Pages Menu
Categories Menu

Posted by on feb 26, 2024 in

Salg af fast ejendom – skat og moms

KURSUS Pris Antal
Sabro: 1 kursusvis detaljer  3.600,00kr. DKK  
Glostrup: 1 kursusvis detaljer  3.600,00kr. DKK  

 • Salg af fast ejendom – skat og moms: Sabro
   24. oktober 2024
   08:30 - 16:30
 • Salg af fast ejendom – skat og moms: Glostrup
   31. oktober 2024
   08:30 - 16:30

De skattemæssige regler for beskatning ved salg af fast ejendom er detaljerede og kan ofte give anledning til spørgsmål, ligesom ejendomsavanceberegningerne ofte er komplicerede.

Kurset vil derfor give deltagerne et solidt kendskab til reglerne og den seneste praksis på området. Såvel teorien som principperne for ejendomsavanceopgørelser vil indgå.

Endvidere vil vi gennemgå de momsmæssige regler vedrørende salg af fast ejendom, herunder momspligten ved salg af byggegrunde og nye (nyopførte og væsentligt renoverede/ombyggede) bygninger, med deraf følgende momsfradragsret. Desuden vil der blive fokuseret på muligheden for at anvende reglerne om momsfri virksomhedsoverdragelse og salg af fast ejendom i selskabsform, ligesom de nye regler om udtagningsmoms vil blive indgående behandlet.

Kurset kan med fordel tages sammen med  “Udlejning af fast ejendom – skat og moms“.

 

Mål og udbytte

Formålet med kurset er at give deltagerne et solidt kendskab til reglerne om skat og moms vedrørende salg af fast ejendom.

  

Godkendt efteruddannelse

Kurset tæller 8 timer under kategorien: Anden relevant lovgivning og faglige standarder.

 

Underviser

Jacob S. Larsen og Mark Arnecke

Målgruppe

 • Revisorer på flere niveauer
 • Ejendomsmæglere
 • Controllere og regnskabsmedarbejdere hos ejendomsselskaber
 • Medarbejdere hos Skattestyrelsen
 • Andre med professionel interesse for skat og moms i forbindelse med fast ejendom
 • Advokater

 

Kursusindhold

Med afsæt i ejendomsavancebeskatningsloven og tilhørende praksis vil følgende blive gennemgået:
• Hvornår er salg af ejendom skattepligtigt/skattefrit?
– Seneste praksis om og status for parcelhusreglen
• Salg af blandede ejendomme
• Hel- og delsalg af fast ejendom
• Ejendomsavanceopgørelsen
– Principper og metoder for ejendomsavancer
– Valg af anskaffelsessummer, herunder indgangsværdier
– Sondringen mellem vedligeholdelse og forbedring
– Samspillet med afskrivningsloven, herunder opgørelse af ikke-genvundne afskrivninger og tab efter afskrivningsloven
– Øvrige reguleringer til anskaffelsessummen og avanceopgørelsen
• Genanbringelse af fortjeneste ved erhvervelse af ny ejendom eller ved ombygning mv. på eksisterende ejendom

Med afsæt i momsloven og tilhørende praksis vil følgende blive gennemgået:
• Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg
• Salg af byggegrunde
• Salg af nye bygninger
• Momsfritagelse ved salg af fast ejendom
• Virksomhedsoverdragelse
• Salg af andele, aktier mv. over fast ejendom
• Momsfradragsret
• Momsreguleringsforpligtelse
• Berigtigelse af købsmoms / afregning af udtagningsmoms

 

Undervisningsmetode

Undervisningen foregår som en kombination af indlæg og diskussioner.

Kursusdeltagerne inddrages i debat.

 

Dato, tid & sted

24. oktober 2024 kl. 8.30-16.30 på Sabro Kro

31. oktober 2024 kl. 8.30-16.30 på Glostrup Park Hotel

 

Pris

3600 kr. ekskl. moms

Dette kursus afholdes i samarbejde med Revitax

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!