Pages Menu
Categories Menu

Årsrapport klasse A og B for bogholdere og revisorer

 

Der er i praksis en del udfordringer i forbindelse med at udarbejde årsrapporter for virksomheder i regnskabsklasse A og B.

Vi tager udgangspunkt i årsregnskabslovens krav til årsrapporten og Erhvervsstyrelsens notat om regnskabskrav for regnskabsklasse A, giver vi overblikket over kravene til regnskab for klasse A og B.

Vi går detaljeret ned i udvalgte regnskabsposter, der erfaringsmæssigt kan give udfordringer.

På dette kursus i Årsrapport klasse A og B for bogholdere og revisorer gennemgår vi også krav til opstilling af årsrapporter for regnskabsklasse A og B.

Vi gennemgår særligt udvalgte regnskabsposter og praktiske problemstillinger, og du får den nyeste viden, som gør dig i stand til at udarbejde retvisende årsrapporter.

Tilmeld

Mål & udbytte

Efter kurset i Årsrapport klasse A og B for bogholdere og revisorer har du overblik over årsregnskabslovens krav til at udarbejde årsrapporter for regnskabsklasse A og B, krydret med alt det praktiske.

Godkendt efteruddannelse

Kurset i Årsrapport klasse A og B for bogholdere og revisorer tæller med 8 timer i kategorien retlige krav og standarder (regnskab).

Underviser

bjarneBjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor og en meget anvendt underviser i revisorverdenen.

Bjarne leder Faglig Afdeling A/S.

Målgruppe

Udførende revisorer og bogholdere.

Forudsætninger

Du udarbejder årsrapporter for virksomheder i klasse A og B.

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

 • Særlige krav til klasse A
 • Krav til årsrapportens bestanddele og grundlæggende krav
 • Mikrovirksomheder og valg af disse regler
 • Tilvalg fra højere klasse
 • Skemekrav, anlægs-/omsætningsaktiver, lang-/kortfristede aktiver, skema 1 og 2, lang- og kortfristet gæld, gæld, hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser
 • Ændring af anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn og fejl
 • Begivenheder efter balancedagen
 • Tekstsider
 • Oversigt over indregning og måling
 • Amortiseret kostpris
 • Afskrivninger på bygninger – herunder restværdier
 • Oversigt over indregning af investeringsejendomme
 • Oversigt over egenkapitalen – herunder bundne poster
 • Indregning af udskudt skat
 • Oversigt over notekrav
 • Kort gennemgang af leasingreglerne
 • Overblik over de vedtagne ændringer af årsregnskabsloven 2018-2020

Undervisningsmetode

Undervisningen foregår som en kombination af indlæg og diskussioner.

Dato, tid & sted

 • 14. november 2019 kl. 9-17 på Scandic Aarhus Vest
 • 10. december 2019 kl. 9-17 på Frederik VI’s Hotel i Odense

Pris

 • 3.500 kr. ved bestilling af 1 kursus
 • 3.000 kr. pr. kursus ved bestilling af 5 kurser samlet senest den 1. september 201
 • 3.195 kr. pr. kursus ved bestilling af 5 kurser samlet fra den 2. september 2019

Tilmelding

[SINGLEEVENT single_event_id=”aersrapport-klasse-a-og-b-3-5c3dc2a9d09dd”]

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!