Pages Menu
Categories Menu

Posted on 12. februar 2020 in

Få styr på ændringerne i Årsregnskabsloven

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • Få styr på ændringerne til årsregnskabsloven: Aarhus Vest
    23. november 2020
    09:00 - 17:00

 

De seneste ændringer til årsregnskabsloven er trådt i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2020 eller senere. 

På dette kursus fokuserer vi derfor detaljeret på ændringerne og præciseringerne, så du efter kurset er klædt på til at udarbejde korrekte årsrapporter for 2020 og forklare kunderne omkring ændringerne. 

Dette kursus fokuserer væsentligst på ændringerne for regnskabsklasse A og B. 

 

Mål & udbytte 

Du kan efter kurset   styr på ændringerne til årsregnskabsloven  udarbejde korrekte årsrapporter for 2020 og forklare ændringerne og sammenhængene til bl.a. kunder og medarbejdere. 

 

Godkendt efteruddannelse 

Kurset   styr på ændringerne til årsregnskabsloven tæller med 8 timer i kategorien anden relevant lovgivning og faglige standarder (regnskab). 

 

Underviser

Kim Wegener

Kim Wegener, statsautoriseret revisor.

Kim Wegener har mange års praktisk erfaring som revisor og underviser. Han er medlem af Regnskabsrådet, er forfatter til bogen ”God regnskabspraksis i landbruget” og har bl.a. været eksaminator og censor ved revisoreksamen.

 

Målgruppe

Revisorer og ledende medarbejdere. 

 

Kursusindhold

Vi gennemgår: 

Ændringerne til årsregnskabsloven i detaljer punkt for punkt, herunder: 

* Forsigtighedsprincippet – skal regnskaberne nu være mere forsigtige? 

* Nye muligheder for placering af anvendt regnskabspraksis 

* Egenkapitalopgørelsen skal være en selvstændig opgørelse 

* Bruttometoden som eneste mulighed ved delvis indbetaling af selskabskapital – herunder gennemgår vi de tilhørende regler i selskabsloven 

* Dagsværdireserve ifm. sikring og valutaomregning –  en ny og væsentlig reserve at have styr på! 

* Nye notekrav vedr. opskrivninger 

* Nye notekrav ved regulering til dagsværdi 

* Ændret notekrav vedr. årets indregnede renter i aktivers kostpris 

* Nyt begreb ”Kapitalinteresser” sammenholdt med relaterede begreber 

* Leasing efter IFRS 16 eller IAS 17? 

* Indregning af nettoomsætning med fortolkningsbidrag fra IFRS 

* Nye oplysningskrav i ledelsesberetningen 

* Etc. 

Herudover gennemgår vi konkrete aktuelle regnskabsmæssige fokusområder på baggrund af seneste bemærkninger fra Erhvervsstyrelsen m.fl.  

Valget af de enkelte områder vil bero på aktualiteten omkring kursustidspunktet. 

 

Undervisningsmetode 

Undervisningen på kurset   styr på ændringerne til årsregnskabsloven sker som en kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagere inddrages i debat. 

 

Dato, tid & sted

23. november 2020 kl. 9-17 på Scandic i Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V


 

 

Pris 

3.600 kr. ved bestilling af 1 kursus 

3.000 kr. pr. kursus ved bestilling af 5 kurser samlet før 1. september 2020 

3.200 kr. pr. kursus ved bestilling af 5 kurser samlet fra 1. september 2020 

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!