Pages Menu
Categories Menu

Posted on 6. februar 2020 in

Flyt skolebænken til Mallorca

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • Flyt skolebænken til Mallorca
    3. oktober 2020 - 10. oktober 2020
    08:00 - 23:30

 

Flyt skolebænken til Mallorca

Grundet Covid-19 og Udenrigsministeriet opdatering af rejsevejledningen, er dette kursus desværre aflyst.

Afrejse lørdag d. 3. oktober 2020
Hjemrejse lørdag d. 10. oktober 2020

 

Velkommen til udlandskursus på Mallorca

Dette kursus på Mallorca foregår ca. 2,5 km fra byen Alcudia på Hotel PortBlue Club Pollentia Resort & Spa.

 

Flyt skolebænken til Mallorca og fang en solnedgang

 

Skønt spahotel med mange faciliteter i fritiden

Du skal bo og undervises på Hotel PortBlue Club Pollentia Resort & Spa.

Hotellet er 4-stjernet og ligger mellem Port Pollencas havnebugt og S’Albuferetas naturreservat, som tilsammen udgør hotellets naturskønne omgivelser.

 

Vil du have faglig viden på højt niveau og gode relationer?

Når du tager til Mallorca med Fakta Kurser, deltager du på et intensivt kvalitetskursus, der er rettet mod godkendte revisorer, statsautoriserede revisorer og ledende medarbejdere inden for revision, regnskab og bogholderi.

Du bliver undervist i koncentrerede doser, mens du opholder dig på Mallorca. Du får samtidig rig lejlighed for at se dine revisor-venner igen eller skabe et nyt netværk og nye relationer.

Vores udlandskoncept er en skræddersyet løsning, hvor der er tænkt på ALLE detaljer:

Vi sørger for undervisning, der bygger på høj faglighed i omgivelser og med en komfort, der giver dig de optimale muligheder for at lære nyt og skabe relationer.

 

Det får du, når du flytter skolebænken til Mallorca

* 40 timers godkendt efteruddannelse leveret af:

Statsautoriseret revisor Kim Wegener, Seges

Momsspecialist Søren Engers, Baker Tilly

Skatteadvokat Torben Bagge, TVC Advokatfirma

Skatterevisor Jørgen Frausing, TVC Advokatfirma

* All inclusive på det 4-stjernede Hotel PortBlue Club Pollentia Resort & Spa

* Afrejse fra Kastrup eller Billund

* Mad ombord på flyet

* Transfer til og fra hotellet på Mallorca

* Festlig afslutningsmiddag med generøse indslag

* Mulighed for at cykle eller spille golf

* Mulighed for at deltage i fælles udflugt i fritiden og meget, meget mere…

 

 

Undervisere

Vi er ambitiøse på dine vegne, og vi tør godt love dig, at du ved kursets afslutning, rejser hjem med den mest aktuelle viden om skat, moms, regnskab og revision.

På kurset bliver du undervist af disse kompetente herrer:

Kim Wegener
Kim Wegener, statsautoriseret revisor, Seges

Søren Engers
Søren Engers Pedersen, momsspecialist, Baker Tilly

Torben Bagge
Torben Bagge, partner, advokat (H), TVC Advokatfirma

Jørgen Frausing
Jørgen Frausing, senior tax manager, revisor, TVC Advokatfirma

 

Godkendt efteruddannelse

De 4 undervisere sørger for, at du bliver fagligt opdateret og får i alt 40 efteruddannelsestimer, der fordeler sig sådan her:

* 11 timer inden for revisions- og erklæringsområdet

* 29 timer inden for anden relevant lovgivning og faglige standarder

 

Sådan kommer det til at foregå

Vi ankommer til Mallorca lørdag d. 3. oktober 2020 og rejser hjem igen lørdag d. 10. oktober.

Du har fri fra undervisning på ankomst- og afrejsedagen. Torsdag d. 8. oktober og fredag d. 9. oktober er også fridage.

Vi arrangerer mindst en fælles middag, og hvis der er stemning for det blandt deltagerne, arrangerer vi gerne yderligere fælles aktiviteter.

Dit ophold er all inclusive, når du flytter skolebænken til Mallorca og opholder dig på Hotel PortBlue Club Pollentia Resort & Spa.

 

Velkommen til Mallorca!

 

Fagligt program

Søndag d. 4. oktober kl. 8.30-13.00

Assistance og fravalg af revision v/Kim Wegener

Med udgangspunkt i lovgivningen og standarderne gennemgår vi overordnet muligheder og risici ved assistance og faldgruber i forbindelse med fravalg af revision, herunder:

* Hvilke regler gælder?

* Hvilke krav er der til forståelse af virksomheden m.m.?

