Pages Menu
Categories Menu

Posted by on feb 21, 2023 in

Online – Risikovurdering ved ISA-revision

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • Risikovurdering ved ISA-revision : Online
     11. december 2023
     09:00 - 16:00
  • Risikovurdering ved ISA revision
     16. oktober 2023 - 19. oktober 2023
     08:00 - 17:00

 

Dette er et 7 timers onlinekursus, der foregår live.

Kurset foregår via Teams.

Efter kurset modtager du en optaget og anonymiseret version af kurset som du kan gense, når du har lyst.

 

Ved revision efter ISA-standarderne er revisors fokus som bekendt på væsentlighed og risiko.

Dette forhold er overordnet uændret, men i takt med større kompleksitet i virksomhedernes forretningsmodeller og øget anvendelse af it m.m., er der ved de seneste ajourføringer af ISA-standarderne kommet øget fokus på identifikation af risikofyldte forhold i regnskabet. Dette vil stille krav til øget interaktion med virksomhederne, flere arbejdshandlinger og øget omfang af dokumentation.

På dette kursus gennemgår vi derfor med udgangspunkt i ISA 315 (Ajourført) overordnet processen for revisors vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i forbindelse med afgivelse af revisionspåtegninger, herunder kommer vi bl.a. også ind på standardens skalerbarhed ved revision af mindre virksomheder.

 

Mål & udbytte

Efter dette kursus har du et overordnet overblik over identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation ved en ISA-revision af en mindre virksomhed.

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset Risikovurdering ved ISA-revision tæller med 7 timer i efteruddannelseskategorien: Revisions- og erklæringsområdet.

 

Underviser

Kim Wegener

Kim Wegner, statsautoriseret revisor.

Kim Wegner har mange års praktisk erfaring som revisor og underviser.

Han er medlem af Regnskabsrådet og har bl.a. været eksaminator og censor ved revisoreksamen.

 

Målgruppe

Kurset Risikovurdering ved ISA-revision henvender sig til registrerede og statsautoriserede revisorer og deres ledende medarbejdere.

 

Kursusindhold

På dette kursus gennemgår vi bl.a.:

* Risiko for væsentlig fejlinformation på

* * Regnskabs- og

* * Revisionsmålsniveau

* Spektrum for iboende risiko

* Betydelig risiko

* Relevante revisionsmål

* Betydelige grupper af transaktioner, balanceposter eller oplysninger

* Stand-Back overvejelser

* Skalerbarhed

Herudover gennemgår vi evt. andre konkrete aktuelle emner.

For at kunne præsentere dig for de mest aktuelle emner, bliver disse først fastlagt umiddelbart inden kurset afholdes.

 

Kurset Risikovurdering ved ISA-revision er et onlinekursus, der foregår live foran din pc eller via iPad eller tablet via Teams.

Du kan skrive og tale med underviser.

 

Praktisk info vedr. onlineundervisning

Kursusmaterialet bliver udsendt i PDF-form inden kurset.

På dagen logger du på en service, og kurset kører på din computer eller iPad/tablet.

Efter kurset modtager du en optaget og anonymiseret version af kurset som du kan gense, når du har lyst.

 

Dato, tid & sted

11. december 2023 kl. 9-16 via Teams

 

Pris

3.775 kr. ekskl. moms

 

Bemærk

Når du køber et onlinekursus eller et videokursus hos Fakta Kurser, får du tilsendt et personligt link, som du ikke må videregive eller distribuere.

Linket er dit alene og må ikke deles eller benyttes til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge.

Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af kursusmaterialer og kursusvideo er forbudt.

Indholdet tilhører Fakta Kurser A/S, og enhver form for kopiering og distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne forfølges retligt af Fakta Kurser A/S.

 

Kursussted:  

Beskrivelse:

Foregår foran din computer eller iPad/tablet

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!