Pages Menu
Categories Menu

Basis moms

 

Basis moms er kurset for dig, som arbejder i en økonomifunktion eller som selvstændig bogholder og har behov for et overblik over momsreglerne og at få en praktisk gennemgang af de mest komplicerede områder.
Tilmeld

 Ny lov om erhvervsdrivende fonde

Mål & udbytte

Kurset giver en grundig gennemgang af momslovens bestemmelser om registrering, fakturakrav, salgsmoms, momsfrie ydelser, momsfradrag, herunder hotel, restaurant, mødeservering, kørsel osv. Derudover giver kurset en orientering om håndtering af energiafgifter og handel med udlandet.

Kurset sætter dig i stand til at håndtere de mange spørgsmål og tvivlstilfælde, som løbende dukker op i arbejdet med moms.

Godkendt efteruddannelse

Dette kursus tæller ikke med under obligatorisk efteruddannelse.

Underviser

SorenEngers-faktakurser

Søren Engers Pedersen er momsdirektør i TimeMoms A/S og har i mere end 20 år arbejdet med moms og afgifter. Han er forfatter til fag- og undervisningsbøger som Momsmanualerne og Moms 1-4.

Søren er hyppigt anvendt som underviser for revisorer, offentlige virksomheder m.fl., ligesom han er fagkoordinator og underviser på CBS.

Målgruppe

Bogholdere, regnskabsassistenter og regnskabschefer i mellemstore og store virksomheder, selvstændige bogholdere, revisorassistenter og andre med interesse for moms og afgifter.

Kursusindhold

På kurset sætter vi  fokus på:

 • Hvornår er man omfattet af momsloven
  • Afgiftspligtig person – selvstændig eller lønmodtager
  • Momspligtige handler
  • Ikke momspligtige indtægter (gavekort, rykkergebyrer mv.)
  • Momsfritagelser uden fradragsret
  • Registrering, herunder del- og fællesregistrering
 • Salgsmoms
  • Opgørelse af momsgrundlaget
  • Særlige forhold vedrørende rabatter, bonus, returvarer mv.
  • Tab på debitorer
  • Kantinemoms
  • Fakturakrav
 • Købsmoms
  • Reklame eller repræsentation
  • Overnatning og bespisning, herunder mødeservering
  • Kørsel i varebiler, personbiler, mandskabsvogne
  • Personaleomkostninger, herunder telefoni, internet, hjemmearbejdsplads
  • Delvis fradragsret, blandede virksomheder
  • Dokumentationskrav
  • Investeringsgoder – orientering
 • Forældelse, opbevaring af regnskabsmateriale mv.
 • Energiafgifter
  • Procesenergi
  • Rumvarme
  • Særlige forhold
  • Aktuelle satser mv.
 • Handel med udlandet – orientering
 • Salg til udlandet
 • Køb fra udlandet

Undervisningsmetode

Praktisk gennemgang, hvor kursisterne inddrages i undervisningen. Der er rig lejlighed til at stille spørgsmål undervejs.

Dato, tid og sted

 • 7. november 2017 kl. 9-17 på Scandic i Roskilde – Lukket for tilmelding
 • 8. november 2017 kl. 9-17 på Frederik VI’s Hotel i Odense – Lukket for tilmelding

Pris

 • 3.495 kr. ved bestilling af 1 kursus.
 • 2.895 kr. pr. kursus ved bestilling af 5 kurser (40 timer) samlet senest den 1. september 2017.
 • 2.995 kr. pr. kursus ved bestilling af 5 kurser samlet fra den 2. september 2017.

Tilmelding

 

 

Er du bogholder eller revisorassistent?

Så meld dig til Fakta Kursers Nyhedsbrev

Sådan! Så er din tilmelding afsted