Pages Menu
Categories Menu

Generationsskifte af familieejede virksomheder: Nye regler og muligheder

 

Et generationsskifte kan tilrettelægges på mange forskellige måder.

Med en dynamisk lovgivning på området er det som rådgiver nødvendigt at være helt opdateret på seneste lovændringer og retspraksis.

I år er der bebudet nye og længeventede regler om generationsskifte til fonde med skattemæssig succession.

De nyligt indførte regler om nedsættelse af gaveafgiften i forbindelse med generationsskifte giver allerede nu mulighed for store besparelser, ligesom sidste års justering af ”pengetankreglen” i visse tilfælde har stor betydning for virksomhedsejere, der står over for et snarligt generationsskifte.

Bliv opdateret på de nyeste regler og muligheder ved generationsskifte og omstrukturering.

Kurset fokuserer på generationsskiftemulighederne af familieejede virksomheder, herunder de muligheder og begrænsninger, som lovgivningen rummer.

Derudover gennemgår vi en række andre spændende og aktuelle skatteretlige problemstillinger i relation til generationsskifte og omstruktureringer.

 

Tilmeld

Mål og udbytte

Kurset Generationsskifte af familieejede virksomheder: Nye regler og muligheder giver dig overblik over de mest anvendte generationsskiftemodeller. Du får også inspiration til din daglige rådgivning.

Som deltager bliver du opdateret i de nyeste regler på generationsskifteområdet og får indsigt i de muligheder og faldgruber, som reglerne indeholder.

Godkendt efteruddannelse

Kurset Generationsskifte af familieejede virksomheder: Nye regler og muligheder  tæller med 8 timer i kategorien direkte og indirekte skatter.

Undervisere

Partner, advokat (L) Morten Breum-Leer

Morten Breum-Leer har mangeårig erfaring i rådgivning inden for skatteret, generationsskifte og M&A.

Morten leder TVC Advokatfirmas fagafdeling for disse områder.

Han har derudover arbejdet med vanskelige omstruktureringer og medvirker jævnligt til at løse sager, hvor en omstrukturering har fået utilsigtede følger.

Advokat Esben Holm

Esben Holm har været advokat siden 2012 og arbejder i TVC Advokatfirma – primært med erhvervs- og skatteretlige forhold i rådgivningsrelaterede sammenhænge.

I det daglige er Esben i vidt omfang beskæftiget med virksomhedsoverdragelser og generationsskifter samt øvrige erhvervsretlige forhold. Esben rådgiver også vedrørende forenings- og fondsretlige forhold og de skattemæssige spørgsmål i relation hertil.

Målgruppe

Revisorer, advokater, konsulenter og andre professionelle skatterådgivere, der beskæftiger sig med generationsskifte og omstrukturering.

Kursusindhold

A/B modellen

Kvalitetsrådgivning i forbindelse med generationsskifter handler i høj grad om at være i stand til at analysere den enkelte virksomhed og de bagvedliggende ønsker med generationsskiftet, og derefter finde ud af hvilken generationsskiftemodel, der er mest hensigtsmæssig i det konkrete tilfælde.

På kurset vil underviserne gennemgå mulighederne med A/B modellen og samtidig give deres bud på, i hvilke situationer A/B modellen ofte er fordelagtig at vælge og vice versa.

Overdragelse med succession

En anden og meget betydningsfuld mulighed i generationsskifter findes i aktieavancebeskatningsloven § 34, hvor der er mulighed for at overdrage aktive virksomheder med succession.
Muligheden er dog ikke ubetinget, da det ikke gælder såkaldte ”pengetankvirksomheder”.

På kurset analyserer vi mulighederne for overdragelse med succession, herunder med fokus på “pengetankreglen” og betydningen af de nye ændringer af afgrænsning af “pengetanke”

Underviserne vil tillige gennemgå mulighederne for at blive en aktiv virksomhed igen inden for de rammer, som lovgivning og praksis har fastlagt.

Derudover vil du få indblik i finansieringsmulighederne i forbindelse med en overdragelse med succession og den seneste udvikling ifb. med værdiansættelse.

Nye regler

Den seneste tid har budt på en lang række spændende lovændringer på generationsskifteområdet.

Mest opsigtsvækkende er reglerne om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsaktive virksomheder, og underviserne vil i den forbindelse nøje gennemgå, hvilke mulighederne den nye lov rummer, herunder hvem der kan anvende reglerne, hvilke betingelser der skal opfyldes og hvor meget man kan spare i afgifter.

Et andet nyere og betydningsfuldt lovgivningstiltag på generationsskifteområdet er den nye lovgivning vedrørende værdiansættelse af fast ejendom.

På kurset får du indblik i lovgivningens væsentligste punkter. Fokus vil derudover være på, hvilke dispositioner man eventuelt bør overveje forud for lovens ikrafttræden.

