Pages Menu
Categories Menu

Posted by on mar 10, 2023 in

Generationsskifte og ægtefællesuccession

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • Generationsskifte og ægtefællesuccession: Sabro
     5. december 2023
     08:30 - 16:30
  • Generationsskifte og ægtefællesuccession: Glostrup
     7. december 2023
     08:30 - 16:30

 

Kurset indeholder en praktisk gennemgang med eksempler, hvor betingelserne for generationsskifte og ægtefællesuccession af personejede virksomheder og selskaber gennemgås.

 

Forvaltningsrevision_og_ særlige_revisionsopgaver

 

Mål & udbytte

Formålet med kurset er at gøre deltagerne i stand til at kunne planlægge og gennemføre en virksomhedsoverdragelse med optimal skattemæssig udskydelse af skatter og afgifter.

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset  tæller med 8 timer i efteruddannelseskategorien: Anden relevant lovgivning og faglige standarder.

 

Underviser

Camilla Poulsen

Camilla Poulsen, skatterevisor og merkonom i revision, og har en master i skat (MTL).

Camilla har været ansat hos SKAT fra 1993 til 1999, hvorefter hun skiftede til den private sektor for skatterådgivning.

Hun har i en lang årrække undervist revisorer og advokater på forskellige niveauer i forskellige discipliner inden for skatteretten.

 

Målgruppe

Revisorer på flere niveauer

 

Kursusindhold

Følgende spørgsmål vil blive besvaret:

* Hvilke regler gælder for ægtefællesuccession?

* Hvilke regler gælder for andre?

* Hvordan skal det opsparede overskud nu fordeles?

* Kan der skatteoptimeres ved succession?

* Hvem kan anvende reglerne om succession?

* Hvilke muligheder er der for at opnå succession?

* Hvad med en skattefri omdannelse?

* Hvilke muligheder er der, hvis reglerne om succession ikke kan anvendes?

* Hvordan kan de fremtidige værdier flyttes over til børn?

 

Med afsæt i de forskellige love vil følgende blive gennemgået:

* Ægtefællesuccession

* Overdragelse af personlig virksomhed

* Overdragelse af aktier/anparter i en virksomhed i et kapitalselskab (A/S og ApS)

* Overdragelse af aktier/anparter i en koncern (holding)

* Værdiansættelser

* Passivposter

* Gaveafgifter

 

Undervisningsmetode

Dialogbaseret undervisning

 

Dato, tid & sted

5. december 2023 kl. 8.30-16.30 på Hotel Sabro Kro

7. december 2023 kl. 8.30-16.30 på Glostrup Park Hotel

 

Pris

3.600 kr. ekskl. moms

Dette kursus er lavet i samarbejde med Revitax

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!