Pages Menu
Categories Menu

Posted by on jan 27, 2021 in

Aktuelle særlige regnskabsposter og revision heraf

KURSUS Pris Antal
Odense: 1 kursusvis detaljer  3.600,00kr. (DKK)   Expired
Odense: Min. 5 kurser før 1.9.vis detaljer  3.000,00kr. (DKK)   Expired
Odense: Min. 5 kurser efter 1.9.vis detaljer  3.200,00kr. (DKK)   Expired
Aarhus: 1 kursusvis detaljer  3.600,00kr. (DKK)  
Aarhus: Min. 5 kurser før 1.9.vis detaljer  3.000,00kr. (DKK)   Expired
Aarhus: Min. 5 kurser efter 1.9.vis detaljer  3.200,00kr. (DKK)  

  • Aktuelle særlige regnskabsposter og revision heraf: Odense
    8. november 2021
    09:00 - 17:00
  • Aktuelle særlige regnskabsposter og revision heraf: Aarhus
    30. november 2021
    09:00 - 17:00

 

Erhvervsstyrelsen har ved bl.a. kvalitetskontrollerne fokus på områderne; omsætning, regnskabsmæssige skøn, Going Concern, ulovlige kapitalejerlån og udloddet udbytte i forhold til de frie reserver.

På dette kursus vil du få indsigt i såvel regnskabsreglerne som de revisionsmæssige udfordringer ved disse fokuspunkter, ligesom vi vil gennemgå øvrigt udvalgte aktuelle regnskabsposter og revisionen af dem.

 

Mål & udbytte

Formålet med dette kursus er at gennemgå udvalgte særlige regnskabsposter og revisionen heraf, som gennem de seneste år har givet anledning til særlige overvejelser f.eks. i henhold til fokus fra kvalitetskontrollen, fordi lovgivningen har ændret sig eller fordi regnskabsposten er forbundet med kompleksitet og skøn.

Kurset Aktuelle særlige regnskabsposter og revision heraf  vil derved komme ind på nye forhold, men vil samtidig også være en opdatering af allerede kendte regnskabsposter.

Du vil efter kurset stå godt rustet til at udarbejde og revidere årsrapporter for 2021.

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset Aktuelle særlige regnskabsposter og revision heraf  tæller med 4 timer i kategorien revision og erklæringer og 4 timer i kategorien anden relevant lovgivning og faglige standarder.

 

Underviser

Kim Wegener

Kim Wegener, statsautoriseret revisor.

Kim Wegener har mange års praktisk erfaring som revisor og underviser. Han er medlem af Regnskabsrådet, forfatter til bogen ”God regnskabspraksis i landbruget” og har bl.a. været eksaminator og censor ved revisoreksamen.

 

Målgruppe

Godkendte og ledende revisorer.

 

Kursusindhold

På dette kursus Aktuelle særlige regnskabsposter og revision heraf  gennemgår vi de regnskabsmæssige regler og revisionen af omsætning, regnskabsmæssige skøn og Going Concern, hvor revisor skal tage stilling til ledelsens vurderinger og især skal være omhyggelig med dokumentationen.

Dette har i mange år været fokusområder fra kvalitetskontrollen og ikke mindst den ajourførte ISA 540 kræver yderligere handlinger og krav til dokumentation af regnskabsmæssige skøn, ligesom Covid-19 lockdown og virksomhedernes omstillingsparathed mv. har stor indflydelse på virksomhedernes fortsatte drift.

På kurset gennemgår vi tillige de gældende regler for kapitalejerlån, ordinært og ekstraordinært udbytte i forhold til frie reserver og eventuelle øvrige aktuelle forhold på tidspunktet for kursets afholdelse.

 

Undervisningsmetode

Undervisningen foregår som en kombination af indlæg og diskussioner. Kursisterne inddrages i debat.

 

Dato, tid & sted

8. november 2021 kl. 9-17 på Hotel Frederik VI, Rugårdsvej 590, 5210 Odense – Aflyst

30. november 2021 kl. 9-17 på Scandic, Rytoften 3, 8210 Aarhus Vest

 

Pris

3.600 kr. ved bestilling af 1 kursus

3.000 kr. pr. kursus ved bestilling af 5 kurser samlet før 1. september 2021

3.200 kr. pr. kursus ved bestilling af 5 kurser samlet fra 1. september 2021

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!