Pages Menu
Categories Menu

Posted by on jan 19, 2022 in

Ajour – Årsregnskabsloven for klasse A og B regnskaber

KURSUS Pris Antal
ONLINE: 1 kursusvis detaljer  3.775,00kr. (DKK)  
ONLINE: Minimum 5 kurser til og med 1.9.vis detaljer  3.175,00kr. (DKK)   Expired
ONLINE: Minimum 5 kurser fra 2.9.vis detaljer  3.375,00kr. (DKK)  
Odense: 1 kursusvis detaljer  3.775,00kr. (DKK)  
Odense: Minimum 5 kurser til og med 1.9.vis detaljer  3.175,00kr. (DKK)   Expired
Odense: Minimum 5 kurser fra 2.9.vis detaljer  3.375,00kr. (DKK)  

  • ONLINE Ajour - Årsregnskabsloven for klasse A og B regnskaber
    31. oktober 2022
    09:00 - 17:00
  • Odense: Ajour - Årsregnskabloven for klasse A og B regnskaber
    7. december 2022
    09:00 - 17:00

 

Erhvervsstyrelsen sender løbende vejledninger ud til fortolkning af de seneste ændringer til årsregnskabsloven.

Hvordan er ændringerne implementeret i praksis? Har du styr på alle aktuelle forhold? Hvor ses fejlene i praksis?

På dette kursus fokuserer vi detaljeret på aktuelle forhold vedrørende årsregnskabsloven, så du efter kurset er klædt på til at udarbejde korrekte årsrapporter for 2022 og forklare kunderne og medarbejderne reglerne i detaljer. 

Dette kursus fokuserer væsentligst på regnskabsreglerne for regnskabsklasse A og B. 

 

 

Mål & udbytte

Du kan efter kurset Ajour – Årsregnskabsloven for klasse A og B regnskaber udarbejde korrekte årsrapporter for 2022 og forklare reglerne og sammenhængene til bl.a. kunder og medarbejdere.

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset  Ajour – Årsregnskabsloven for klasse A og B regnskaber tæller med 8 timer i efteruddannelseskategorien: Anden relevant lovgivning og faglige standarder (regnskab).

 

Underviser

Kim Wegener

Kim Wegener, statsautoriseret revisor

Kim Wegener har mange års praktisk erfaring som revisor og underviser.

Han er medlem af Regnskabsrådet og har bl.a. været eksaminator og censor ved revisoreksamen.

 

Målgruppe

Revisorer og ledende medarbejdere

 

Kursusindhold

Vi gennemgår:

Udvalgte fokusområder i årsregnskabsloven i detaljer punkt for punkt, herunder bl.a.:

* Reglerne for regnskabsklasse A og vejledninger hertil

* Korrekt klassifikation

* Korrekt værdiansættelse

* Opskrivninger og notekrav

* Nedskrivninger

* Begrebet ”Kapitalinteresser” sammenholdt med relaterede begreber

* Indregning af nettoomsætning med fortolkningsbidrag fra IFRS

* Den regnskabsmæssige behandling af Corona hjælpepakker og slutafregning heraf

* Regnskabsmæssig vurdering af going concern

* Etc.

Herudover gennemgår vi konkrete aktuelle regnskabsmæssige fokusområder på baggrund af seneste bemærkninger fra Erhvervsstyrelsen m.fl.

Valget af de enkelte områder vil bero på aktualiteten omkring kursustidspunktet.

 

Undervisningsmetode

Undervisningen på kurset  Ajour – Årsregnskabsloven for klasse A og B regnskaber sker som en kombination af indlæg og diskussioner.

Kursusdeltagere inddrages i debat.

 

Dato, tid & sted

31. oktober 2022 kl. 9-17 ONLINE på TEAMS

7. december 2022 kl. 9-17 på Hotel Frederik d. VI i Odense

Pris

3.775 kr.

3.175 kr. pr. kursus ved bestilling af min. 5 dagskurser samtidig til og med den 1. september 2022

3.375 kr. pr. kursus ved bestilling af min. 5 dagskurser samtidig fra den 2. september 2022

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!