Pages Menu
Categories Menu

Posted by on feb 12, 2020 in

Den nye ejendomsvurderingslov

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • Den nye ejendomsvurderingslov
    12. oktober 2021
    09:30 - 16:30

 

De første vurderinger efter den nye ejendomsvurderingslov havde vurderingstermin 1. januar 2020. Reglerne blev indført helt tilbage i 2017, og der er foretaget mange regelændringer siden. Dette til trods er der ikke udsendt en eneste vurdering efter det nye regelsæt.

 

Mål & udbytte

Formålet med kurset Den nye ejendomsvurderingslov er at give deltagerne et indblik i de nye regler om ejendomsvurdering og de økonomiske konsekvenser i forhold til de hidtidige ejendomsvurderingsregler – både i forhold til den løbende ejendomsbeskatning, men også i forhold til øvrige områder, hvor ejendomsvurderingen har betydning.

Derudover vil kurset give dig den nyeste viden om praksis vedr. offentlig og privat dækningsafgift og de særlige problemstillinger, som knytter sig grundskyld og grundskatteloftreglerne.

 

Velkommen til Fakta Kurser

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset i Den nye ejendomsvurderingslov tæller 7 timer i kategorien anden relevant lovgivning og faglige standarder .

 

Underviser

Thomas Booker, advokat og partner, Horten Advokatpartnerselskab.

Thomas arbejder primært med beskatning af fast ejendom, herunder beskatning af grundskyld, dækningsafgift og ejendomsværdiskat.

Han rådgiver om dansk og international skatteret, omstruktureringer, koncern- og sambeskatning og etablering af holdingselskaber.

Han er forfatter eller medforfatter til en række bøger/artikler inden for skat og fast ejendom.

Derudover har Thomas i marts 2019 forsvaret sin ph.d-afhandling om ejendomsbeskatning og har i øvrigt i en årrække fungeret som ekstern lektor ved CBS og senest Syddansk Universitet.

 

Målgruppe

Revisorer, advokater og medarbejdere i revisions- og rådgivningsbranchen og alle, der i det daglige arbejder med køb og salg af fast ejendom eller som rådgiver på området.

 

Kursusindhold

På kurset i Den nye ejendomsvurderingslov vil fokus være på den nye ejendomsvurderingslov og de konsekvenser og valg, de nye regler får på ejendomsskatterne og andre områder.

Vi gennemgår bl.a.:

* Kategoriseringen af ejendomme i henhold til den nye ejendomsvurderingslov og konsekvenserne heraf, herunder overgangsregler

* De nye vurderingsprincipper for fastsættelse af grundværdi og konsekvenser heraf

* Den nye deklarationsproces

* Mulighederne for at få ændret en forkert ejendomsvurdering

* Den automatiske tilbagebetalingsordning (omfang, fordele og ulemper)

Derudover vil vi behandle:

* De særlige regler om beskatning af erhvervsejendomme, herunder med særligt fokus på den seneste praksis om dækningsafgift

* Betydning af privat contra offentligt ejerskab af fast ejendom i relation til beskatning af fast ejendom

 

Undervisningsmetode

Undervisningen er en kombination af foredrag og debat.

 

Dato, tid & sted

12. oktober 2021 kl. 9.30-16.30 på IDA Mødecenter, Kalvebodbrygge 31-33, 1516 København V

 

 

Pris

3.600 kr.

Dette kursus udbydes i samarbejde med Revisorernes HR

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!