Pages Menu
Categories Menu

Posted by on feb 19, 2024 in

Virksomhedsomdannelse

KURSUS Pris Antal
Sabro: Virksomhedsomdannelsevis detaljer  3.000,00kr. DKK   Sold Out
Glostrup: Virksomhedsomdannelsevis detaljer  3.000,00kr. DKK  

  • Virksomhedsomdannelse: Sabro
     23. april 2024
     08:30 - 12:30
  • Virksomhedsomdannelse: Glostrup
     25. april 2024
     08:30 - 12:30

 

For en lang række personer kan det af forskellige årsager være en fordel at drive sin igangværende personlige erhvervsvirksomhed i selskabsform og eventuelt via en holdingkonstruktion.

En almindelig overdragelse af virksomheden til et selskab vil i de fleste tilfælde udløse skat.

Lov om skattefri virksomhedsomdannelse gør det imidlertid muligt at omdanne virksomheden til et selskab, uden at det udløser betalbar skat på overdragelsestidspunktet.

Selvom lov om skattefri virksomhedsomdannelse kan forekomme kort og overskuelig, indeholder loven en lang række faldgruber, der bl.a. kan føre til, at omdannelsen bliver skattepligtig. En virksomhedsomdannelse er derfor ikke uden risiko og undertiden med ansvar for rådgiver til følge.

 

Mål & udbytte

Formålet med kurset er at give deltagerne det nødvendige kendskab til reglerne på området og gøre deltagerne i stand til at yde korrekt rådgivning og identificere problemstillingerne fra sag til sag.

Samtidig er det hensigten, at deltagerne skal kunne foretage de nødvendige opgørelser i forbindelse med omdannelsen.

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset tæller med 4 timer i efteruddannelseskategorien: Anden relevant lovgivning og faglige standarder.

 

Undervisere

Camilla Poulsen

Camilla Poulsen, Senior tax manager, Master i SKAT

Camilla er skatterevisor og merkonom i revision og har en master i skat (MTL). Camilla har været ansat hos SKAT fra 1993 til 1999, hvorefter hun skiftede til den private sektor for skatterådgivning.

Camilla har været ansat hos Revitax siden 1. oktober 1999 og har i en lang årrække undervist revisorer på forskellige niveauer i forskellige discipliner inden for skatteretten.

 

Kim Falborg Bysand, Senior tax manager

Kim er uddannet skatterevisor og har en baggrund i den offentlige forvaltning.

Han har siden 2009 arbejdet som skatterådgiver hos henholdsvis PwC og Deloitte, hvor han har undervist intern og eksternt.

Kim arbejder primært med fysiske personer og særligt virksomhedsordningen. Derudover arbejder han med generelle skatteretlige problemstillinger for hovedaktionærer.

 

Målgruppe

Revisorer på flere niveauer.

Andre personer med professionel interesse for virksomhedsomdannelse.

 

Kursusindhold

Med afsæt i virksomhedsomdannelsesloven vil følgende blive gennemgået:

* Skattepligtig virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft

 

Reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse:

* Betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse

* Omdannelse af virksomheder, der anvender virksomhedsskatteordningen

* Omdannelse af virksomheder med flere ejere

* Vederlaget for virksomheden

* Opgørelse af skattemæssige værdier af virksomhedens aktiver og passiver

* Opgørelse af aktiernes/anparternes anskaffelsessum ved omdannelsen

* Uudnyttede underskud og tab

* Retsvirkningerne for ejeren

* Formalia til SKAT, når en virksomhed er omdannet

 

Undervisningsmetode

Dialogbaseret undervisning.

 

Dato & tid

23. april 2024 kl. 8.30-12.30 på Hotel Sabro Kro

25. april 2024 kl. 8.30-12.30 på Glostrup Park Hotel

 

Pris

3.000 kr. ekskl. moms

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!