Pages Menu
Categories Menu

Posted by on jan 12, 2021 in

Videokursus: ( februar 2021) Den regnskabsmæssige behandling af Corona

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • Videokursus: Den regnskabsmæssige behandling af Corona
    1. januar 2022 - 1. september 2022
    08:00 - 17:00

 

Dette er et 2 timers videokursus.

Et videokursus er et optaget og anonymiseret onlinekursus.

Efter bestillingen modtager du et personligt link til kurset og kursusmaterialet.

Derefter kan du se kurset, når du har lyst og lige så mange gange du vil.

 

COVID-19 vil have indvirkning på stort set alle 2020 regnskaber.

Dette videokursus fokuserer på de mange potentielle indvirkninger.

 

 

 

Mål & udbytte

Efter kurset har du overblik over, hvordan COVID-19 kommer til at indvirke på regnskabet.

 

Godkendt efteruddannelse

Videokurset Den regnskabsmæssige behandling af Corona tæller med 2 timer i efteruddannelseskategorien: Anden relevant lovgivning og faglige standarder.

 

Underviser

Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor og en meget anvendt underviser i revisorverdenen.

Bjarne er leder af Faglig Afdeling A/S.

 

Målgruppe

Revisorer og bogholdere.

 

Kursusindhold

Kurset omfatter følgende :

* Krav og muligheder i ledelsesberetningen

* Indregning af kompensationsindtægter

* Brutto/netto om forskellige kompensationsordninger

* Påvirkning af aktiver, herunder potentielt nedskrivning af aktiver

* Påvirkning af passiver, herunder tilbagebetalingskrav for kompensationspakker og klassifikationen

* Påvirkningen af noter, herunder note om usikkerhed om fortsat drift, note om personale, note om eventualforpligtelser, note om forventninger til fremtiden og note om særlige poster

* Påvirkning af regnskabet som helhed, herunder opgørelsen som fortsat drift eller ej

* Indregning af indestående på skattekontoen

* Indregning af rentefrie lån fra staten

* Periodisering af kompensationsindtægter

* Indregning af forudbetalt a-skat og moms (ved fx udskudte betalingsfrister)

 

Undervisningsmetode

Kurset Den regnskabsmæssige behandling af Corona er et videokursus.

Det foregår hjemme foran din computer eller på din iPad/tablet.

 

Praktisk info vedr. videoundervisning

Inden for 24 timer efter vi har modtaget din bestilling af videokurset Den regnskabsmæssige behandling af Corona, modtager du kursusmaterialet i PDF-form og dit personlige kodeord til selve kurset.

Herefter kan du logge på og se dit videokursus, når du har lyst.

 

Kursusbevis

Det kan du få, når du har set kurset.
Som bevis på, at du har set kurset, skal du maile kodeord som du vil få oplyst under kurset.

Kodeord skal du maile til:
lok@faktakurser.dk

I emnefeltet skal du skrive:
Video Den regnskabsmæssige behandling af Corona – Kodeord.

Vi udsender kun kursusbeviset, hvis vi modtager et korrekte kodeord.

 

Dato & tid

Dette kursus er tilgængeligt fra 6. februar 2021.

 

Pris

600 kr.


Bemærk

Når du køber et onlinekursus eller et videokursus hos Fakta Kurser, får du tilsendt et personligt link, som du ikke må videregive eller distribuere.

Linket er dit alene og må ikke deles eller benyttes til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge.

Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af kursusmaterialer og kursusvideo er forbudt.

Indholdet tilhører Fakta Kurser A/S, og enhver form for kopiering og distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne forfølges retligt af Fakta Kurser A/S.

 

Kursussted:  

Beskrivelse:

Foregår foran din computer eller iPad/tablet

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!