Pages Menu
Categories Menu

Posted by on jan 27, 2021 in

Assistance, udvidet gennemgang og fravalg af revision

KURSUS Pris Antal
Hvidovre: 1 kursusvis detaljer  3.600,00kr. (DKK)   Expired
Hvidovre: Min. 5 kurser før 1.9.vis detaljer  3.000,00kr. (DKK)   Expired
Hvidovre: Min. 5 kurser efter 1.9.vis detaljer  3.200,00kr. (DKK)   Expired
Odense: 1 kursusvis detaljer  3.600,00kr. (DKK)  
Odense: Min. 5 kurser før 1.9.vis detaljer  3.000,00kr. (DKK)   Expired
Hvidovre: Min. 5 kurser efter 1.9.vis detaljer  3.200,00kr. (DKK)  

  • Assistance: Hvidovre
    19. oktober 2021
    09:00 - 17:00
  • Assistance: Odense
    3. november 2021
    09:00 - 17:00

 

”Et Must for dig, der arbejder med SMV-kunder”

Gennem de seneste år, er der sket en stor stigning i selskaber, der fravælger revision.

Såfremt de særlige regler for fravalg af revision eller tilvalg af udvidet gennemgang ikke overholdes, medfører det, at fravalg af revision evt. ikke kan foretages med de frustrationer dette kan give.

På dette kursus gennemgår vi derfor reglerne for fravalg af revision, og i forlængelse heraf reglerne for tilvalg af udvidet gennemgang, så du kan rådgive dine kunder på den bedste måde.

Når revision fravælges, anvender hovedparten af de danske selskaber en assistanceerklæring fra deres revisor på årsrapporterne. Når revisor i sin assistanceerklæring henviser til ISRS 4410, hvad indebærer det så? Og hvad skal revisor især være opmærksom på?

Virksomheder i regnskabsklasse B, hvor revision ikke kan fravælges, kan i stedet få revisor til at afgive en erklæring om udvidet gennemgang.

På dette kursus gennemgår vi derfor også de særlige forhold revisor skal være opmærksom på i forbindelse med afgivelse af en erklæring om udvidet gennemgang, de enkelte afsnit i erklæringen, og vi gennemgår præciseringerne til de 4 krævede supplerende handlinger etc.

Kurset sikrer, at du som revisor og rådgiver mestrer reglerne og kravene til:
– Til- og fravalg af revision
– Assistance
– Udvidet gennemgang

 

Mål & udbytte

Efter kurset Assistance, udvidet gennemgang og fravalg af revision  har du indblik i kravene i forbindelse med afgivelse af en assistanceerklæring og afgivelse af en erklæring om udvidet gennemgang, herunder bl.a. de enkelte afsnit i erklæringen, de 4 krævede supplerende handlinger og præciseringerne hertil, og de særlige regler, der skal overholdes i forbindelse med fravalg af revision og tilvalg af udvidet gennemgang mm.

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset tæller med 8 timer i kategorien revisions- og erklæringsområdet.

 

Underviser

Kim Wegener

Kim Wegener, statsautoriseret revisor.

Kim Wegener har mange års praktisk erfaring som revisor og underviser. Han er medlem af Regnskabsrådet, er forfatter til bogen ”God regnskabspraksis i landbruget” og har bl.a. været eksaminator og censor ved revisoreksamen.

 

Målgruppe

Godkendte og ledende revisorer.

 

Kursusindhold

Med udgangspunkt i lovgivningen og standarderne gennemgår vi overordnet muligheder og risici og forskelle ved assistance og udvidet gennemgang, ligesom vi gennemgår faldgruber i forbindelse med fravalg af revision herunder:

* Hvilke regler gælder?

* Hvilke krav er der til forståelse af virksomheden mm.?

* Hvilke krav er der til planlægning?

* Hvilke krav er der til dokumentation?

* Skal revisor være uafhængig?

* Kan assistanceerklæring afgives ved væsentlig usikkerhed om fortsat drift?

* Hvornår kan revisor ikke afgive en assistanceerklæring?

* Kravene til en erklæring om udvidet gennemgang

* Præciseringer til de 4 supplerende handlinger ifm. UG

* Regler og faldgruber omkring fravalg af revision

* Regler og faldgruber omkring tilvalg af udvidet gennemgang

* ”Holding-reglen” ifm. til- og fravalg af revision

* Etc.

 

Undervisningsmetode

Undervisningen foregår som en kombination af indlæg og diskussioner. Kursisterne inddrages i debat.

 

Dato, tid & sted

19. oktober 2021 kl. 9-17 på Scandic i Hvidovre – Aflyst.

3. november 2021 kl. 9-17 på Hotel Frederik VI i Odense

 

Pris

3.600 kr. ved bestilling af 1 kursus

3.000 kr. pr. kursus ved bestilling af 5 kurser samlet før 1. september 2021

3.200 kr. pr. kursus ved bestilling af 5 kurser samlet fra 1. september 2021

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!