Pages Menu
Categories Menu

Regnskabsklasse A og B

 

Regnskabsklasse A og B – Overblik, udvalgte regnskabsposter og praktiske problemstillinger

Der er i praksis en del udfordringer i forbindelse med at udarbejde årsrapporter for virksomheder i regnskabsklasse A og B.

Vi tager udgangspunkt i årsregnskabslovens grundlæggende krav til årsrapporten, Erhvervsstyrelsens notat om regnskabskrav for regnskabsklasse A og den seneste regnskabsvejledning og går detaljeret ned i udvalgte regnskabsposter, der erfaringsmæssigt kan give udfordringer.

Dette kursus Regnskabsklasse A og B gennemgår krav til opstilling af årsrapporter for regnskabsklasse A og B.

Vi gennemgår særligt udvalgte regnskabsposter og praktiske problemstillinger, og du får den nyeste viden, som gør dig i stand til at udarbejde retvisende årsrapporter.

Tilmeld

Mål & udbytte

Efter kurset i Regnskabsklasse A og B har du overblik over årsregnskabslovens krav til at udarbejde årsrapporter for regnskabsklasse A og B, krydret med alt det praktiske.

Godkendt efteruddannelse

Kurset i Regnskabsklasse A og B tæller med 8 timer i kategorien retlige krav og standarder (regnskab).

Underviser

Kim WegenerKim Wegener er statsautoriseret revisor.

Kim har mange års praktisk erfaring som revisor og underviser, deltager i Regnskabsrådets møder og har bl.a. været eksaminator og censor ved revisoreksamen.

Målgruppe

Godkendte revisorer og ledende medarbejdere.

Forudsætninger

Du har kendskab til at udarbejde årsrapporter ligesom du har et grundlæggende overblik over årsregnskabsloven.

Kursusindhold

Kurset i Regnskabsklasse A og B er et intensivt kursus med hovedvægten lagt på de grundlæggende og specifikke krav til årsrapporten for mindre virksomheder og praktiske problemstillinger.

Vi gennemgår bl.a.:

 • Årsregnskabslovens kvalitetskrav og grundlæggende forudsætninger
 • Specifikke krav til årsrapporten for regnskabsklasse A
 • Størrelsesgrænser i årsregnskabsloven for regnskabsklasse B og beregningen af dem
 • Regnskabsregler for mikrovirksomheder
 • Regler for tilvalg fra højere regnskabsklasser
 • Krav til ledelsespåtegning og ledelsens beretning
 • Noteopgørelse af antal beskæftigede
 • Anvendt regnskabspraksis og behandling af ændringer
 • Regnskabsmæssige skøn og væsentlige fejl
 • Begivenheder efter balancedagen
 • Måling af tilgodehavender og gæld – amortiseret kostpris
 • Forudbetalinger og periodeafgrænsningsposter
 • Afskrivning på bygninger
 • Op- og nedskrivninger
 • Investeringsejendomme
 • Måling af investeringsaktiver, herunder kapitalandele
 • Egenkapital, bundne og frie reserver
 • Notekrav til årsregnskabet
 • Indregning af indtægter
 • Udviklingsprojekter
 • Tilskud
 • Udskudt skat
 • Fremmed valuta
 • Leasing

Undervisningsmetode

Undervisningen foregår som en kombination af indlæg og diskussioner.

Dato, tid & sted

 • 7. november 2018 kl. 9-17 på Scandic i Roskilde
 • 13. november 2018 kl. 9-17 på Scandic Regina i Herning
 • 11. december 2018 kl. 9-17 på Frederik VI’s Hotel i Odense

Pris

 • 3.495 kr. ved bestilling af 1 kursus.
 • 2.895 kr. pr. kursus ved bestilling af 5 kurser samlet senest den 1. september 2018.
 • 2.995 kr. pr. kursus ved bestilling af 5 kurser samlet fra den 2. september 2018.

Bemærk at kurset udbydes i samarbejde med Revisorernes HR

Tilmelding

Regnskabsklasse A og B (Herning)

Beskrivelse:

Tilmelding til kurset: Regnskabsklasse A og B (Herning)

Vi beklager, men der er lukket for tilmelding til dette arrangement.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Regnskabsklasse A og B (Odense)

Beskrivelse:

Tilmelding til kurset: Regnskabsklasse A og B (Odense)

Vi beklager, men der er lukket for tilmelding til dette arrangement.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!