Pages Menu
Categories Menu

Posted by on jan 27, 2022 in

Rekonstruktion af den kriseramte virksomhed

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • Rekonstruktion af den kriseramte virksomhed
    30. marts 2022
    09:30 - 16:30

 

Dette kursus giver dig, der har nogen erfaring i restrukturering og rekonstruktion af kriseramte virksomheder en praktisk og operationel gennemgang inden for de grundlæggende og centrale dele af rekonstruktion – uanset denne som oftest sker uden for skifteretten eller ved en undtagelsesvis indenretlig rekonstruktion.

Vægten bliver lagt på de udfordringer og faldgruber, der ses i praksis, og på de proaktive muligheder, der er til praktisk at gennemføre rekonstruktion for den kriseramte virksomhed.

 

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset tæller med 1 time i efteruddannelseskategorien: Revisions- og erklæringsområdet og 6 timer i kategorien: Anden relevant lovgivning og faglige standarder.

 

Underviser

Andreas Kærsgaard Mylin, advokat (H) og partner, Holst Advokater

Andreas har mere end 25 års erfaring hovedsageligt inden for rekonstruktion af kriseramte virksomheder – herunder ledelsesrådgivning, interimsledelse og kreditorrepræsentation – overdragelse af nødlidende virksomheder og andre insolvensretlige forhold.

Han har ført flere insolvenssager for Højesteret og er beskikket som fast medhjælper ved Sø- og Handelsretten i København.

 

Målgruppe

Revisorer, advokater, pengeinstitutter og andre finansielle institutioner og andre, der beskæftiger sig med kriseramte virksomheder og som har nogen eller ingen erfaring i restrukturering og rekonstruktion.

 

Kursusindhold

Følgende udvalgte hovedemner vil blive berørt i såvel det udenretlige som indenretlige perspektiv:

* Retsgrundlag i forbindelse med rekonstruktion – udenretlig og indenretlig

* Rekonstruktionsbehandling som et “værktøj”, herunder anvendelse af rekonstruktionsbehandling efter reglerne i konkursloven eller rekonstruktion i en “stille betalingsstandsning” (den udenretlige rekonstruktion) – i en “turn-around” ved resultatforbedringer eller anden omstrukturering, frasalg, salg til anden ejerstruktur med en række praktiske procesbeskrivelser i faktisk og til tider kreativ “redning” af nødlidende virksomhed etc.

* Frivillige gældsordninger og kreditorbeskyttelse – akkordvariationer, herunder standstill – og interkreditor-aftaler, “ringdefence” – og “silo-modeller” og hel eller delvise moratorieordninger

* Rekonstruktøren og tillidsmanden – arbejdsopgaver, håndtering, habilitet og vederlag, og hvilke krav der kan stilles

* Forløb af rekonstruktion – herunder etablering, perioden og ophør, krav til kreditorinformation, dokumentation og materiale, regnskabsgranskning, mellemregninger, case pool-ordninger m.v.

* Tvungent eller frivilligt ledelsesskifte i rekonstruktionsbehandling med rekonstruktør indsat som ledelse eller anvendelse af interimsledelse

* Det generelle arbejde i øvrigt og beredskab i forholdet til skyldner, samarbejdspartner, hovedkreditor, finansiel kreditor, andre medkreditorer, ansvarlig långiver, kautionister og garanter, nærtstående, revision og andre kontraktsparter m.fl. under en rekonstruktion

* Kreditorbeskyttelse og omstødelsesforebyggelse under en rekonstruktion

* Tvangsakkord eller virksomhedsoverdragelse efter reglerne om rekonstruktion i konkursloven herunder forløbet, forberedelse før etablering og retsvirkningerne af akkord eller virksomhedsoverdragelse, rekonstruktionsplan og dets indhold og rekonstruktionsforslaget og krav til det

* Øvrige rekonstruktionsmodeller, herunder “turn-around”, anvendelse af datterselskabsmodeller (Hafnia modeller) eller søsterselskabsmodeller (Fønix modeller), rekonstruktion ved særlige lån – herunder ansvarlige lån, gældskonvertering, gældseftergivelse, spaltning, salg, håndtering af pant og separatistrettigheder m.v.

* Håndtering af de gensidigt bebyrdende aftaler – herunder genetablering af selvophævede aftaler, forkortede opsigelsesvarsler, rekonstruktionsregulering og tvunget debitorskifte og overdragelser m.v.

* Retsforfølgning, modregning og bindende vurdering af de pantsatte aktiver og omstødelsesforhold

* Rekonstruktion og virksomhedsoverdragelse med samtidig overdragelse af pantsatte aktiver – herunder håndtering af medarbejdere, hvad enten de skal medoverdrages eller ikke

* Særlige forhold og modeller ved rekonstruktion i en konkurs eller på baggrund af en kommende konkursbehandling og overgangen fra rekonstruktionsbehandling til konkurs

 

Undervisningsmetode

Undervisningen på kurset sker som en kombination af indlæg og diskussioner.

 

Dato, tid & sted

30. marts 2022 kl.  9.30 til 16.30 på IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

 

Pris

3.600 kr.


Dette kursus er lavet i samarbejde med Revisorernes HR og Advokaternes HR

 

 

 

Kursussted:  

Adresse:
Kalvebodbrygge 31-33, København V, 1780

Beskrivelse:

Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!