Pages Menu
Categories Menu

Posted on 12. februar 2020 in

Regnskab B – typiske fejl

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • Regnskab B - typiske fejl: Hvidovre
    29. oktober 2020
    09:00 - 17:00
  • Regnskab B - typiske fejl: Odense
    17. november 2020
    09:00 - 17:00

 

Dette kursus fokuserer på fejl, der ofte forekommer i årsregnskaber for virksomheder i årsregnskabslovens klasse B.

Ud fra drøftelserne om typiske fejl, gennemgår vi reglerne for de områder, hvor der oftest forekommer fejl, så du ikke overser de samme fejl.

Vi lister fejlene op, så du har en ”spiseseddel”, som du kan anvende i virksomheden til at implementere i netop din virksomhed, så fejlene ikke gentages.

Bemærk, at dette kursus gennemgås efter reglerne, som er pligtige at anvende for regnskabsår, der starter 1.1.2020 eller senere. Idet de ændrede regler først er pligtige at anvende på 2020-regnskabet, vil der på kurset i 2020 ikke blive behandlet fejl efter ny lov. Omvendt vil fejl efter gammel lov, som er ændret på området, ikke indgå i kurset.

For gennemgang af ændringer fra gammel til ny lov, skal du tilmelde dig kurset Ændringer i årsregnskabsloven.

Vi har også kursus i ændringerne som 1-times online kursus, hvor man får det hurtige overblik.

 

Mål & udbytte

Som deltager på kurset  Regnskab B – typiske fejl  får du overblik over konkrete og ofte forekommende fejl i regnskaber for klasse B.

 

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset  Regnskab B – typiske fejl  tæller med 8 timer i kategorien anden relevant lovgivning og faglige standarder (regnskab mv.).

 

Underviser

Bjarne Aalbaek, underviser

Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. 

Bjarne leder Faglig Afdeling A/S. 

 

Målgruppe

Godkendte og ledende revisorer.

 

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

* Faktiske indsendte regnskaber

* Identifikation af fejl i de indsendte regnskaber

* Gruppearbejde, hvor kursisterne i mindre grupper finder fejl i konkrete regnskaber

* Aktuelle revisornævnskendelser, hvor man kan se, hvilke regnskabsposter, der ofte er fejlbehæftede

* Typiske fejlområder, herunder modregning, periodisering, klassifikation, tilvalg af anden klasse

* Problemer i indre værdi, regulering af dagsværdi på ejendomme, noter, beskrivelser i anvendt regnskabspraksis mv.

 

Undervisningsmetode

Undervisningen foregår som en kombination af indlæg og diskussioner. Kursisterne inddrages i debat.

 

Dato, tid & sted

29. oktober 2020 kl. 9-17 på Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre

 

17. november 2020 kl. 9-17 på Frederik VI’s Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense

Pris

 

3.600 kr. ved bestilling af 1 kursus

3.000 kr. pr. kursus ved bestilling af 5 kurser samlet senest før 1. september 2020

3.200 kr. pr. kursus ved bestilling af 5 kurser samlet fra den 1. september 2020

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!