Pages Menu
Categories Menu

Posted by on feb 5, 2024 in

Opstilling af årsregnskab efter Årsregnskabsloven – for bogholdere

KURSUS Pris Antal
Vejle: 1 kursusvis detaljer  3.975,00kr. DKK  
Vejle: 5 fysiske heldagskurser bestilt samtidig til og med 1.9.vis detaljer  3.375,00kr. DKK  
Vejle: 5 fysiske heldagskurser samtidig bestilling fra 2.9.vis detaljer  3.575,00kr. DKK   Goes On Sale
2. september 2024
Odense: 1 kursusvis detaljer  3.995,00kr. DKK  
Odense: 5 fysiske heldagskurser bestilt samtidig til og med 1.9.vis detaljer  3.375,00kr. DKK  
Odense: 5 fysiske heldagskurser samtidig bestilling fra 2.9.vis detaljer  3.575,00kr. DKK   Goes On Sale
2. september 2024

  • Opstilling af årsregnskab efter Årsregnskabsloven - for bogholdere: Vejle
     9. oktober 2024
     09:00 - 16:00
  • Opstilling af årsregnskab efter Årsregnskabsloven - for bogholdere: Odense
     11. december 2024
     09:00 - 16:00


 

Bliv ajour så du kan opstille årsregnskaber, der lever op til kravene i Årsregnskabsloven.

Der er i praksis en del udfordringer i forbindelse med at udarbejde årsregnskaber for virksomheder i regnskabsklasse A og B.

Med udgangspunkt i Årsregnskabsloven – herunder kvalitetskravene og de grundlæggende forudsætninger, krav til korrekt klassifikation og værdiansættelse, notekrav m.m. og seneste redegørelser og notater fra Erhvervsstyrelsen, går vi på dette kursus detaljeret ned i kravene til opstilling af et årsregnskab, så det lever op til de mange regler i årsregnskabsloven.

 

Mål & udbytte

På dette kursus gennemgår vi krav til opstilling af årsrapporter for regnskabsklasse A og B.

Vi gennemgår udvalgte regnskabsposter og praktiske problemstillinger, og du får tillige den nyeste viden, som gør dig i stand til at udarbejde retvisende årsrapporter.

Kurset er derfor specielt egnet til dig, der arbejder med opstilling af årsregnskaber.

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset tæller med 7 timer obligatorisk efteruddannelse for revisorer i kategorien:  “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”.

 

Underviser

Kim Wegener

Kim Wegener, statsautoriseret revisor.

Kim Wegener har mange års praktisk erfaring som revisor og underviser. Han er medlem af Regnskabsrådet og har bl.a. været eksaminator og censor ved revisoreksamen.

 

Målgruppe

Bogholdere og revisorassistenter.

 

Kursusindhold

Dette er et intensivt kursus med hovedvægten lagt på de grundlæggende og specifikke krav til årsrapporten for mindre virksomheder og praktiske problemstillinger.

Vi gennemgår bl.a.:

* Årsregnskabslovens kvalitetskrav og grundlæggende forudsætninger

* Specifikke krav til årsrapporten for regnskabsklasse A

* Regnskabsregler for microvirksomheder

* Korrekt klassifikation i henhold til skemakravene

* Anvendt regnskabspraksis og behandling af ændringer heri

* Regnskabsmæssige skøn og væsentlige fejl

* Begivenheder efter balancedagen

* Indregning af omsætning

* Korrekt værdiansættelse

* Afskrivninger og restværdi

* Op- og nedskrivninger

* Begrebet ”Kapitalinteresser” sammenholdt med relaterede begreber

* Egenkapital, bundne og frie reserver

* Hensatte forpligtelser

* Måling af gæld – amortiseret kostpris

* Notekrav

* Etc.

 

Undervisningsmetode

Undervisningen foregår som en kombination af indlæg og diskussioner.

Kursusdeltagerne inddrages i debat.

 

Dato & tid

9. oktober 2024 kl. 9.-16 på Hotel Munkebjerg i Vejle

11. december 2024 kl. 9-16 på Odense Congress Center i Odense

 

Pris

3.975 kr. ekskl. moms ved bestilling af 1 kursus

3.375 kr. ekskl. moms pr. kursus ved samtidig bestilling af 5 dagskurser til og med 1. september 2024

3.575 kr. ekskl. moms pr. kursus ved samtidig bestilling af 5 kurser fra 2. september 2024

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!