* Hvilke krav er der til dokumentation?

* Skal revisor være uafhængig?

* Hvad er kravene til faglig kompetence og fornøden omhu?

* Kan assistance-erklæring afgives ved væsentlig usikkerhed om fortsat drift?

* Hvornår kan revisor ikke afgive en assistanceerklæring?

* Regler og faldgruber omkring fravalg af revision

* Etc.

 

Søndag d. 4. oktober kl. 16.00-20.00

Aktuel skat og udvalgte nyere afgørelser 1. del v/Torben Bagge og Jørgen Frausing

Emnerne omfatter lovgivning vedtaget i folketingsåret 2019/2020 og udvalgte nyere afgørelser og domme, som både kan være offentliggjorte og ikke offentliggjorte.

Følgende er emner under den nye lovgivning:

* Digitale salgsregistreringssystemer

* Beskatning ved nedsættelse af gæld, beskatning af kapitalfondspartnere og omdannelsesdatoen ved skattefri virksomhedsomdannelse

* Hovedaktionærers delsalg af aktier i selskaber med flere aktieklasser

* En ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet og ingen omkostningsgodtgørelse ved klage over tilbagekaldelser af afgørelser om refusion af udbytteskat eller afslag på anmodninger om refusion af udbytteskat

* Indførelse af en sælgerpantebrevsmodel Fastholdelse af beskatningen af fri telefon og internet mv.

* Ensartet bo- og gaveafgift ved generationsskifte og indførelse af retskrav på henstand og forlænget henstandsperiode

* Forældrelejligheder i virksomhedsordningen

* Yderligere vigtig ny lovgivning, der bliver vedtaget i folketingsåret

 

Mandag d. 5. oktober kl. 8.30-13.00

Aktuel moms + delvist momsfradrag v/Søren Engers

Gennemgang af relevante lovændringer, styresignaler mv.

* Udvalgte enkeltafgørelser og fokuspunkter

* Momsfritagelser

* Delvist momsfradrag og lønsumsafgift

* Energiafgifter – brush up

 

Ny viden når du flytter skolebænken til Mallorca

 

Mandag d. 5. oktober kl. 16.00 – 20.00

Fokus på udvalgte selskabsretlige forhold v/Kim Wegener

Vi gennemgår udvalgte selskabsretlige forhold, den regnskabsmæssige behandling heraf og revisors fokus herpå, herunder:

* Selvfinansiering

* Kapitalejerlån

* Underretningspligt af ulovlige kapitalejerlån

* Udlodning af udbytte i andre værdier end kontanter

* Revisors kontrol af selskabsretlige formalia, herunder register for reelle ejere m.m.

* Selskabskapital og delvis indbetaling

* Omregistrering af IVS til ApS

 

Tirsdag d. 6. oktober kl. 8.30-13.00

Aktuelle skattemæssige problemstillinger og aktuelle nyere afgørelser 2. del v/Torben Bagge og Jørgen Frausing

Under aktuelle skattemæssige problemstillinger kan bl.a. nævnes:

* Nyheder vedr. virksomhedsskatteordningen

* Nyheder vedr. nye ejendomsvurderinger

* Udvalgte problemstillinger vedrørende generationsskifte

 

Tirsdag d. 6. oktober kl. 16.00-20.00

Fokus på årsregnskabsloven og hvidvaskreglerne v/Kim Wegener

Vi gennemgår ændringerne til årsregnskabsloven og de aktuelle hvidvaskregler med særligt fokus på, hvor revisor skal være opmærksom, herunder:

Ændringer i årsregnskabsloven:

* Forsigtighedsprincippet

* Nye muligheder for placering af anvendt regnskabspraksis

* Egenkapitalopgørelsen, der skal være en selvstændig opgørelse

* Bruttometoden som eneste mulighed ved delvis indbetaling af selskabskapital

* Dagsværdireserve ifm. sikring og valutaomregning

* Nye notekrav vedr. opskrivning

* Nye notekrav ved regulering til dagsværdi

* Ændret notekrav vedr. årets indregnede renter i aktivers kostpris

* Nyt begreb: ”Kapitalinteresser”

* Leasing efter IFRS 16 eller IAS 17

* Indregning af nettoomsætning

* Nye oplysningskrav i ledelsesberetningen

Hvidvaskloven for revisorer:

* Kontantforbud

* Overordnet risikovurdering og risikostyring

* Kundekendskabsprocedurer

* Undersøgelses- og noteringspligt

* Underretningspligt

* Opbevaringspligt

* Screening af medarbejdere

* Undervisning

* Whistleblowerordning

* Intern kontrol

* Indikationer på hvidvask

* Eksempler på hvidvask

 

Smukt at flytte skolebænken til Mallorca

 

Onsdag d. 7. oktober kl. 8.30-13.00

Aktuel revision v/Kim Wegener

Med udgangspunkt i erfaringer fra kvalitetskontrollen mv. gennemgår vi:

* Seneste redegørelse fra Erhvervsstyrelsen

* Fokusområder i kvalitetskontrollen

* Krav til revisors planlægning og dokumentation

* Revisors erklæringer med sikkerhed

* Modificerede erklæringer

* Eksempler på fejl og mangler i erklæringer 

Obs! Der kan forekomme ændringer i programmet til denne dag, hvis der op til kurset dukker mere aktuelle emner op.

