Pages Menu
Categories Menu

Rekonstruktion af den kriseramte virksomhed

 

Formålet med dette kursus er at give dig, der har nogen erfaring i restrukturering og rekonstruktion af kriseramte virksomheder en praktisk og operationel gennemgang af de grundlæggende og centrale dele af rekonstruktion, hvad enten denne sker som oftest uden for skifteretten eller ved en undtagelsesvis indenretlig rekonstruktion.

Kruset lægger vægt på de udfordringer og faldgruber, der ses i praksis, og de proaktive muligheder, der er til praktisk gennemførsel af rekonstruktion for den kriseramte virksomhed.

Tilmeld

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset tæller med 7 timer i retlige krav og standarder (regnskab).

Underviserne

Advokat (H) og partner, Andreas Kærsgaard Mylin, Accura Advokatpartnerselskab. Andreas er leder af ACCURAs afdeling for Rekonstruktion & Insolvens samt ekstern lektor ved Københavns Universitet i faget “Rekonstruktion” og med samtidig speciale i rekonstruktion og anden insolvensret, herunder restrukturering, finansiering og interimsledelse.

Målgruppe

Revisorer, advokater, medarbejdere i pengeinstitutter og andre finansielle institutioner og andre, der beskæftiger sig med kriseramte virksomheder og ikke har eller har lidt erfaring i restrukturering og rekonstruktion.

Kursusindhold

Følgende udvalgte hovedemner vil blive berørt i såvel det udenretlige som indenretlige perspektiv:

 • Retsgrundlag i forbindelse med rekonstruktion, – udenretlig og indenretlig
 • Rekonstruktionsbehandling som et “værktøj” – herunder anvendelse af rekonstruktionsbehandling efter reglerne i konkursloven, eller rekonstruktion i en “stille betalingsstandsning” (den udenretlige rekonstruktion) – i en “turn-around” ved resultatforbedringer eller anden omstrukturering, frasalg, salg til anden ejerstruktur med en række praktiske procesbeskrivelser i faktisk og til tider kreativ “redning” af nødlidende virksomhed etc.
 • Frivillige gældsordninger og kreditorbeskyttelse – akkordvariationer – herunder standstill – og interkreditor-aftaler, “ringdefence” – og “silo-modeller” og hel eller delvise moratorieordninger
 • Rekonstruktøren og tillidsmanden – arbejdsopgaver, håndtering, habilitet og vederlag, og hvilke krav, der kan stilles
 • Forløb af rekonstruktion som udenretlig – herunder etablering, perioden og ophør, krav til kreditorinformation, dokumentation og materiale, regnskabsgranskning, mellemregninger, case pool-ordninger mv.
 • Tvunget eller frivilligt ledelsesskifte i rekonstruktionsbehandling med rekonstruktør indsat som ledelse eller anvendelse af interimsledelse
 • Det generelle arbejde i øvrigt og beredskab i forholdet til skyldner, samarbejdspartner, hovedkreditor, finansiel kreditor, andre medkreditorer, ansvarlige långivere, kautionister og garanter, nærtstående, revision og andre kontraktsparter m.fl. under en rekonstruktion
 • Kreditorbeskyttelse og omstødelsesforebyggelse under en rekonstruktion
 • Tvangsakkord eller virksomhedsoverdragelse efter reglerne om rekonstruktion i konkursloven – herunder forløbet, forberedelse før etablering og retsvirkningerne af akkord eller virksomhedsoverdragelse, rekonstruktionsplan og dets indhold og rekonstruktionsforslaget og krav til det
 • Øvrige rekonstruktionsmodeller – herunder “turn-around”, anvendelse af datterselskabsmodeller (Hafnia-modeller) eller søsterselskabsmodeller (Fønix-modeller), rekonstruktion ved særlige lån, herunder ansvarlige lån, gældskonvertering, gældseftergivelse, spaltning, salg, håndtering af pant og separatistrettigheder mv.
 • Håndtering af de gensidigt bebyrdende aftaler – herunder genetablering af selvophævede aftaler, forkortede opsigelsesvarsler, rekonstruktionsregulering og tvunget debitorskifte og overdragelser mv.
 • Retsforfølgning, modregning og bindende vurdering af de pantsatte aktiver og omstødelsesforhold
 • Rekonstruktion og virksomhedsoverdragelse med samtidig overdragelse af pantsatte aktiver – herunder håndtering af medarbejdere, hvad enten de skal medoverdrages eller ikke
 • Særlige forhold og modeller ved rekonstruktion i en konkurs eller på baggrund af en kommende konkursbehandling og overgangen fra rekonstruktionsbehandling til konkurs

Undervisningsmetode

Undervisningen foregår primært som foredrag og drøftelse.

Dato, tid og sted

 • 30. oktober kl. 9.30-16.30 på IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Dette kursus er lavet i samarbejde med Revisorernes HR.

Pris

 • 3.600 kr.

Tilmelding

[SINGLEEVENT single_event_id=”rekonstruktion-af-den-kriseramte-virksomhed-3-5c3daacae584a”]

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!