Pages Menu
Categories Menu

Posted on 12. februar 2020 in

Den nye ejendomsvurderingslov

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • Den nye ejendomsvurderingslov
    15. september 2020
    09:30 - 16:30

 

Den nye ejendomsvurderingslov forventes anvendt første gang ved vurderingen den 1/1-2020. Mange steder i Danmark vil de nye vurderinger være væsentlig højere end de nuværende. 

Ud over de direkte effekter i form af forøgede ejendomsskatter, vil højere ejendomsvurderinger også have konsekvenser på en række andre områder, hvor den offentlige ejendomsvurdering også anvendes.

Et oplagt eksempel er på generationsskifteområdet, men virkningerne af de nye ejendomsvurderinger stopper ikke her. Eksempelvis har ejendomsvurderingerne betydning for, hvornår en bygning ombygges i et sådant omfang, at den skal anses for ny i momsmæssig henseende osv.

 

Mål & udbytte

Formålet med kurset Den Nye Ejendomsvurderingslov er at give deltagerne et indblik i de nye regler om ejendomsvurdering og de økonomiske konsekvenser i forhold til de hidtidige ejendomsvurderingsregler både i forhold til den løbende ejendomsbeskatning, men også i forhold til øvrige områder, hvor ejendomsvurderingen har betydning.

Derudover vil kurset give dig den nyeste viden om praksis vedr. offentlig og privat dækningsafgift og de særlige problemstillinger, som knytter sig grundskyld og grundskatteloftreglerne.

 

Velkommen til Fakta Kurser

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset i Den nye ejendomsvurderingslov  tæller 7 timer i kategorien anden relevant lovgivning og faglige standarder .

 

Underviser

Thomas Booker, advokat og partner, Horten Advokatpartnerselskab.

Thomas arbejder primært med beskatning af fast ejendom, herunder beskatning af grundskyld, dækningsafgift og ejendomsværdiskat.

Han rådgiver om dansk og international skatteret, omstruktureringer, koncern- og sambeskatning og etablering af holdingselskaber.

Han er forfatter eller medforfatter til en række bøger/artikler inden for skat og fast ejendom.

Derudover har Thomas i marts 2019 forsvaret sin ph.d-afhandling om ejendomsbeskatning og har i øvrigt i en årrække fungeret som ekstern lektor ved CBS og senest Syddansk Universitet.

 

Målgruppe

Revisorer, advokater og medarbejdere i revisions- og rådgivningsbranchen og all,e der i det daglige arbejder med køb og salg af fast ejendom eller som rådgiver på området.

 

Kursusindhold

På kurset i Den nye ejendomsvurderingslov vil fokus være på den nye ejendomsvurderingslov og de konsekvenser og valg, de nye regler får på ejendomsskatterne og inden for andre områder.

Vi gennemgår bl.a.:

* Kategoriseringen af ejendomme i henhold til den nye ejendomsvurderingslov og konsekvenserne heraf, herunder overgangsregler

* De nye vurderingsprincipper for fastsættelse af grundværdi og konsekvenser heraf

* Den nye deklarationsproces

* Mulighederne for at få ændret en forkert ejendomsvurdering

* Den automatiske tilbagebetalingsordning (omfang, fordele og ulemper)

Derudover vil følgende blive behandlet:

* De særlige regler om beskatning af erhvervsejendomme, herunder med særlig fokus på den seneste praksis om dækningsafgift

* Betydning af privat contra offentlig ejerskab af fast ejendom i relation til beskatning af fast ejendom

 

Undervisningsmetode

Undervisningen er en kombination af foredrag og debat.

 

Dato, tid & sted

15. september 2020 kl. 9.30-16.30 på IDA Mødecenter, Kalvebodbrygge 31-33, 1516 København V

 

Pris

3.600 kr.

Dette kursus udbydes i samarbejde med Revisorernes HR

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!