 

Onsdag d. 7. oktober kl. 16.00-20.00

Handel med udlandet og diverse v/Søren Engers

* Gennemgang af regelsæt

* EU-handel

* Handel med tredjelande

* Quick fix: Gennemgang af og opfølgning på opstramninger

* Websalg, ændringer fra 2021

* Brush up fast ejendom

* Kørsel

 

Undervisningsmetoder

Som deltager på udlandskurset Flyt skolebænken til Mallorca bliver du en del af et meget koncentreret og aktivt undervisningsforløb.

Jo mere du bidrager, desto mere får du med dig hjem.

Kursister og undervisere debatterer emnerne undervejs og gennemgår interessante cases, der relaterer sig til de enkelte emner i undervisningen.

 

Lidt ekstra info om hotellet

Hotel PortBlue Club Pollentia Resort & Spa ligger tæt på bjergkæden Serra de Tramuntana.

Det gør hotellet til en oplagt destination, hvis du er lidt af en cykelentusiast, fordi bjergkæden byder på mange spændende cykelruter. Det er muligt at leje cykler på hotellet.

Hvis du har en sejler gemt i dig, så tilbyder hotellet mulighed for at få undervisning i sejlads, windsurfing, katamaran og muligheden for at leje en båd.

Du har også mulighed for at nyde det rige fugleliv, fordi hotellet ligger lige ved S’Albuferetas naturreservat. Hotellet har sit eget observatorium til dette formål.

Nærmeste strand er smal og med rullesten. Nærmeste sandstrand ligger ca. 3 km væk.

Hotellets adresse:

Ctra. Alcúdia Puerto Pollença km2, 07400 Alcudia, Mallorca, Spanien

 

Forventet afrejse og ankomst

Du kan deltage i Flyt skolebænken til Mallorca, uanset om du bor øst eller vest for Storebælt

Vi har afgang fra både Kastrup og Billund.

Vi har ikke de endelige afrejse- og ankomsttider klar endnu. Dem offentliggør vi her på hjemmesiden, når vi kommer lidt nærmere på kurset.

Afrejsetiderne vil også fremgå af din endelige billet, som kommer fra Bravo Tours.

 

Golf

Tilkøb af golfbag 350 kr.

Golfrunde:

* Pollensa Golf 450 kr. (8km) (9-huls bane – prisen er for 2 x 9 huller)

* Alcanada Golf 1.125 kr. (8,4km)

Kontakt Louise Bakgaard, Bravo Tours på tlf. 9627 3880

 

Luksus og ny viden, når du flytter skolebænken til Mallorca

 

Priser

Køb før og senest (d. 1. juni 2020) Ændret til 1. juli

* Kursist i delt dobbeltværelse: 19.598 kr. pr. kursist

* Kursist i enkeltværelse: 21.698 kr.

* Kursist med rejsefælle i delt dobbeltværelse: 31.296 kr.

 

Køb fra d. 2. juli  2020 eller senere

* Kursist i delt dobbeltværelse: 21.598 kr. pr. kursist

* Kursist i enkeltværelse: 23.698 kr.

* Kursist med rejsefælle i delt dobbeltværelse: 33.296 kr.

 

Betaling

Du modtager flere fakturaer på mail:

* Vedr. rejsen fra Bravo Tours

* Vedr. kurset fra Fakta Kurser

Umiddelbart efter du har tilmeldt dig, skal du betale et depositum på 1.800 kr. til Bravo Tours og 2.000 kr. til Fakta Kurser.

 

Afmelding

Det er muligt at afmelde sig indtil 60 dage før afrejse. Herefter er tilmelding bindende, og det fulde beløb skal betales.

Depositum til Bravo Tours og Fakta Kurser refunderes ikke ved afmelding, uanset tidspunkt for afmeldingen.

 

Forsikring

Forsikring via Gouda kan tilkøbes direkte gennem Bravo Tours.

Kontakt Louise Bakgaard tlf. 9627 3777.

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig så længe der er pladser.

 

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Lone Kornmaaler hos Fakta Kurser på tlf. 7010 7019 eller på mail: lok@faktakurser.dk

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!