Derudover vil de nye regler vedrørende ægtefællers økonomiske forhold, der blev vedtaget ultimo maj 2017, blive gennemgået nærmere, hvilket bl.a. omfatter gennemgang af, hvad begreberne ”Sumsæreje” og ”Sumdeling” nærmere dækker over.

Få undervisernes bud på i, hvilke situationer de nye regler særligt kan have betydning i generationsskiftemæssig forstand.

Nedsat bo- og gaveafgift i generationsskifte

De nye regler om nedsat bo- og gaveafgift giver mulighed for store afgiftsmæssige besparelser ved generationsskifte.

Vi ser nærmere på betingelser for at bruge de nye regler, herunder hvem der kan anvende reglerne og hvor meget man kan spare i afgifter. Vi ser også på de situationer, hvor de nye regler kan efterlade usikkerhed.

Risikoafdækning

Når du rådgiver om generationsskifte, skal du altid overveje de skattemæssige risici nøje. Mulighederne for at afdække disse risici skal være en naturlig del af din rådgivning.

På kurset bliver du klogere på, hvilke muligheder du har som rådgiver for at gardere dig bedst muligt mod utilsigtede skattemæssige konsekvenser.

I den forbindelse vil underviserne gennemgå reglerne for anmodning om bindende svar fra SKAT, herunder i hvilke situationer det særligt bør overvejes.

Derudover gennemgår vi en række alternative muligheder, og ser nærmere på, hvornår disse muligheder eventuelt bør bringes i spil.

Generationsskifte til fonde

I 2018 forventes ny lovgivning, som giver mulighed for generationsskifte til fonde med skattemæssig succession.

Underviserne vil se nærmere på de nye regler og de situationer, hvor de nye muligheder kan være relevante at bruge.

Endvidere omtales mulighederne for at inddrage fonde ved tilrettelæggelse af generationsskifte på anden vis, som også efter de hidtil gældende relger foreligger i skatte- og afgiftsmæssig kontekst.

Skattefri omstruktureringer

Reglerne om skattefri omstruktureringer er ofte et vigtigt værktøj, når du skal tilrettelægge et generationsskifte.

Vi fokuserer på seneste praksis med betydning for generationsskifte.

Du får også indsigt i ejertidsnedslag, som ofte overses, selv om det kan give store besparelser i generationsskifte – og omvendt kan give store problemer for den rådgiver, der overser muligheden.

Bliv klogere på, hvilke omstruktureringer, der overlever nedslaget og hvordan du skal anvende nedslaget i praksis.

Nye regler i generationsskifte-kontekst

I år er den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold trådt i kraft.

Vi gennemgår de nye regler med fokus på de nye særejeformer og de muligheder, som regelsættet giver.

Du får undervisernes bud på i hvilke situationer de nye regler særligt kan have betydning i generationsskiftemæssig forstand.

Den nye lovgivning vedr. værdiansættelse af fast ejendom er et nyere og betydningsfuldt tiltag i forhold til generationsskifte. På kurset får du indblik i lovgivningens væsentligste punkter med fokus på betydningen af ændringerne i relation til generationsskifte.

Undervisningsmetode

Primært foredrag fra underviserne, men med plads til drøftelser, spørgsmål og konkrete eksempler.

Forudsætninger

Professionelt kendskab til og erfaring med generationsskifte og omstrukturering.

Dato, tid og sted

  • 23. oktober 2018 kl.9-17 på Scandic i Hvidovre
  • 20. november 2018 kl.9-16 på Hornstrup Kursuscenter i Vejle

Pris

  • 3.495 kr. ved bestilling af 1 kursus.
  • 2.895 kr. pr. kursus ved bestilling af minimum 5 kurser samlet senest den 1. september 2018.
  • 2.995 kr. pr. kursus ved bestilling af 5 kurser samlet fra den 2. september 2018.

Tilmelding

Generationsskifte og omstrukturering af familiedrevne virksomheder (Hvidovre)

Beskrivelse:

Tilmelding til  kurset : Generationsskifte og omstrukturering af familiedrevne virksomheder (Hvidovre)

Starttidspunkt: 09:00
Sluttidspunkt: 17:00

Dato: 23. oktober 2018

Adresse:
Scandic Hvidovre
Kettevej 4
Hvidovre
2650
Kort og kørselsvejledning

Tilmeldingsdetaljer

Personlige informationer

Generationsskifte og omstrukturering af familiedrevne virksomheder (Vejle)

Beskrivelse:

Tilmelding til kurset: Generationsskifte og omstrukturering af familiedrevne virksomheder (Vejle)

Starttidspunkt: 09:00
Sluttidspunkt: 17:00

Dato: 20. november 2018

Adresse:
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33
Vejle
7100
Kort og kørselsvejledning

Tilmeldingsdetaljer

Personlige informationer

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!