Pages Menu
Categories Menu

Posted by on jan 18, 2023 in

Nye regler fra 2022 – Gældssanering for praktikere

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • Nye regler fra 2022 - Gældssanering for praktikere: København
     12. juni 2023
     09:30 - 14:30

 

Kurset har til formål at give kursusdeltagerne såvel praktisk som teoretisk indsigt i reglerne om gældssanering – herunder med gennemgang og forklaring af de nye regler der trådte i kraft den 17. juli 2022.

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset tæller med 5 timer obligatorisk efteruddannelse for revisorer i kategorien “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”.

 

Undervisere

Janne Yde Sjørslev, advokat, DLA Piper

Janne har siden 2002 beskæftiget sig med insolvensret. Janne er fast medhjælper i gældssaneringssager ved Sø- og Handelsretten og har siden 2010 særligt beskæftiget sig med dette retsområde. Janne har flere års undervisningserfaring som ekstern underviser på Københavns Universitet i fagene Formueret III og Sikkerheds- og kreditorrettigheder.

 

Jeanette Melchior, retsassessor, Sø- og Handelsretten

Jeanette har siden 2000 beskæftiget sig med insolvensret og blandt andet med gældssanering. Jeanette underviser domstolsansatte i insolvensret, herunder gældssanering, og holder også oplæg om emnet i rettens regi for gældsrådgivere.

 

Målgruppe

Revisorer, advokater, jurister, pengeinstitutter, sagsbehandlere og andre, som beskæftiger sig med gældssanering eller som ønsker at få nærmere indsigt i reglerne om gældssanering med henblik på vejledning af klienter mv.

 

Kursusindhold

Følgende udvalgte hovedemner vil blive berørt såvel praktisk som teoretisk:

* Baggrunden for reglerne om gældssanering

* Betingelserne for gældssanering efter de nugældende regler såvel for ansøgere efter de almindelige regler og for ansøgere i forbindelse med konkurs, herunder bl.a.

** De økonomiske betingelser

** Udelukkelsesgrunde

* Medhjælpers opgaver

* Budgetmæssige spørgsmål, herunder bl.a.

** Husstandsbudget med og uden modifikation

** Hvilke indtægter medtages, herunder inddragelse af pensionsordninger?

* *Hvilke udgifter medtages?

** Gennemgang af praktiske eksempler på budgetter

* Indholdet og virkningen af gældssaneringen

* Særlige regler om gældssanering i forbindelse med konkurs efter de nye reglers ikrafttræden

 

Undervisningsmetode

Undervisningen på kurset sker som en kombination af indlæg og diskussioner.

 

Dato, tid & sted

12. juni 2023 kl. 9.30-16.20 på IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V

 

Pris

3.500 kr. ekskl. moms

Dette kursus er lavet i samarbejde med Revisorernes HR

 

Kursussted:  

Adresse:
Kalvebodbrygge 31-33, København V, 1780

Beskrivelse:

Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!