Pages Menu
Categories Menu

Posted by on maj 26, 2023 in

Faglige Dage for bogholdere og revisorassistenter på Scandic i Hvidovre

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • Faglige dage for bogholdere og revisorassistenter
     23. oktober 2023 - 25. oktober 2023
     09:00 - 16:00

Faglige Dage for bogholdere og revisorassistenter d. 23., 24. og 25. oktober

 

Kom med på ‘3 Faglige Dage’, på Scandic i Hvidovre. De 3 dage er rettet specifikt til dig, som er bogholder eller revisorassistent.

Her vil du møde nogle af branchens allerbedste undervisere og få faglighed, undervisning og sparring inden for regnskab.

Hvis du vælger at deltage alle 3 dage, er prisen særdeles attraktiv, men du har også mulighed for blot at deltage enkelte dage. Valget er dit!

Underviserne

Kim Wegener

Kim Wegener, statsautoriseret revisor i Seges

 

Bjarne Aalbaek, underviser

Bjarne Aalbæk, statsautoriseret revisor i Faglig Afdeling

 

Vibeke Hundevad

Vibeke Hundevad, godkendt revisor i Revision og rådgivningsgruppen.

Vibeke har med stor succes undervist for Fakta Kurser i en årrække.

 

Indkvartering og forplejning på Scandic i Hvidovre

Hvis du ønsker at overnatte, er du velkommen til det.

Du skal selv sørge for at booke overnatning på tlf. 36 86 04 00

Vi anbefaler at booke i god tid, da der kan være risiko for, at der kan blive fuldt booket.

 

Hvis du ønsker at spise middag om aftenen, så har vi reserveret et bord til Fakta Kursers kursister kl. 19, så I kan sidde samlet.

Ønsker du ikke at overnatte, så ankommer du blot hver morgen.

Der er morgenmad inden kursusstart.

Al forplejning, med undtagelse af middagen om aftenen, er inkluderet i kursusprisen.

 

Adressen til Scandic Hvidovre er:

Kettevej 4, 2650 Hvidovre

Tlf. 36 86 04 00

Fagligt program

Mandag d. 23. oktober

Kl. 9-16

Opstilling af årsregnskab efter årsregnskabsloven – for bogholdere og revisorassistenter
v./Kim Wegener, statsautoriseret revisor.

Bliv ajour så du kan opstille årsregnskaber, der lever op til kravene i Årsregnskabsloven

Der er i praksis en del udfordringer i forbindelse med at udarbejde årsregnskaber for virksomheder i regnskabsklasse A og B.

Med udgangspunkt i Årsregnskabsloven – herunder kvalitetskravene og de grundlæggende forudsætninger, krav til korrekt klassifikation og værdiansættelse, notekrav m.m. og seneste redegørelser og notater fra Erhvervsstyrelsen, går vi på dette kursus detaljeret ned i kravene til opstilling af et årsregnskab, så det lever op til de mange regler i årsregnskabsloven.
På dette kursus gennemgår vi krav til opstilling af årsrapporter for regnskabsklasse A og B.

Vi gennemgår udvalgte regnskabsposter og praktiske problemstillinger, og du får tillige den nyeste viden, som gør dig i stand til at udarbejde retvisende årsrapporter.

Kurset er derfor specielt egnet til dig, der arbejder med opstilling af årsregnskaber.

Kursusindhold

Dette er et intensivt kursus med hovedvægten lagt på de grundlæggende og specifikke krav til årsrapporten for mindre virksomheder og praktiske problemstillinger.

Vi gennemgår bl.a.:

* Årsregnskabslovens kvalitetskrav og grundlæggende forudsætninger

* Specifikke krav til årsrapporten for regnskabsklasse A

* Regnskabsregler for microvirksomheder

* Korrekt klassifikation i henhold til skemakravene

* Anvendt regnskabspraksis og behandling af ændringer heri

* Regnskabsmæssige skøn og væsentlige fejl

* Begivenheder efter balancedagen

* Indregning af omsætning

* Korrekt værdiansættelse

* Afskrivninger og restværdi

* Op- og nedskrivninger

* Begrebet ”Kapitalinteresser” sammenholdt med relaterede begreber

* Egenkapital, bundne og frie reserver

* Hensatte forpligtelser

* Måling af gæld – amortiseret kostpris

* Notekrav

 

 

Tirsdag d. 24. oktober 

Kl. 9-16

Bogholder – Knæk et regnskab
v/ Bjarne Aalbæk, statsautoriseret revisor

Denne dag skal vi fordybe os i det faglige. Vi skal gennemgå råbalancer, tale om de væsentlige nøgletal og drøfte hvilke tal, der er interessante.

