Pages Menu
Categories Menu

Posted by on jan 12, 2021 in

Videokursus: (april 2021) Succes med kvalitetskontrollen del 1-3

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • Videokursus: Succes med kvalitetskontrollen del 1-3
    1. januar 2022 - 19. februar 2022
    08:00 - 19:00

 

Dette er et 7,5 timers videokursus.

Et videokursus er et optaget og anonymiseret onlinekursus.

Efter bestillingen modtager du et personligt link til kurset og kursusmaterialet.

Derefter kan du se kurset, når du har lyst og lige så mange gange du vil.

 

Når du bliver udtaget til kvalitetskontrol, oplever de fleste typisk et større eller mindre sug i maven.

Dette kursus belyser de fleste forhold og har som succeskriterie, at du består kontrollen.

 

Vi gennemgår processen om kvalitetskontrol:

* Hvilke ting skal samles sammen til kontrollanten?

* Hvordan foregår kontrolbesøget?

* Må kontrollanten tage ting med sig?

* Hvilke sager udtages osv.?

Vi ser også på typiske problemområder ved udførelsen af revision, udvidet gennemgang og andre erklæringer, som kontrolleres.

Vi belyser ofte forekommende områder i revisionen, som giver revisor problemer ved kontrollen.

Vi drøfter også typiske beviser, herunder hvilken værdi revisor kan tillade sig at tillægge dem.

 

Dette kursus er primært til dig, der er udtrukket til kvalitetskontrol.

 

Mål & udbytte

Efter kurset Succes med kvalitetskontrollen 2021 del 1-3  har du overblik over kvalitetskontrol, og du har forudsætningerne for at få succes med at gennemføre kontrollen. Kurset fokuserer på dem, som er udtaget til kontrol.

 

 

Godkendt efteruddannelse

Videokurset  Succes med kvalitetskontrollen 2021 del 1-3  tæller med 7,5 timer i efteruddannelseskategorien: Revisions- og erklæringsområdet.

 

Underviser

Bjarne Aalbaek, underviser

Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor og en meget anvendt underviser i revisorverdenen.

Bjarne er leder af Faglig Afdeling A/S.

 

Målgruppe

Godkendte revisorer og ledende medarbejdere.

 

Forudsætninger

Kendskab til processen om revision, udvidet gennemgang mv.

 

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

* Processen omkring gennemførelse af kvalitetskontrol. Oversigt over dokumenter, du skal samle inden besøget

* Oversigt over krav til udarbejdelse af dokumenter ved revision, udvidet gennemgang og andre erklæringer med sikkerhed

* Systemgennemgang og sagsgennemgang. Hvad lægger kvalitetskontrollanten vægt på?

* Kort om intern kontrol og kontrol af efteruddannelse

* Hvor laver andre fejl, som opdages i kvalitetskontrollen?

* Revisionsbeviser for omsætningen, ejendomme, der indregnes til dagsværdi med regulering over resultatopgørelsen, skatteaktiver

* Oversigt over antallet af sager, der udtages

* Mulighederne for konvertering af sager fra den interne kontrol til den eksterne kontrol (og derved “spare” noget af tiden / nogle af omkostningerne til ekstern kontrol)

* Eksterne bekræftelser, herunder engagementsbekræftelser, debitorbreve, tinglysning osv.

* Kort om kravene til revisionsprotokol eller lignende og i hvilke situationer?

* Delkonklusion, samlet konklusion, og sammenhæng til erklæring

* Revision af fortsat drift (i lyset af Corona)

 

Undervisningsmetode

Kurset  Succes med kvalitetskontrollen 2021 del 1-3  er et videokursus, der foregår foran din pc.

 

Praktisk info vedr. videoundervisning

Inden for 24 timer efter vi har modtaget din bestilling af videokurset Succes med kvalitetskontrollen 2021 del 1-3, modtager du kursusmaterialet i PDF-form og dit personlige kodeord til selve kurset.

Herefter kan du logge på og se dit videokursus, når du har lyst.

 

Dato & tid

Kurset bliver frigivet 24. april 2021.

 

Kursusbevis

Det kan du få, når du har set kurset.

Som bevis på, at du har set kurset, skal du maile kodeord som du vil få oplyst under kurset.

Kodeordet skal du maile til:

lok@faktakurser.dk

I emnefeltet skal du skrive:
Video – Succes med kvalitetskontrollen – Kodeord.

Vi udsender kun kursusbeviset, hvis vi modtager et korrekte kodeord.

 

Pris

1.698 kr.

 

Bemærk

Når du køber et onlinekursus eller et videokursus hos Fakta Kurser, får du tilsendt et personligt link, som du ikke må videregive eller distribuere.

Linket er dit alene og må ikke deles eller benyttes til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge.

Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af kursusmaterialer og kursusvideo er forbudt.

Indholdet tilhører Fakta Kurser A/S, og enhver form for kopiering og distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne forfølges retligt af Fakta Kurser A/S.

 

Kursussted:  

Beskrivelse:

Foregår foran din computer eller iPad/tablet

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!