Pages Menu
Categories Menu

Posted by on feb 23, 2024 in

Online – Kriseramt virksomhed – hvordan skal revisor forholde sig?

KURSUS Pris Antal
Online: 1 kursusvis detaljer  3.975,00kr. DKK  

  • Online - Kriseramt virksomhed - hvordan skal revisor forholde sig?
     2. december 2024
     09:00 - 16:00

 

Dette er et 7 timers onlinekursus, der foregår via Teams.

 

Krig i Ukraine, krig i Israel, høje renter, stigende lønninger, volatile energi- og råvarepriser, forsyningsusikkerhed bl.a. som følge af pirateri, leveranceproblemer m.m. De makroøkonomiske udsigter er enormt usikre.

Recessionen udeblev, men mange brancher forventes at komme i likviditetsmæssige problemer.

Det kan være en kompleks opgave for revisor at revidere/gennemgå sådanne virksomheder, opstille retvisende regnskaber og rådgive kunderne.

På dette kursus foretager vi en gennemgang af udvalgte problemstillinger, der i særdeleshed kendetegner kriseramte virksomheder, herunder hvilke vurderinger revisor bør foretage, indflydelsen af disse på årsrapporten og revisors erklæringer såvel med som uden sikkerhed.

Vi drøfter også, hvordan du bedst rådgiver dine kunder i svære tider.

 

 

Mål & udbytte

Du har efter kurset Kriseramt virksomhed – Hvordan skal revisor forholde sig? indsigt i, hvad der i særdeleshed kendetegner kriseramte virksomheder, så du undgår at lave fejl i dine going concern vurderinger og rapporteringen heraf.

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset Kriseramt virksomhed – Hvordan skal revisor forholde sig? tæller med 6 timer i efteruddannelseskategorien: Revisions- og erklæringsområdet og 2 timer i kategorien: Anden relevant lovgivning og faglige standarder.

 

Underviser

Kim Wegener

Kim Wegener, statsautoriseret revisor

Kim Wegener har mange års praktisk erfaring som revisor og underviser.

Han er medlem af Regnskabsrådet og har bl.a. været eksaminator og censor ved revisoreksamen.

 

Målgruppe

Revisorer og ledende medarbejdere.

 

Kursusindhold

På kurset gennemgår vi:

* De problemstillinger, der i særdeleshed kendetegner kriseramte virksomheder

* Indikation for om en virksomhed kan være i krise

* Poster med særlig risiko for væsentlig fejlinformation

* Revision/gennemgang af dagsværdier

* Revision/gennemgang af skønsmæssige poster, herunder investeringsejendomme, varedebitorer, varelager og skatteaktiver

* Særlige regnskabsmæssige krav i forbindelse med usikkerheder om fortsat drift

* Koncerntilskud, gældseftergivelse, støtteerklæringer og ansvarlige lån

* Revisors erklæringer, herunder krav til forbehold, fremhævelse af forhold og deres placering m.m.

* Hvad kigger kvalitetskontrollen særligt efter?

* Etc.

 

Undervisningsmetode

Kurset er et onlinekursus, der foregår live via Teams på din computer, hvor du kan stille spørgsmål og chatte med underviseren undervejs.

 

Praktisk info vedr. onlineundervisning

Kursusmaterialet bliver udsendt i PDF-form inden kurset.

Kurset afholdes som online-kursus via Microsoft Teams, hvor kurset foregår live.

På dagen logger du på en service og kurset kører på din computer eller iPad/tablet.

 

Dato & tid

2. december 2024 kl. 9-16 online via Teams

 

Pris

3.975 kr. ekskl. moms

 

Bemærk

Når du køber et onlinekursus eller et videokursus hos Fakta Kurser, får du tilsendt et personligt link, som du ikke må videregive eller distribuere.

Linket er dit alene og må ikke deles eller benyttes til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge.

Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af kursusmaterialer og kursusvideo er forbudt.

Indholdet tilhører Fakta Kurser A/S, og enhver form for kopiering og distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne forfølges retligt af Fakta Kurser A/S.

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!