Pages Menu
Categories Menu

Posted by on jan 26, 2022 in

Online COVID-19 og andre aktuelle risici – Revisions- og erklæringsmæssige overvejelser

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • Online COVID-19 og andre aktuelle risici - Revisions- og erklæringsmæssige overvejelser
    23. marts 2022
    09:30 - 11:30

 

COVID-19 vil stadig have stor indflydelse på hovedparten af årsrapporterne for 2021 og således stor indflydelse på revisors stillingtagen hertil og ikke mindst valg af erklæring.

De optagne corona-lån og udskudte betalinger af A-skat mm. skal betales i 2022.

Hertil kommer, at mange virksomheder er ramt af øvrige aktuelle forhold som f.eks. problemer med leverancer, forhøjede priser på energi mv. og mangel på arbejdskraft. I den forbindelse skal revisor særligt overveje, om der for SMV-kunderne fortsat kan afgives en assistanceerklæring eller dette ikke er muligt.

Revisor skal derfor i år særligt være på forkant med hensyn til risikovurdering, planlægning, tilpasning af handlinger og vurderinger og forventet erklæring, så arbejdshandlingerne igangsættes korrekt, evt. med deltagelse i møder med banken etc.

 

 

Mål & udbytte

Efter kurset har du overblik over, hvordan COVID-19 og andre aktuelle risici kommer til at indvirke på dine arbejdshandlinger og erklæringsafgivelse af 2021 regnskaberne.

 

Godkendt efteruddannelse

Onlinekurset COVID-19 og andre aktuelle risici – Revisions- og erklæringsmæssige overvejelser  tæller med 2 timer i efteruddannelseskategorien: Revisions- og erklæringsområdet.

 

Underviser

Kim Wegener

Kim Wegener, statsautoriseret revisor

Kim Wegener har mange års praktisk erfaring som revisor og underviser.

Han er medlem af Regnskabsrådet og har bl.a. været eksaminator og censor ved revisoreksamen.

 

Målgruppe

Godkendte revisorer og ledende medarbejdere

 

Kursusindhold

På dette kursus gennemgår vi revisors fokusområder afledt af COVID-19, herunder bl.a.:

* Inddragelse af ledelsen i god tid

* Indflydelse fra COVID-19

* Indflydelse af øvrige risici, herunder

* Leverancevanskeligheder

* Forhøjede priser på energi mv.

* Mangel på arbejdskraft

* Overvejelser omkring Going Concern

* Hvilken erklæring forventes at kunne afgives?

* Overvejelser om besvigelses-risici

* Overvejelser i forbindelse med regnskabsmæssige skøn

* Efterfølgende begivenheder

* Evt. nødvendig tilpasning af arbejdshandlinger

* Overvejelser om fremhævelser eller forbehold i erklæringen,
med eksempler

* Etc.

 

Undervisningsmetode

Kurset er et onlinekursus, der foregår live foran din pc, du kan stille spørgsmål og chatte med underviseren undervejs.

 

Praktisk info vedr. onlineundervisning

Kurset afholdes somonlinekursus, via Teams


Kursusmaterialet bliver udsendt i PDF-form inden kurset.

 

Dato & tid

23. marts 2022 kl. 9.30-11.30

 

Pris

1.898 kr.

 

Kursussted:  

Beskrivelse:

Foregår foran din computer eller iPad/tablet

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!