Pages Menu
Categories Menu

Posted on 12. februar 2020 in

Fokus på årsrapporten – klasse A og B

KURSUS Pris Antal
Aarhus Vest: 1 kursusvis detaljer  3.600,00kr. (DKK)  
Aarhus Vest: Min. 5 kurser før 1.9vis detaljer  3.000,00kr. (DKK)   Expired
Aarhus Vest: Min. 5 kurser fra1.9vis detaljer  3.200,00kr. (DKK)  

  • Fokus på årsrapporten - klasse A og B: Aarhus Vest
    24. november 2020
    09:00 - 17:00

 

Der er i praksis en del udfordringer i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporter for virksomheder.

De hyppigste årsager til bemærkninger fra kvalitetskontrollen kan hovedsageligt henføres til utilstrækkelig dokumentation og planlægning og forkerte eller mangelfulde erklæringer, især som følge af manglende overholdelse af årsregnskabsloven.

Med udgangspunkt i de seneste redegørelser og notater fra Erhvervsstyrelsen, årsregnskabslovens grundlæggende krav, Erhvervsstyrelsens notat om regnskabskrav for regnskabsklasse A og den seneste Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder, går vi på dette kursus detaljeret ned i udvalgte regnskabsposter, der erfaringsmæssigt kan give udfordringer.

Dette kursus gennemgår krav til opstilling af årsrapporter for regnskabsklasse A og B.

 

Mål & udbytte

Som deltager på kurset  Fokus på årsrapporten – klasse A og B  får du overblik over konkrete og ofte forekommende fejl i årsrapporter.

 

Velkommen til Fakta Kurser

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset  Fokus på årsrapporten – klasse A og B  tæller med 8 timer i kategorien anden relevant lovgivning og faglige standarder (regnskab).

 

Underviser

Kim Wegener

Kim Wegener, statsautoriseret revisor.

Kim Wegener har mange års praktisk erfaring som revisor og underviser. Han er medlem af Regnskabsrådet, er forfatter til bogen ”God regnskabspraksis i landbruget” og har bl.a. været eksaminator og censor ved revisoreksamen.

 

Målgruppe

Godkendte, ledende revisorer og bogholdere.

 

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

* Seneste redegørelser og notater fra Erhvervsstyrelsen på regnskabsområdet

* Fokusområder i anvendt regnskabspraksis

* Regler for regnskabsklasse A og B

* Skemakrav, herunder eksempler på klassifikationsfejl

* Udvalgte notekrav

* Problemer i forbindelse med korrekt indregning og måling af udvalgte områder mv.

 

Undervisningsmetode

Undervisningen foregår som en kombination af indlæg og diskussioner. Kursisterne inddrages i debat.

 

Dato, tid & sted

24. november 2020 kl. 9-17 på Scandic i Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V

 

Pris

3.600 kr. ved bestilling af 1 kursus

3.000 kr. pr. kursus ved bestilling af 5 kurser samlet senest før 1. september 2020

3.200 kr. pr. kursus ved bestilling af 5 kurser samlet fra 1. september 2020

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!