Pages Menu
Categories Menu

Posted on 12. februar 2020 in

Moder/datter

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • 1. oktober 2020
    1. oktober 2020
    13:00 - 16:00

 

Moder/datter er et 3-timers onlinekursus

 

Der er rig mulighed for at overse regnskabskrav ved moder-/datterselskabsforhold. 

Skal du genoverveje regnskabspraksis? 

En ofte forekommende situation er, at datterselskaber fravælger revision. Hvad stiller vi op med moderselskabet? 

Du er revisor for både moder og datter og reviderer begge. 

Eller du er revisor for moder, og datterselskabet har fravalgt revision. 

Eller dit moderselskab har udenlandske døtre eller døtre, der revideres af andre danske revisorer. 

Hertil kommer 3 forskellige muligheder for den regnskabsmæssige indregning af datterselskaber. 

Endelig ser vi på, om man skal stole på en datterselskabsrevisors blanke påtegning/erklæring. 

 

Bemærk, at dette kursus gennemgås efter reglerne, som er pligtige at anvende for regnskabsår, der starter 1.1.2020 eller senere (en ny aktivklasse hedder Kapitalinteresser, som bl.a. indeholder associerede virksomheder).

For gennemgang af ændringer fra gammel til ny lov, skal du tilmelde dig kurset Ændringer i årsregnskabsloven.

Vi har også kursus i ændringerne som 1-times online kursus, hvor du får det hurtige overblik.

 

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset  Moder/datter  tæller 2 timer i kategorien anden relevant lovgivning og faglige standarder og 1 time i kategorien revisions- og erklæringsområdet. 

 

Underviser

Bjarne Aalbaek, underviser

Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. 

Bjarne leder Faglig Afdeling A/S. 

 

Målgruppe

Udførende revisorer. 

 

Forudsætninger

Du har erfaring med at aflægge og revidere årsrapporter for klasse B, ligesom du har overblik over revisionsprocessen og revisionsstandarderne. 

 

Kursusindhold

Kurset  Moder/datter  er en intensiv gennemgang af årsregnskabslovens regler for datterselskaber og revisionsreglerne for moderselskaber. 

Vi gennemgår bl.a.: 

* Indregning af datter til kostpris, dagsværdi og indre værdis metode 

* Kort om regnskabsmæssig behandling af sambeskatning 

* Datters regnskabspraksis og betydning for moder 

* Elimineringer mellem døtre og mellem døtre og moder 

* Beskrivelser i anvendt regnskabspraksis 

* Revisionsreglerne for moders datterselskaber 

* Revision af moder, når datter har fravalgt revision (hver af de 3 regnskabsmæssige indregningsmetoder), udenlandske døtre og døtre, der revideres af andre danske revisorer 

 

Undervisningsmetode

Kurset  Moder/datter  er et onlinekursus, der foregår live foran din pc. 

 

Praktisk info vedr. onlineundervisning

Kursusmaterialet bliver udsendt i PDF-form inden kurset. 

På dagen logger du på en service, og kurset kører på din computer eller iPad/tablet. 

Du kan stille skriftlige spørgsmål til underviser. 

 

Dato & tid

1. oktober 2020 kl. 13-16 

 

Pris

1.998 kr. pr. kursus ved bestilling af 1-3 onlinekurser

1.598 kr. pr. kursus ved bestilling af min. 4 onlinekurser samtidig før 1. september 2020

1.698 kr. pr. kursus ved bestilling af min. 4 onlinekurser samtidig fra 1. september 2020

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!