Pages Menu
Categories Menu

Posted by on jan 19, 2022 in

Assistance, Udvidet gennemgang og fravalg af revision

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • Kolding: Assistance, Udvidet gennemgang og fravalg af revision
    24. november 2022
    09:00 - 17:00

 

”Et Must for dig, der arbejder med SMV-kunder”

Gennem de seneste år, er der sket en stor stigning i selskaber, der fravælger revision.

Såfremt de særlige regler for fravalg af revision eller tilvalg af udvidet gennemgang ikke overholdes, medfører det, at fravalg af revision evt. ikke kan foretages med de frustrationer dette kan give.

På dette kursus gennemgår vi derfor reglerne for fravalg af revision og i forlængelse heraf reglerne for tilvalg af udvidet gennemgang, så du kan rådgive dine kunder på bedst mulig vis.

Tillige gennemgår vi de nye regler om revisorpligt for særlige risikobrancher i regnskabsklasse B.

Når revision fravælges, anvender hovedparten af de danske selskaber en assistanceerklæring fra deres revisor på årsrapporterne. Når revisor i sin assistanceerklæring henviser til ISRS 4410, hvad indebærer det så? Hvad skal revisor især være opmærksom på?

Virksomheder i regnskabsklasse B, hvor revision ikke kan fravælges, kan i stedet få revisor til at afgive en erklæring om udvidet gennemgang.

På dette kursus gennemgår vi derfor også de særlige forhold revisor skal være opmærksom på i forbindelse med afgivelse af en erklæring om udvidet gennemgang, de enkelte afsnit i erklæringen, ligesom vi gennemgår præciseringerne til de 4 krævede supplerende handlinger etc.

Kurset sikrer, at du som revisor og rådgiver mestrer reglerne og kravene til:
* Til- og fravalg af revision
* Assistance
* Udvidet gennemgang

 

 

Mål & udbytte

Efter kurset Assistance, Udvidet gennemgang og fravalg af revision har du indblik i kravene i forbindelse med afgivelse af en assistanceerklæring og afgivelse af en erklæring om udvidet gennemgang.

Du får også kendskab til de enkelte afsnit i erklæringen, de 4 krævede supplerende handlinger og præciseringerne hertil og de særlige regler, der skal overholdes i forbindelse med fravalg af revision og tilvalg af udvidet gennemgang mm.

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset tæller med 8 timer i efteruddannelseskategorien: Revisions- og erklæringsområdet.

 

Underviser

Kim Wegener

Kim Wegener, statsautoriseret revisor

Kim Wegener har mange års praktisk erfaring som revisor og underviser.

Han er medlem af Regnskabsrådet og har bl.a. været eksaminator og censor ved revisoreksamen.

 

Målgruppe

Godkendte og ledende revisorer

 

Kursusindhold

Med udgangspunkt i lovgivningen og standarderne gennemgår vi overordnet muligheder og risici og forskelle ved assistance og udvidet gennemgang.

Vi gennemgår også faldgruber i forbindelse med fravalg af revision, herunder:

* Hvilke regler gælder?

* Hvilke krav er der til forståelse af virksomheden m.m.?

* Hvilke krav er der til planlægning?

* Hvilke krav er der til dokumentation?

* Skal revisor være uafhængig?

* Kan assistanceerklæring afgives ved væsentlig usikkerhed om fortsat drift?

* Hvornår kan revisor ikke afgive en assistanceerklæring?

* Kravene til en erklæring om udvidet gennemgang

* Præciseringer til de 4 supplerende handlinger ifm. UG

* Regler og faldgruber omkring fravalg af revision

* Regler og faldgruber omkring tilvalg af udvidet gennemgang

* ”Holding-reglen” ifm. til- og fravalg af revision

 

Undervisningsmetode

Undervisningen foregår som en kombination af indlæg og diskussioner.

Kursisterne inddrages i debat.

 

Dato, tid & sted

24. november 2022 kl. 9-17 på Hotel Koldingfjord i Kolding

 

Pris

3.775 kr.

3.175 kr. pr. kursus ved bestilling af min. 5 dagskurser samtidig til og med den 1. september 2022

3.375 kr. pr. kursus ved bestilling af min. 5 dagskurser samtidig fra den 2. september 2022

 

Kursussted:  

Beskrivelse:

Fjordvej 154, 6000 Kolding

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!