Pages Menu
Categories Menu

Posted by on mar 30, 2023 in

Personalegoder – skat og moms

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • Personalegoder - skat og moms: Glostrup
     7. november 2023
     08:30 - 16:30
  • Personalegoder - skat og moms: Sabro
     9. november 2023
     08:30 - 16:30

 

Dette kursus er målrettet dig, som i dit arbejde beskæftiger dig med økonomi, løn, skat og moms.

Kurset gennemgår de skatte- og momsmæssige udfordringer, der er forbundet med personalegodeområdet lige fra skattesatser, beløbsgrænser til beregninger.

På kurset gennemgås tillige regler og betingelser for rejse- og befordringsgodtgørelse. Gennemgangen vil i høj grad være case-baseret med henblik på at gøre undervisningen praktisk orienteret og operationel.

 

 

Mål & udbytte

Det er formålet at bibringe deltagerne et solidt kendskab til reglerne om skat, moms og afgifter omkring personalegoder, herunder praksis på udvalgte områder.

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset  tæller med 8 timer i efteruddannelseskategorien: Anden relevant lovgivning og faglige standarder.

 

Undervisere

Andreas Albrechtsen, senior tax manager, cand.jur

 

Jens Staugaard, VAT director, LLM

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, som i dit arbejde beskæftiger dig med økonomi, løn, skat og moms.

Kurset gennemgår de skatte- og momsmæssige udfordringer, der er forbundet med personalegodeområdet lige fra skattesatser, beløbsgrænser til beregninger.

 

Kursusindhold

Indholdet i hovedtræk:

* Den skattemæssige afgrænsning af personalegoder (styrer indberetningspligten)

– Hvilke personalegoder beskattes med markedsværdien og hvilke efter standardsatser?

* Hvilke personalegoder er skattefrie?

* Hvilke personalegoder er A-indkomst og hvilke er B-indkomst?

* Bagatelgrænserne for påskønnelser og arbejdsrelaterede goder – krav til opsamling af data pr. medarbejder

* Den momsmæssige behandling af visse personalegoder – fuld, delvis eller ingen fradragsret

– Gennemgås i sammenhæng med den skattemæssige behandling af udvalgte typer af personalegoder

* Fleksible lønpakker og bruttotrækordninger/lønomlægning – om styring af mange ansatte – hvilke goder er omfattet?  Hvornår kan det betale sig?

* Indberetning af personalegoder til rubrik 55 – hvem og hvad er omfattet? Hvilke regler gælder?

* Værdiansættelsen af goder, arbejdsgivers forpligtelser, herunder indeholdelsespligt og indberetningspligt

* Hvilke personalegoder skal indberettes, og hvem har ansvaret?

* Personalegode kontra personalepleje – hvor går grænsen?

* Gennemgang af udvalgte personalegoder, såsom gaver til medarbejdere, madordninger, personalearrangementer, firmabil m.m.

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelser:

* Almindelige betingelser, som skal være opfyldt

* Rejsebegrebet – hvornår er en medarbejder på rejse?

* Udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Muligheder og faldgruber – hvor skal man være opmærksom, herunder iagttagelse af 60-dages- reglen? At tage fejl her kan blive en dyr fornøjelse

* Skattestyrelsen har fuld fokus på korrekt dokumentation – den mindste formelle fejl kan udløse beskatning

* Godtgørelse i forbindelse med kørsel til kurser/uddannelse – særlige regler. Ofte overset!!

* Nyeste domme og afgørelser på området gennemgås

 

Undervisningsmetode

Gennemgangen vil i høj grad være case-baseret med henblik på at gøre undervisningen praktisk orienteret og operationel.

 

Dato, tid & sted

7. november 2023 kl. 8.30-16.30 på Scandic i Glostrup

9. november 2023 kl. 8.30-16.30 på Hotel Sabro Kro

 

Pris

3.600 kr. ekskl. moms

Dette kursus er lavet i samarbejde med Revitax

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!