Pages Menu
Categories Menu

Posted by on aug 20, 2023 in

Ny assistancevejledning offentliggjort

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • Ny assistancevejledning offentliggjort
     12. september 2023
     09:00 - 11:00

Et aktuelt kursus for revisorer, der afgiver assistanceerklæringer. Kurset afholdes online via Teams og har en varighed på 2 timer.

FSRs Revisionsteknisk Udvalg (REVU) har offentliggjort vejledning om revisors assistanceopgaver den 18. august 2023. Hvilken konsekvens får det for revisors fremtidige assistanceopgaver og -erklæringer?

REVUs vejledning om ”Revisors opgaver om opstilling af regnskaber” er tiltænkt at give revisor en praktisk vejledning, når denne udfører opgaver om opstilling af regnskaber til brug i et treparts-forhold.

Vejledningen er udarbejdet på baggrund af standarden ISRS 4410, der fastlægger kravene til opgaven og som revisor skal følge. Vejledningen erstatter derfor ikke standarden.

Vejledningen indeholder eksempler på mulige handlinger med udgangspunkt i en gennemgående eksempel-virksomhed.

Vejledningen med tilhørende bilag er et eksempel på, hvorledes en opgave om opstilling af et regnskab kan udføres og dokumenteres således at både reguleringens krav og revisors behov for dokumentation tilgodeses. Vejledningen er ikke tænkt som et udtryk for mindstekravene til en opgave om opstilling af finansielle oplysninger.

Men medfører den nye vejledning i praksis flere handlinger og øget dokumentation i forhold til tidligere?

På dette kursus gennemgår vi overordnet REVUs vejledning om ”Revisors opgaver om opstilling af regnskaber”, hvor vi vil forsøge at fremhæve og drøfte de forhold, som efter vores vurdering bør have særlig opmærksomhed fra revisors side.

 

 

Godkendt efteruddannelse

Onlinekurset Ny assistanceerklæring offentliggjort tæller 2 timer i efteruddannelseskategorien: Revisions- og erklæringsområdet.

 

Mål & udbytte

Efter kurset har du et overordnet overblik over REVUs nye assistancevejledning

Kim Wegener

Underviser

Kim Wegener, statsautoriseret revisor.

Kim Wegener har mange års praktisk erfaring som revisor og underviser. Han er medlem af Regnskabsrådet og har bl.a. været eksaminator og censor ved revisoreksamen.

 

Målgruppe

Godkendte og ledende revisorer.

 

Kursusindhold

På dette kursus gennemgår vi overordnet REVUs nye assistancevejledning, herunder bl.a.:

Hvorfor er der udarbejdet en dansk assistancevejledning

Hvad indeholder den nye assistancevejledning

Særlige fokuspunkter i den nye vejledning

Drøftelse af betydningen for fremtidige assistanceopgaver og -erklæringer

 

Undervisningsmetode

Kurset er et onlinekursus, der foregår live foran din pc, du kan stille spørgsmål og chatte med underviseren undervejs.

 

Praktisk info vedr. onlineundervisning

Kurset afholdes som online-kursus via Microsoft Teams, hvor kurset sker live.

Det er således en forudsætning for deltagelse i kurset, at du har installeret Microsoft Teams på din PC/iPad/tablet.

Du kan chatte og tale med underviser under kurset.
Kursusmaterialet bliver udsendt i PDF-form inden kurset.

På dagen logger du på en server, og kurset kører på din PC eller iPad/tablet/telefon.

 

Dato og tid

Tirsdag d. 12. september, kl. 9.00 -11.00 online via Teams

 

Pris

1895 kr. ekskl. moms

 

Bemærk

Når du køber et onlinekursus eller et videokursus hos Fakta Kurser, får du tilsendt et personligt link, som du ikke må videregive eller distribuere.

Linket er dit alene og må ikke deles eller benyttes til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge.

Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af kursusmaterialer og kursusvideo er forbudt.

Indholdet tilhører Fakta Kurser A/S, og enhver form for kopiering og distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne forfølges retligt af Fakta Kurser A/S.

 

Kursussted:   Onlinekursus

Beskrivelse:

Foregår foran din computer eller iPad/tablet

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!