Pages Menu
Categories Menu

Posted by on feb 5, 2024 in

Online: Succes med kvalitetskontrollen 2024

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
 • Online - Succes med kvalitetskontrollen 2024
   28. maj 2024
   09:30 - 12:00
 • Online - Succes med kvalitetskontrollen 2024
   31. maj 2024
   09:30 - 12:00
 • Online - Succes med kvalitetskontrollen 2024
   29. maj 2024
   09:30 - 12:00

 

Succes med kvalitetskontrollen 2024 er et vigtigt onlinekursus for dig, der er udtrukket til kvalitetskontrol.

Bemærk, at kurset foregår over 3 gange.

Kurset foregår online/live.

Efter kurset modtager du en optaget og anonymiseret version af kurset som du kan gense, når du har lyst.

 

De fleste oplever et større eller mindre sug i maven, når de bliver udtaget til kvalitetskontrol.

Dette kursus belyser de fleste forhold og har som succeskriterie, at du består kontrollen.

 

Vi gennemgår processen om kvalitetskontrol:

* Hvilke ting skal samles sammen til kontrollanten?

* Hvordan foregår kontrolbesøget?

* Må kontrollanten tage ting med sig?

* Hvilke sager udtages osv.?

Vi ser også på typiske problemområder ved udførelsen af revision, udvidet gennemgang og andre erklæringer, som kontrolleres.

Vi belyser ofte forekommende områder i revisionen, som giver revisor problemer ved kontrollen.

Vi drøfter også typiske beviser, herunder hvilken værdi revisor kan tillade sig at tillægge dem.

 

 

Mål & udbytte

Efter kurset Succes med kvalitetskontrollen 2024 har du overblik over kvalitetskontrol, og du har forudsætningerne for succes med at gennemføre kontrollen.

Kurset fokuserer på dem, som er udtaget til kontrol.

 

Godkendt efteruddannelse

Onlinekurset Succes med kvalitetskontrollen 2024 tæller 7,5 timer i efteruddannelseskategorien: Revisions- og erklæringsområdet.

 

Underviser

Bjarne Aalbaek, underviser

Bjarne Aalbæk, statsautoriseret revisor og en meget anvendt underviser i revisorverdenen.

Bjarne er leder af Faglig Afdeling A/S.

 

Målgruppe

Godkendte revisorer og ledende medarbejdere

 

Forudsætninger

Kendskab til processen om revision, udvidet gennemgang mv.

 

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

* Processen omkring gennemførelse af kvalitetskontrol. Oversigt over dokumenter, du skal samle inden besøget

* Oversigt over krav til udarbejdelse af dokumenter ved revision, udvidet gennemgang og andre erklæringer med sikkerhed

* Systemgennemgang og sagsgennemgang. Hvad lægger kvalitetskontrollanten vægt på?

* Kort om intern kontrol og kontrol af efteruddannelse

* Hvor laver andre fejl, som opdages i kvalitetskontrollen?

* Revisionsbeviser for omsætningen, ejendomme, der indregnes til dagsværdi med regulering over resultatopgørelsen, skatteaktiver

* Oversigt over antallet af sager, der udtages

* Mulighederne for at konvertere sager fra intern kontrol til den eksterne kontrol (og derved ”spare” noget af tiden / nogle af omkostningerne til ekstern kontrol).

* Eksterne bekræftelser, herunder engagementsbekræftelser, debitorbreve, tinglysning osv.

* Kort om kravene til revisionsprotokol eller lignende og i hvilke situationer?

* Delkonklusion, samlet konklusion, og sammenhæng til erklæring

* Revision af fortsat drift

 

Undervisningsmetode

Kurset  Succes med kvalitetskontrollen 2024 er et onlinekursus, der foregår live foran din pc.

Du kan skrive og tale med underviser.

 

Praktisk info vedr. onlineundervisning

Kursusmaterialet bliver udsendt i PDF-form inden kurset.

På dagen logger du på en service og kurset kører på din computer eller iPad/tablet.

Efter kurset modtager du en optaget og anonymiseret version af kurset som du kan gense, når du har lyst.

 

Dato & tid

Kurset afholdes over 3 gange fra kl. 9.30-12 alle 3 dage.

Når du tilmelder dig kurset, er du tilmeldt undervisning ALLE 3 dage:

* 28. maj 2024 kl. 9.30-12

* 29. maj 2024 kl. 9.30-12

* 31. maj 2024 kl. 9.30-12

 

Pris

5.495 kr. ekskl. moms

 

Bemærk

Når du køber et onlinekursus eller et videokursus hos Fakta Kurser, får du tilsendt et personligt link, som du ikke må videregive eller distribuere.

Linket er dit alene og må ikke deles eller benyttes til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge.

Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af kursusmaterialer og kursusvideo er forbudt.

Indholdet tilhører Fakta Kurser A/S, og enhver form for kopiering og distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne forfølges retligt af Fakta Kurser A/S.

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!