Pages Menu
Categories Menu

Posted by on feb 5, 2024 in

3 faglige dage på Munkebjerg Hotel i Vejle

KURSUS Pris Antal
Vejle: 1 kursus over 3 dagevis detaljer  9.995,00kr. DKK  

  • 3 faglige dage for bogholdere og revisorassistenter på Munkebjerg Hotel i Vejle
     9. oktober 2024 - 11. oktober 2024
     08:00 - 16:00

 

Kom med på 3 Faglige Dage på skønne Hotel Munkebjerg i Vejle.

De 3 dage er rettet specifikt mod dig, som er bogholder eller revisorassistent.

 

Du vil du nogle af branchens allerbedste undervisere og få faglighed, undervisning og sparring inden for regnskab.

Hvis du vælger at deltage alle 3 dage er prisen særdeles attraktiv, men du har også mulighed for blot at deltage enkelte dage. Valget er dit!

 

 

Undervisere

Kim Wegener

Kim Wegener, statsautoriseret revisor.

Kim Wegener har mange års praktisk erfaring som revisor og underviser. Han er medlem af Regnskabsrådet og har bl.a. været eksaminator og censor ved revisoreksamen.

 

Bjarne Aalbaek, underviser

Bjarne Aalbæk, statsautoriseret revisor og en meget anvendt underviser i revisorverdenen.

Bjarne er leder af Faglig Afdeling A/S.

 

Vibeke Hundevad

Vibeke Hundevad, registreret revisor

Vibeke Hundevad er registreret revisor og indehaver af et revisionsfirma i Augustenborg. Hun er tidligere underviser til kvalifikationseksamen for FRR.

Vibeke har med stor succes undervist for Fakta Kurser i en årrække.

 

Indkvartering og forplejning på Hotel Munkebjerg

Hvis du ønsker at overnatte, er du velkommen til det.

Du skal selv sørge for at booke overnatning på tlf. 76 42 85 00

Vi anbefaler at booke i god tid, så du undgår, at alt er fuldt booket.


Hvis du ønsker at spise middag om aftenen
, så har vi reserveret et bord til Fakta Kursers kursister kl. 19, så I kan sidde samlet.

 

Ønsker du ikke at overnatte, så ankommer du blot hver morgen.

Der er morgenmad inden kursusstart.

Al forplejning, med undtagelse af middagen om aftenen, er inkluderet i kursusprisen.

 

Adressen til Munkebjerg Hotel er :

Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Tlf. 76 42 85 00

 

Fagligt program

Onsdag den 9. oktober

Kl. 9-16

Opstilling af årsregnskab efter årsregnskabsloven – for bogholdere og revisorassistenter
v/Kim Wegener, statsautoriseret revisor

Bliv ajour så du kan opstille årsregnskaber, der lever op til kravene i Årsregnskabsloven

Der er i praksis en del udfordringer i forbindelse med at udarbejde årsregnskaber for virksomheder i regnskabsklasse A og B.

Med udgangspunkt i Årsregnskabsloven – herunder kvalitetskravene og de grundlæggende forudsætninger, krav til korrekt klassifikation og værdiansættelse, notekrav m.m. og seneste redegørelser og notater fra Erhvervsstyrelsen, går vi på dette kursus detaljeret ned i kravene til opstilling af et årsregnskab, så det lever op til de mange regler i årsregnskabsloven.

 

Kursusindhold

Opstilling af årsregnskab efter årsregnskabsloven er et intensivt kursus med hovedvægten lagt på de grundlæggende og specifikke krav til årsrapporten for mindre virksomheder og praktiske problemstillinger.

Vi gennemgår bl.a.:

* Årsregnskabslovens kvalitetskrav og grundlæggende forudsætninger

* Specifikke krav til årsrapporten for regnskabsklasse A

* Regnskabsregler for microvirksomheder

* Korrekt klassifikation i henhold til skemakravene

* Anvendt regnskabspraksis og behandling af ændringer heri

* Regnskabsmæssige skøn og væsentlige fejl

* Begivenheder efter balancedagen

* Indregning af omsætning

* Korrekt værdiansættelse

* Afskrivninger og restværdi

* Op- og nedskrivninger

* Begrebet ”Kapitalinteresser” sammenholdt med relaterede begreber

* Egenkapital, bundne og frie reserver

* Hensatte forpligtelser

* Måling af gæld – amortiseret kostpris

* Notekrav

* Etc.

