Pages Menu
Categories Menu

Posted by on jan 16, 2023 in

Rekonstruktion af den kriseramte virksomhed

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • Rekonstruktion af den kriseramte virksomhed: København
     3. maj 2023
     09:30 - 16:30

 

Formålet med dette kursus er at give den med ingen eller nogen erfaring i restrukturering og rekonstruktion af kriseramte virksomheder, en praktisk og operationel gennemgang inden for de grundlæggende og centrale dele af rekonstruktion, hvad enten denne sker, som oftest, uden for skifteretten eller ved en undtagelsesvis indenretlig rekonstruktion.

Vægten er lagt på de udfordringer og faldgruber, der ses i praksis, og de proaktive muligheder, der knytter sig til praktisk gennemførsel af rekonstruktion for den kriseramte virksomhed.

 

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset tæller med 7 timer obligatorisk efteruddannelse for revisorer: 1 time i kategorien “Revisions- og erklæringsområdet” og 6 i kategorien “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”.

 

Underviser

Andreas Kærsgaard Mylin, advokat (H) og partner, Holst Advokater.

Andreas har mere end 25 års erfaring hovedsageligt inden for rekonstruktion af kriseramte virksomheder, – herunder ledelsesrådgivning, interimsledelse samt kreditorrepræsentation – overdragelse af nødlidende virksomheder og andre insolvensretlige forhold. Han har ført flere insolvensager for Højesteret og er beskikket som fast medhjælper ved Sø- og Handelsretten i København.

 

Målgruppe

Revisorer, advokater, jurister, medarbejdere i pengeinstitutter, konsulenter og andre rådgivere, der beskæftiger sig med kriseramte virksomheder og med ingen eller nogen erfaring i restrukturering og rekonstruktion, – herunder den professionelle virksomhedsledelse eller aktive investorkreds.

 

Kursusindhold

Følgende udvalgte hovedemner vil blive berørt i såvel det udenretlige som indenretlige perspektiv:

* Retsgrundlag i forbindelse med rekonstruktion, – udenretlig og indenretlig

* Rekonstruktionsbehandling som et “værktøj”, herunder anvendelse af forebyggende rekonstruktion, rekonstruktionsbehandling efter reglerne i konkursloven, eller rekonstruktion i en “stille betalingsstandsning” (den udenretlige rekonstruktion) – i en “turn-around” ved resultatforbedringer eller anden omstrukturering, frasalg, salg til anden ejerstruktur med en række praktiske procesbeskrivelser i faktisk og til tider kreativ “redning” af nødlidende virksomhed etc.

* Frivillige gældsordninger, henstand og kreditorbeskyttelse – akkordvariationer, herunder standstill – og interkreditor-aftaler, “ringdefence” – og “silo-modeller” og hel eller delvise moratorieordninger og de særlige forhold omkring SKAT og Gældsstyrelsen

* Rekonstruktøren og tillidsmanden – arbejdsopgaver, håndtering, habilitet og vederlag, og hvilke krav der kan stilles

* Forløb af rekonstruktion såvel indenretlig som udenretlig – herunder etablering, perioden og ophør, krav til kreditorinformation, dokumentation og materiale, regnskabsgranskning, mellemregninger, case pool-ordninger mv.

* Tvungent eller frivilligt ledelsesskifte i rekonstruktionsbehandling med rekonstruktør indsat som ledelse eller anvendelse af interimsledelse

* Det generelle arbejde i øvrigt og beredskab i forholdet til skyldner, samarbejdspartner, hovedkreditor, finansiel kreditor, Gældsstyrelsen, andre medkreditorer, ansvarlige långiver, kautionister og garanter, nærtstående, revision og andre kontraktsparter m.fl. under en rekonstruktion

* Kreditorbeskyttelse og omstødelsesforebyggelse under en rekonstruktion

* Tvangsakkord eller virksomhedsoverdragelse efter reglerne om rekonstruktion i konkursloven herunder forløbet, forberedelse forinden etablering og retsvirkningerne af akkord eller virksomhedsoverdragelse, – herunder mulighed for virksomhedssalg ved “Fast Track”, rekonstruktionsplan og dets indhold og rekonstruktionsforslaget og krav hertil

* Øvrige rekonstruktionsmodeller, herunder “turn-around”, anvendelse af datterselskabsmodeller (Hafnia modeller) eller søsterselskabsmodeller (Fønix modeller), rekonstruktion ved særlige lån – herunder ansvarlige lån, gældskonvertering, gældseftergivelse, spaltning, salg, håndtering af pant og separatistrettigheder mv.

* Håndtering af de gensidigt bebyrdende aftaler – herunder genetablering af selvophævede aftaler, forkortet opsigelsesvarsler, rekonstruktionsregulering og tvunget debitorskifte og overdragelser m.v.

* Retsforfølgning og fyldelsesgørelsesforbud, modregning og bindende vurdering af de pantsatte aktiver samt omstødelsesforhold

* Rekonstruktion og virksomhedsoverdragelse med samtidig overdragelse af pantsatte aktiver – herunder håndtering af medarbejdere, hvad enten de skal medoverdrages eller ikke.

* Særlige forhold og modeller ved rekonstruktion i en konkurs eller på baggrund af en kommende konkursbehandling og overgangen fra rekonstruktionsbehandling til konkurs

 

Undervisningsmetode

Undervisningen på kurset sker som en kombination af indlæg og diskussioner.

 

Dato, tid & sted

3. maj 2023 kl. 9.30-16.30 på IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V

 

Pris

3.600 kr. ekskl. moms

Dette kursus er lavet i samarbejde med Revisorernes HR

 

Kursussted:  

Adresse:
Kalvebodbrygge 31-33, København V, 1780

Beskrivelse:

Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!