Vi vil gennemskue en virksomheds pengestrømme, vurdere om det er godt eller skidt, kunne stille konstruktive og kritiske spørgsmål til kunden, vurdere virksomhedens evne til fortsat drift mv.

Så vil vi kigge på nogle grundlæggende regler i regnskabet, som stiller krav til, hvordan man fører bogholderiet.

Og endelig krydrer vi det med hvidvask, som jo snart må anses for en af vores hovedlovgivninger, når vi laver bogholderi.

Kursusindhold 

Vi gennemgår bl.a.:

* Hvordan kigger man på en råbalance?

* De 10 vigtigste nøgletal

* Debitors omsætningshastighed

* Varelagers omsætningshastighed

* Dækningsgrader

* Cashflow – sådan cirka

* Likviditet – cash is king

* Fortsat drift

* Bogføringslovens krav til tilrettelæggelse af bogholderiet

* Modregningsforbuddet

* Klassifikation (anvend den rigtige konto / regnskabspost) i årsregnskabsloven

* Hvidvask og underretninger

 

Onsdag d. 25. oktober 2023

Kl. 9-16

Bogholder – Bedre klargøring til revisor

V./ Vibeke Hundevad

På denne dag får du skærpet dine faglige kompetencer. Det gør dig i stand til at aflevere afstemninger og færdige arbejdspapirer som virksomhedens revisor vil kunne bruge.

Fordel: Du kan spare dine kunder for mange dyre revisortimer.

Det overordnede formål med denne kursusdag  Bogholder – bedre klargøring til revisor er at give dig en viden om de arbejdspapirer og afstemninger som revisor vil kræve af virksomheden – tilpasset den type revisorerklæring, som er aftalt mellem virksomheden og kunden.

Efter kurset har du en forståelse for de forespørgsler, revisor vil foretage omkring bogholderi og regnskab.

Du vil også have opnået en forståelse på forskellen i revisors arbejdsmetoder afhængig af den aftalte type revisorerklæring.

Efter kurset kan du selvstændigt udarbejde de nødvendige arbejdspapirer og afstemninger til virksomhedens revisor.

 

Kursusindhold

På kurset Bogholder – bedre klargøring til revisor gennemgår og belyser vi følgende emner:

* Kravene til revisors arbejde ved de fire forskellige erklæringstyper: assistance, review, udvidet gennemgang og revision

* De nødvendige arbejdspapirer for regnskabets enkelte poster i forhold til typen af revisors erklæring

* Den hensigtsmæssige kontoplan – udarbejdelse af anlægskartotek

* Momsafstemning

* Bankafstemning

* Korrekt bogføring af private hævninger og indskud

* Lønafstemninger

* Den bogføringsmæssige behandling af leasingomkostninger

* Den bogføringsmæssige behandling af kurstab ved langfristet gæld

* Problemerne ved manglende kasseafstemning/kasseoptælling

* Argumenter for korrekt valg af erklæringstype

Underviser

Vibeke Hundevad, godkendt revisor i Revision og rådgivningsgruppen.

Vibeke har med stor succes undervist for Fakta Kurser i en årrække.

Vibeke Hundevad - underviser

Pauser og forplejning

Alle dage:

Kl. 8.30: Morgenmad

Kl. 9: Undervisning

Kl. 10: Pause

Kl. 10.15: Undervisning

Kl. 12: Frokost

Kl. 13: Undervisning

Kl. 15: Pause

Kl. 15.15: Undervisning

Kl. 16: Dagens undervisning slutter

Kl. 19: Middag i restauranten for dig, som ønsker det

Pris

Samlet pris for 3 Faglige Dage for bogholdere og revisorassistenter : 9.525 kr. ekskl. moms pr. person.

Prisen inkluderer:

* 21 timers undervisning

* Morgenmad

* Frokost

* Eftermiddagskaffe med kage

Tilmeldingsfrist 2. oktober 2023, eller så længe der er ledige pladser.

 

Har du spørgsmål, så kontakt Fakta Kurser på tlf. 4236 6200.

Vi glæder os til at byde velkommen på Scandic i Hvidovre

 

Ønsker du færre kursusdage end den samlede pakke med 3?

Det er muligt at vælge færre end 3 kurser, hvis det passer dig bedre.

Men så er prisen naturligvis en anden end den, du får, når du bestiller den samlede pakke.

Du kan bestille de enkelte kurser her:

 

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!