 

Torsdag den 10. oktober 

Kl. 9-16

Bogholder – Knæk et regnskab
v/Bjarne Aalbæk, statsautoriseret revisor

Denne dag skal vi fordybe os i det faglige. Vi skal gennemgå råbalancer, tale om de væsentlige nøgletal og drøfte hvilke tal, der er interessante.

Vi vil gennemskue en virksomheds pengestrømme, vurdere om det er godt eller skidt, kunne stille konstruktive og kritiske spørgsmål til kunden, vurdere virksomhedens evne til fortsat drift mv.

Så vil vi kigge på nogle grundlæggende regler i regnskabet, som stiller krav til, hvordan du fører bogholderiet.

Og endelig krydrer vi det med hvidvask, som jo snart må anses for en af vores hovedlovgivninger, når vi laver bogholderi.

 

Vi gennemgår bl.a.:

* Hvordan kigger man på en råbalance?

* De 10 vigtigste nøgletal

* Debitors omsætningshastighed

* Varelagers omsætningshastighed

* Dækningsgrader

* Cashflow – sådan cirka

* Likviditet – cash is king

* Fortsat drift

* Bogføringslovens krav til tilrettelæggelse af bogholderiet

* Modregningsforbuddet

* Klassifikation (anvend den rigtige konto / regnskabspost) i årsregnskabsloven

* Hvidvask og underretninger

 

Fredag den 11. oktober

Kl. 9-16

Bogholder, eller revisormedarbejder – Bedre klargøring til revisor

V/Vibeke Hundevad

Det overordnede formål med dette kursus Bogholder eller revisormedarbejder – bedre klargøring til revisor er at give dig en viden om sammenhængen mellem en bogføringsbalance og det endelige årsregnskab og hvilke arbejdspapirer og afstemninger som revisor vil kræve af virksomheden – tilpasset den type revisorerklæring, som er aftalt mellem virksomheden og kunden.

Efter kurset har du en forståelse for de forespørgsler, revisor vil foretage omkring bogholderi og regnskab.

Du vil også have opnået en forståelse på forskellen i revisors arbejdsmetoder afhængig af den aftalte type revisorerklæring.

Efter kurset kan du selvstændigt udarbejde de nødvendige arbejdspapirer og afstemninger til virksomhedens revisor.

 

På kurset Bogholder – bedre klargøring til revisor gennemgår og belyser vi følgende emner:

* Kravene til revisors arbejde ved de fire forskellige erklæringstyper: assistance, review, udvidet gennemgang og revision

* Årsregnskabets bestandele

* De nødvendige arbejdspapirer for regnskabets enkelte poster i forhold til typen af revisors erklæring

* Den hensigtsmæssige kontoplan – udarbejdelse af anlægskartoktek

* Momsafstemning

* Bankafstemning

* Korrekt bogføring af private hævninger og indskud

* Lønafstemninger

* Den bogføringsmæssige behandling af leasingomkostninger

* Den bogføringsmæssige behandling af kurstab ved langfristet gæld

* Problemerne ved manglende kasseafstemning/kasseoptælling

* Argumenter for korrekt valg af erklæringstype

 

Underviser

Vibeke Hundevad, godkendt revisor i Vibs revision.

Vibeke har med stor succes undervist for Fakta Kurser i en årrække.

 

Pauser og forplejning

Alle dage:

Kl. 8.30: Morgenmad

Kl. 9: Undervisning

Kl. 10: Pause

Kl. 10.15: Undervisning

Kl. 12: Frokost

Kl. 13: Undervisning

Kl. 15: Pause

Kl. 15.15: Undervisning

Kl. 16: Dagens undervisning slutter

Kl. 19: Middag i restauranten for dig, som ønsker det

 

 

Pris

Samlet pris for 3 Faglige Dage for bogholdere og revisorassistenter: 9.995 kr. ekskl. moms pr. person.

Prisen inkluderer:

* 21 timers undervisning

* Morgenmad

* Frokost

* Eftermiddagskaffe med kage

 

Tilmeldingsfrist 25. september 2024, eller så længe der er ledige pladser.

 

Har du spørgsmål, så kontakt Fakta Kurser på tlf. 4236 6200.

Vi glæder os til at byde velkommen på Munkebjerg Hotel i Vejle

 

Ønsker du færre kursusdage end den samlede pakke med 3?

Det er muligt at vælge færre end 3 kurser, hvis det passer dig bedre.

Men så er prisen naturligvis en anden end den, du får, når du bestiller den samlede pakke.

Du kan bestille de enkelte kurser her:

* Opstilling af årsregnskab efter årsregnskabsloven – for bogholdere

* Bogholder – knæk et regnskab

* Bogholder – bedre klargøring til revisor

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!