Pages Menu
Categories Menu

Posted by on jan 27, 2021 in

Rekonstruktion af den kriseramte virksomhed

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • Rekonstruktion af den kriseramte virksomhed
    28. september 2021
    09:30 - 16:30

 

Formålet med dette kursus er at give den med nogen erfaring i restrukturering og rekonstruktion af kriseramte virksomheder en praktisk og operationel gennemgang inden for de grundlæggende og centrale dele af rekonstruktion, hvad enten denne sker som oftest udenfor skifteretten eller ved en undtagelsesvis indenretlig rekonstruktion.

Vægten er lagt på de udfordringer og faldgruber, der ses i praksis, samt de proaktive muligheder, der er til praktisk gennemførsel af rekonstruktion for den kriseramte virksomhed.

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset Rekonstruktion af den kriseramte virksomhed  tæller 7 timer i kategorien anden relevant lovgivning og faglige standarder.

 

Underviser

Andreas Kærsgaard Mylin, advokat (H) og partner, Accura Advokatpartnerselskab.

Andreas er leder af ACCURAs afdeling for Rekonstruktion & Insolvens samt ekstern lektor ved Københavns Universitet i faget “Rekonstruktion” og med samtidig speciale i rekonstruktion og anden insolvensret, herunder restrukturering, finansiering og interimsledelse.

 

Målgruppe

Revisorer, advokater, pengeinstitutter og andre finansielle institutioner samt øvrige, der beskæftiger sig med kriseramte virksomheder og med ingen eller nogen erfaring i restrukturering og rekonstruktion.

 

Kursusindhold

Følgende udvalgte hovedemner vil blive berørt i såvel det udenretlige som indenretlige perspektiv:

* Retsgrundlag i forbindelse med rekonstruktion, – udenretlig og indenretlig

* Rekonstruktionsbehandling som et “værktøj”, herunder anvendelse af rekonstruktionsbehandling efter reglerne i konkursloven, eller rekonstruktion i en “stille betalingsstandsning” (den udenretlige rekonstruktion) – i en “turn-around” ved resultatforbedringer eller anden omstrukturering, frasalg, salg til anden ejerstruktur med en række praktiske procesbeskrivelser i faktisk og til tider kreativ “redning” af nødlidende virksomhed etc.

* Frivillige gældsordninger og kreditorbeskyttelse – akkordvariationer, herunder standstill – og interkreditor-aftaler, “ringdefence” – og “silo-modeller” og hel eller delvise moratorieordninger

* Rekonstruktøren og tillidsmanden – arbejdsopgaver, håndtering, habilitet og vederlag og hvilke krav, der kan stilles.

* Forløb af rekonstruktion såvel i- som udenretlig, – herunder etablering, perioden og ophør, krav til kreditorinformation, dokumentation og materiale, regnskabsgranskning, mellemregninger, case pool-ordninger mv.

* Tvungen eller frivilligt ledelsesskifte i rekonstruktionsbehandling med rekonstruktør indsat som ledelse eller anvendelse af interimsledelse

* Det generelle arbejde i øvrigt og beredskab i forholdet til skyldner, samarbejdspartner, hovedkreditor, finansiel kreditor, andre medkreditorer, ansvarlige långivere, kautionister og garanter, nærtstående, revision og andre kontraktsparter m.fl. under en rekonstruktion

* Kreditorbeskyttelse og omstødelsesforebyggelse under en rekonstruktion

* Tvangsakkord eller virksomhedsoverdragelse efter reglerne om rekonstruktion i konkursloven, herunder forløbet, forberedelse forinden etablering og retsvirkningerne af akkord eller virksomhedsoverdragelse, rekonstruktionsplan og dets indhold og rekonstruktionsforslaget og krav hertil

* Øvrige rekonstruktionsmodeller, herunder “turn-around”, anvendelse af datterselskabsmodeller (Hafnia-modeller) eller søsterselskabsmodeller (Fønix-modeller), rekonstruktion ved særlige lån, herunder ansvarlige lån, gældskonvertering, gældseftergivelse, spaltning, salg, håndtering af pant og separatistrettigheder mv.

* Håndtering af de gensidigt bebyrdende aftaler, herunder genetablering af selvophævede aftaler, forkortet opsigelsesvarsler, rekonstruktionsregulering og tvunget debitorskifte og overdragelser mv.

* Retsforfølgning, modregning og bindende vurdering af de pantsatte aktiver og omstødelsesforhold

* Rekonstruktion og virksomhedsoverdragelse med samtidig overdragelse af pantsatte aktiver, herunder håndtering af medarbejdere, hvad enten de skal medoverdrages eller ikke

* Særlige forhold og modeller ved rekonstruktion i en konkurs eller på baggrund af en kommende konkursbehandling og overgangen fra rekonstruktionsbehandling til konkurs

 

Undervisningsmetode

Undervisningen er en kombination af foredrag og debat.

 

Dato, tid & sted

28. september 2021 kl. 9.30-16.30 på IDA Mødecenter, Kalvebodbrygge 31-33, 1516 København V

 

Pris

3.600 kr.

Dette kursus udbydes i samarbejde med Revisorernes HR

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!