Pages Menu
Categories Menu

Posted by on jan 8, 2022 in

Online – Risikovurdering ved ISA-revision og udvidet gennemgang

KURSUS Pris Antal
Online - Risikovurdering ved ISA-revision og udvidet gennemgangvis detaljer  3.775,00kr. (DKK)  

  • Online - Risikovurdering ved ISA-revision og udvidet gennemgang
    13. december 2022
    09:00 - 16:00

 

Dette er et 7 timers onlinekursus.

Efter kurset modtager du en optaget og anonymiseret version af kurset som du kan gense, når du har lyst.

 

Der kommer ny ISA 315 som fra 2022 sætter nye krav til risikovurderinger ved revision.

Der skal udføres flere handlinger fremover.

Standarden medfører øget interaktion med virksomhederne og et øget omfang af dokumentation. Det gælder revision af alle virksomheder og overvældende meget, jo mere virksomheden anvender IT (hvilket de fleste jo anvender i større eller mindre omfang).

Vi krydrer reglerne med risikovurdering for udvidet gennemgang. Hvornår er der udført tilstrækkeligt? Der er relativt få krav til udvidet gennemgang, men hvor omfattende er de?

 

 

Mål & udbytte

Efter dette kursus har du overblik over risikovurdering ved ISA-revision og udvidet gennemgang.

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset tæller med 7 timer i efteruddannelseskategorien: Revisions- og erklæringsområdet.

 

Underviser

Bjarne Aalbaek, underviser

Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor og en meget anvendt underviser i revisorverdenen.

Bjarne er leder af Faglig Afdeling A/S.

 

Målgruppe

Godkendte og ledende revisorer

 

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

* Iboende risiko

* At se risikoen som en kombineret risiko. Må man det?

* Virksomheder med anvendelse af IT

* Intern kontrol. Hvornår SKAL jeg orientere mig om dette? Og hvordan skal det dokumenteres?

* Kompleksitet, subjektivitet, ændringer, usikkerhed og udsathed for væsentlig fejlinformation som følge af manglende neutralitet hos ledelsen eller andre besvigelsesrisikofaktorer i det omfang, de påvirker den iboende risiko

* Hvorfor sondres der mellem grupper af transaktioner, balanceposter og oplysninger, der ikke er betydelige, men væsentlige? – og hvad betyder det for revisionen?

* Revisors forståelse af og dokumentation af regnskabsregler

* Revisors dokumentation for forståelse af virksomhedernes IT-miljø og -ressourcer, anvendelse af IT, generelle IT-kontroller og forståelse af, hvordan IT er integreret i forretningsmodellen

* Revisors dokumentation for tilstrækkeligheden af udførte risikovurderingshandlinger

* Risikovurdering udvidet gennemgang. Et let dessert til sammenligning med ISA revision

 

Undervisningsmetode

Kurset er et onlinekursus, der foregår foran din computer eller via iPad/tablet.

Undervisningen foregår som en kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagerne inddrages i debat.

 

Praktisk info vedr. onlineundervisning

Kurset afholdes somonlinekursus, hvor kurset sker live.

Du kan skrive og tale med underviser.
Kursusmaterialet bliver udsendt i PDF-form inden kurset.

På dagen logger du på en service, og kurset kører på din computer eller iPad/tablet.

Efter kurset modtager du en optaget og anonymiseret version af kurset som du kan gense, når du har lyst.

 

Dato & tid

13. december 2022 kl. 9-16

 

Pris

3.775 kr.

 

Bemærk

Når du køber et onlinekursus eller et videokursus hos Fakta Kurser, får du tilsendt et personligt link, som du ikke må videregive eller distribuere.

Linket er dit alene og må ikke deles eller benyttes til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge.

Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af kursusmaterialer og kursusvideo er forbudt.

Indholdet tilhører Fakta Kurser A/S, og enhver form for kopiering og distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne forfølges retligt af Fakta Kurser A/S.

 

Kursussted:  

Beskrivelse:

Foregår foran din computer eller iPad/tablet

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!