Pages Menu
Categories Menu

Posted by on feb 6, 2023 in

Kriseramt virksomhed – Hvordan skal revisor forholde sig ? Revisionsmæssigt, regnskabsmæssigt og rådgivningsmæssigt

KURSUS Pris Antal
Hvidovre: 1 kursusvis detaljer  3.775,00kr. (DKK)  
Hvidovre: Mindst 5 kurser bestilt til og med 1.9.vis detaljer  3.175,00kr. (DKK)   Expired
Hvidovre: Mindst 5 kurser bestilt fra 2.9.vis detaljer  3.375,00kr. (DKK)  
Kolding: 1 kursusvis detaljer  3.775,00kr. (DKK)  
Kolding: Mindst 5 kurser bestilt til og med 1.9.vis detaljer  3.175,00kr. (DKK)   Expired
Kolding: Mindst 5 kurser bestilt fra 2.9.vis detaljer  3.375,00kr. (DKK)  

  • Kriseramt virksomhed - Hvordan skal revisor forholde sig : Hvidovre
     31. oktober 2023
     09:00 - 17:00
  • Kriseramt virksomhed - Hvordan skal revisor forholde sig : Kolding
     30. november 2023
     09:00 - 17:00

 

Krig i Ukraine, høj inflation, stigende renter, stigende lønninger, volatile energi- og råvarepriser, forsyningsusikkerhed, leveranceproblemer mm. De makroøkonomiske udsigter er enormt usikre.

Det Økonomiske Råds (vismændenes) seneste prognose (efterår 2022) anslår, at den samlede økonomi i Danmark vil stå i stampe over de næste 3 år, og at arbejdsløsheden vil stige til 100.000 personer frem mod slutningen af 2023. Hertil har Finanstilsynet et forventet scenarie om hård recession.

En del virksomheder forventes i forlængelse heraf at komme i likviditetsmæssige problemer.

Det kan være en kompleks opgave for revisor at revidere sådanne virksomheder, opstille retvisende regnskaber og rådgive kunderne.

På dette kursus foretages en gennemgang af udvalgte problemstillinger, der i særdeleshed kendetegner kriseramte virksomheder, og herunder hvilke vurderinger revisor bør foretage, indflydelsen heraf på årsrapporten og revisionspåtegningen, og drøftelse af, hvordan du bedst rådgiver dine kunder i svære tider.

 

 

Mål & udbytte

Du har efter kurset Kriseramt virksomhed – Hvordan skal revisor forholde sig? indsigt i, hvad der i særdeleshed kendetegner kriseramte virksomheder, så du undgår at lave fejl i dine going concern vurderinger og rapporteringen heraf.

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset Kriseramt virksomhed – Hvordan skal revisor forholde sig? tæller med 6 timer i efteruddannelseskategorien: Revisions- og erklæringsområdet og 2 timer i kategorien: Anden relevant lovgivning og faglige standarder.

 

Underviser

Kim Wegener

Kim Wegener, statsautoriseret revisor

Kim Wegener har mange års praktisk erfaring som revisor og underviser.

Han er medlem af Regnskabsrådet og har bl.a. været eksaminator og censor ved revisoreksamen.

 

Målgruppe

Revisorer og ledende medarbejdere.

 

Kursusindhold

På kurset gennemgår vi:

* De problemstillinger, der i særdeleshed kendetegner kriseramte virksomheder

* Indikation for om en virksomhed kan være i krise

* Poster med særlig risiko for væsentlig fejlinformation

* Revision af dagsværdier

* Revision af skønsmæssige poster, herunder investeringsejendomme, varedebitorer, varelager og skatteaktiver

* Særlige regnskabsmæssige krav i forbindelse med usikkerheder om fortsat drift

* Koncerntilskud, gældseftergivelse, støtteerklæringer og ansvarlige lån

* Revisors erklæring, herunder krav til forbehold, fremhævelse af forhold og deres placering i revisionspåtegningen

* Hvad kigger kvalitetskontrollen særligt efter?

* Etc.

 

Undervisningsmetode

Undervisningen på kurset Kriseramt virksomhed – Hvordan skal revisor forholde sig? sker som en kombination af indlæg og diskussioner.  Kursusdeltagere inddrages i debat.

 

Dato, tid & sted

31. oktober 2023 kl. 9-17 på Scandic i Hvidovre

30. november 2023 kl. 9-17 på Hotel Kolding Fjord, Kolding

 

Pris

3.775 kr. ekskl. moms ved bestilling af 1 kursus

3.175 kr. ekskl. moms pr. kursus ved samtidig bestilling af 5 dagskurser til og med 1. september 2023

3.375 kr. ekskl. moms pr. kursus ved samtidig bestilling af 5 kurser fra 2. september 2023

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!