Pages Menu
Categories Menu

Posted by on feb 7, 2023 in

Opstilling af årsregnskab efter årsregnskabsloven – for bogholdere

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • Opstilling af årsregnskab efter årsregnskabsloven - for bogholdere: Hvidovre
     23. oktober 2023
     09:00 - 16:00

 

Bliv ajour så du kan opstille årsregnskaber, der lever op til kravene i Årsregnskabsloven

Der er i praksis en del udfordringer i forbindelse med at udarbejde årsregnskaber for virksomheder i regnskabsklasse A og B.

Med udgangspunkt i Årsregnskabsloven – herunder kvalitetskravene og de grundlæggende forudsætninger, krav til korrekt klassifikation og værdiansættelse, notekrav m.m. og seneste redegørelser og notater fra Erhvervsstyrelsen, går vi på dette kursus detaljeret ned i kravene til opstilling af et årsregnskab, så det lever op til de mange regler i årsregnskabsloven.

 

Kursus i Udvidet gennemgang og review

 

Mål & udbytte

På dette kursus gennemgår vi krav til opstilling af årsrapporter for regnskabsklasse A og B.

Vi gennemgår udvalgte regnskabsposter og praktiske problemstillinger, og du får tillige den nyeste viden, som gør dig i stand til at udarbejde retvisende årsrapporter.

Kurset er derfor specielt egnet til dig, der arbejder med opstilling af årsregnskaber.

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset tæller med 7 timer obligatorisk efteruddannelse for revisorer i kategorien  “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”.

 

Underviser

Kim Wegener

Kim Wegener, statsautoriseret revisor

Kim Wegener har mange års praktisk erfaring som revisor og underviser.

Han er medlem af Regnskabsrådet og har bl.a. været eksaminator og censor ved revisoreksamen.

 

Målgruppe

Bogholdere og revisorassistenter.

 

Kursusindhold

Dette er et intensivt kursus med hovedvægten lagt på de grundlæggende og specifikke krav til årsrapporten for mindre virksomheder og praktiske problemstillinger.

Vi gennemgår bl.a.:

* Årsregnskabslovens kvalitetskrav og grundlæggende forudsætninger

* Specifikke krav til årsrapporten for regnskabsklasse A

* Regnskabsregler for microvirksomheder

* Korrekt klassifikation i henhold til skemakravene

* Anvendt regnskabspraksis og behandling af ændringer heri

* Regnskabsmæssige skøn og væsentlige fejl

* Begivenheder efter balancedagen

* Indregning af omsætning

* Korrekt værdiansættelse

* Afskrivninger og restværdi

* Op- og nedskrivninger

* Begrebet ”Kapitalinteresser” sammenholdt med relaterede begreber

* Egenkapital, bundne og frie reserver

* Hensatte forpligtelser

* Måling af gæld – amortiseret kostpris

* Notekrav

* Etc.

 

Undervisningsmetode

Undervisningen foregår som en kombination af indlæg og diskussioner.

Kursusdeltagerne inddrages i debat.

 

Dato, tid & sted

23. oktober 2023 kl. 9-16 på Scandic i Hvidovre

 

Pris

3.775 kr. ekskl. moms ved bestilling af 1 kursus

3.175 kr. ekskl. moms pr. kursus ved samtidig bestilling af 5 dagskurser til og med 1. september 2023

3.375 kr. ekskl. moms pr. kursus ved samtidig bestilling af 5 kurser fra 2. september 2023

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!