Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on apr 8, 2021 in

Vigtige nyheder fra Erhvervsstyrelsen gældende for 2020 regnskaber

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
 • Vigtige nyheder fra Erhvervsstyrelsen
  19. april 2021
  09:00 - 11:00

Erhvervsstyrelsen har 31. marts 2021 udsendt vejledninger samt baggrundsnotat om den regnskabsmæssige behandling af renteswap i årsrapporten.

Der er tale om en ændring af den praksis, der tidligere har været anvendt og accepteret i Danmark. Vejledningerne gælder allerede for 2020 regnskaberne.

Vi vil på dette kursus gennemgå de nye regler, så du kan danne dig et overblik over, hvordan du som revisor og dine kunder, der har indgået renteswapaftaler skal forholde sig hertil.

Ligeledes er den nye definition i årsregnskabsloven – ”Kapitalinteresser” – trådte i kraft for regnskabsår, der begyndte den 1. januar 2020 eller senere. Ændringerne skyldes en tilpasning af årsregnskabsloven til EU’s regnskabsdirektiv. Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med implementeringen lagt stor vægt på formodningsreglen om ejerskab af 20%. Erhvervsstyrelsen er nu efterfølgende kommet med en skærpelse af fortolkningen, så vægten fremadrettet lægges på formålskravet med besiddelsen af kapitalandelen om – ”at fremme virksomhedens egne aktiviteter” – og kravet om – ”varige tilknytning”.

Dette medfører at ejerandele på langt under 20% kan blive klassificeret som ”Kapitalinteresser” under finansielle anlægsaktiver og ikke som eventuelt først antaget klassificeret som ”Andre værdipapirer og kapitalandele”. Dette vil have betydning allerede for 2020 regnskaber.

Det forventes at Erhvervsstyrelsen i løbet af april/maj 2021 vil udsende en vejledning herom. Med udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens udtalelser vil vi derfor på dette kursus gå i dybden med definitionen af kapitalinteresser, så du kan assistere kunderne med den korrekte klassifikation i årsrapporterne allerede for 2020 regnskaberne.

 

Kurset er et online kursus, der varer 2 timer.

 

Mål & udbytte

Efter kurset har du overblik over, hvordan du skal indregne og måle renteswap og kapitalinteresser korrekt i årsrapporten.

 

Godkendt efteruddannelse

Onlinekurset Vigtige nyheder fra Erhvervsstyrelsen gældende for 2020 regnskaber
tæller 2 timer i kategorien Anden relevant lovgivning og faglige standarder.

 

Underviser

Kim Wegener, statsautoriseret revisor.

Kim Wegener har mange års praktisk erfaring som revisor og underviser. Han er medlem af Regnskabsrådet og har bl.a. været eksaminator og censor ved revisoreksamen.

 

Målgruppe

Godkendte revisorer og ledende medarbejdere.

 

Kursusindhold

På dette kursus gennemgår vi den ”nye” regnskabsmæssige behandling af renteswap og kapitalinteresser, herunder bl.a.:

 

Regnskabsmæssig behandling af en renteswap

 • Regnskabsmæssig behandling af en renteswap til sikring af fremtidige rentebetalinger
 • Ministersvar vedrørende opgørelse af dagsværdien for en renteswap i årsrapporten
 • Hvilken værdi kan så anvendes i årsrapporten?
 • Erhvervsstyrelsens beslutningstræ
 • Oplysningskrav i henhold til årsregnskabsloven

 

Kapitalinteresser

 • Definition
 • ”Fremme af virksomhedens egne interesser”
 • ”Varig tilknytning”
 • Formodningsreglen om ejerskab af 20%
 • Måling til kostpris, indre værdi eller dagsværdi
 • Præsentation
 • Oplysningskrav

 

Undervisningsmetode

Kurset er et onlinekursus, der foregår live foran din pc, du kan stille spørgsmål og chatte med underviseren undervejs.

Praktisk info vedr. onlineundervisning

Kurset afholdes som online-kursus via Microsoft Teams, hvor kurset sker live.

Det er således en forudsætning for deltagelse i kurset, at du har installeret Microsoft Teams på din PC/iPad/tablet.

Du kan chatte og tale med underviser under kurset.
Kursusmaterialet bliver udsendt i PDF-form inden kurset.

På dagen logger du på en server, og kurset kører på din PC eller iPad/tablet.

 

Dato & tid

19. april kl. 9-11

 

Pris

1.698 kr.

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!