Pages Menu
Categories Menu

Posted on 12. februar 2020 in

Selskabsretlige forhold og hvidvaskregler for revisorer

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
 • Selskabsretlige forhold og hvidvaskregler for revisorer : Aarhus Vest
  24. november 2020
  09:00 - 17:00

(Dette kursus erstatter det tidligere kursus Fokus på årsrapporten klasse A og B)

Selskabsretlige forhold, der vedrører revisorer og den regnskabsmæssige behandling heraf

Som godkendt revisor er det vigtigt at have styr på de selskabsretlige regler ifm. opstilling af årsrapporter og rådgivning af kunderne. På dette kursus gennemgår vi udvalgte selskabsretlige forhold og den regnskabsmæssige behandling heraf mm.

 

Hvidvaskregler for revisorer
Revisorer og revisionsvirksomheder godkendt i henhold til revisorloven er omfattet af lovgivningen omkring forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. På dette kursus får du således også indblik i lovgivningens krav og svar på relevante spørgsmål omkring revisors rolle i forbindelse med hvidvask.

 

Mål & udbytte

Dette er kurset for dig, som ønsker at få et indblik i udvalgte væsentlige selskabsretlige forhold, samt indsigt i hvidvasklovgivningens krav til revisor.

 

Velkommen til Fakta Kurser

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset Selskabsretlige forhold og hvidvaskregler for revisorer tæller med 8 timer i kategorien anden relevant lovgivning og faglige standarder.

 

Underviser

Kim Wegener

Kim Wegener, statsautoriseret revisor.

Kim Wegener har mange års praktisk erfaring som revisor og underviser. Han er medlem af Regnskabsrådet, er forfatter til bogen ”God regnskabspraksis i landbruget” og har bl.a. været eksaminator og censor ved revisoreksamen.

 

Målgruppe

Godkendte og ledende revisorer.

 

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

 

Selskabsretlige forhold, der vedrører revisorer, herunder:

 • Selvfinansiering
 • Kapitalejerlån
 • Udlodning af udbytte i andre værdier end kontanter
 • Selskabskapital og delvis indbetaling
 • Egenkapital og reserver
 • Udlodning af udbytte ift. frie reserver
 • IVS´er
 • Revisors indberetningspligt ved uoverensstemmelse i registeret for reelle ejere

 

Hvidvaskregler for revisorer
Indblik i lovgivningens krav, og svar på bl.a.:

 • Har du styr på din risikovurdering?
 • Er dine skriftlige politikker, procedurer og interne kontroller på plads?
 • Har du tilstrækkeligt godt kendskab til dine kunder?
 • Hvilke undersøgelsespligter og noteringspligter har du?
 • Hvad er din underretningspligt til SØIK?
 • Er din dokumentation tilstrækkelig?
 • Kender dine medarbejder reglerne?

Undervisningsmetode

Undervisningen foregår som en kombination af indlæg og diskussioner. Kursisterne inddrages i debat.

 

Dato, tid & sted

24. november 2020 kl. 9-17 på Scandic i Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V

 

Pris

3.600 kr. ved bestilling af 1 kursus

3.000 kr. pr. kursus ved bestilling af 5 kurser samlet senest før 1. september 2020

3.200 kr. pr. kursus ved bestilling af 5 kurser samlet fra 1. september 2020

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!