Pages Menu
Categories Menu

Posted by on jul 22, 2016 in Uncategorized

8 eller 40 timers undervisning i Aarhus?

Vores kursusrækker er opbygget således, at du har mulighed for at få 40 timers undervisning på en uge. Alternativt kan du ‘plukke’ og vælge præcis de kurser, der har din særlige interesse.

Den første ‘kursus-etape’ bliver afholdt i Aarhus og starter den 26.9.
Kurserne bliver afholdt på Radisson Blu Aarhus.

AARHUS
26.9 – Sådan består du kvalitetskontrollen
Kurset Sådan består du kvalitetskontrollen er en praktisk gennemgang.

Med den nye Revisorlov, der gælder fra juni 2016, nedlægges Revisortilsynet og et mere risikobaseret tilsyn vil fremadrettet blive foretaget af Erhvervsstyrelsen.

De omfattende krav til revisors kvalitetsstyring, herunder kvalitetsstyringssystemerne vil dog fortsat være gældende i henhold til revisionsstandarderne og øvrig lovgivning.

På kurset Sådan består du kvalitetskontrollen gennemgår vi de nye lovregler, og med udgangspunkt i senest foretagne kvalitetskontroller gennemgår vi udvalgte krav i henhold til årsregnskabsloven og revisors erklæringsafgivelse, herunder forbehold og supplerende oplysninger og krav til revisors dokumentation.
27.9 – Forvaltningsrevision og særlige revisionsopgaver
Forvaltningsrevision og særlige revisionsopgaver er relevant for dig, der er beskæftiget med offentlige og halvoffentlige institutioner, private institutioner og -projekter baseret på offentlige tilskud.

  • Hvad laver de i Rigsrevisionen?
  • Er folk, der handler i Bilka klogere end folk, der handler i Fakta?
  • Hvordan vurderer vi forvaltning/økonomisk styring og begrebet ‘god offentlig revisionsskik’?

Fælles for disse spørgsmål er vurderingen af, hvorledes man forvalter sine midler og hvordan man håndterer den økonomiske styring.
28.9 – Assistance – Muligheder og risici
ISA 10 Assistance, muligheder og risici i forbindelse med opstilling af årsregnskaber.

Vi oplever en kraftig drejning over mod assistanceerklæringer. Også her er der krav til udførelse og dokumentation, ligesom det kan gå galt med erklæringen.

Rigtig mange revisorer laver nu assistanceopgaver i stedet for review og revision. Dels for at slippe for kvalitetskontrollen, dels for at få priserne ned. Men hvad er kravene egentlig?

Dette er kursus i ISA 10 Assistance, muligheder og risici for dig, som ønsker at vide alt om assistance.

Vi gennemgår den nye assistancestandards krav, muligheder og risici i forbindelse med opstilling af årsregnskaber.
29.9 – Årsrapport klasse B
Der er i praksis masser af fejl i årsrapporter for selskaber i klasse B.
Det medfører desværre også ofte en forkert erklæring på regnskabet.
Ved at starte med regnskabsreglerne danner du det helt rigtige grundlag for dit erklæringsarbejde.

Der skete en større ændring til årsregnskabsloven i 2015.

Dette kursus i Årsrapport klasse B – nye regler gennemgår de samlede krav til opstilling af årsrapporter for et selskab (klasse B).

Med udgangspunkt i den opdaterede og ændrede årsregnskabslov gennemgår vi alle regnskabsposter, og du får den nyeste viden, som sætter dig i stand til at udarbejde årsrapporter eller vedligeholde revisionsvirksomhedens regnskabsgenerator
30.9 – Moms og Skat
Kurset i moms og skat retter sig mod det nyeste på moms- og afgiftsområdet og diverse ændringer og afgørelser inden for skatteområdet.

Der vil endvidere blive sat fokus på særlige moms- og skattetemaer, som kan være værdiskabende for revisorernes kunder.

Grib chancen og bestil nu

Det kan virkelig betale sig at bestille mindst 5 kurser på nuværende tidspunkt.
Bestiller du mindst  5 kurser samtidig, er prisen 2.800 kr. pr. kursus.
Husk, dog at bestille inden 1.9, derefter stiger prisen
Du har mulighed for at dele de 5 kurser med andre i dit firma, det udløser stadig rabat.

Hvis du bestiller efterårets kurser nu ‘risikerer’ at vinde et gratis kursus. Vi trækker lod blandt alle, der har bestilt kurser fra den 5.7 til den 15.8. Jo flere kurser du tilmelder dig, des større chance har du for at vinde. Vinderen får direkte besked den 16. august.

Prøv at se her

Kursuskalenderen på pdf 
Kursuskalenderen på web
Kursusoversigten
Tilmeldingskupon

Når du tilmelder dig kan du enten:
Tilmelde dig direkte over vores hjemmeside
Printe, udfylde og scanner kursuskalenderen og/eller tilmeldingskuponen og maile den til lok@faktakurser.dk
Kontakte os på 7010 7019, så klare vi det via telefonen.

Er du bogholder eller revisorassistent?

Så meld dig til Fakta Kursers Nyhedsbrev

Sådan! Så er din tilmelding afsted

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!