Pages Menu
Categories Menu

Posted by on feb 6, 2023 in

Ny assistancevejledning og udvidet gennemgang

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • Ny assistancevejledning og udvidet gennemgang: Odense
     15. november 2023
     09:00 - 17:00

 

Et must for dig, der arbejder med SMV-kunder.

Gennem de seneste år er der sket en stor stigning i selskaber, der fravælger revision. På dette kursus gennemgår vi reglerne for fravalg af revision og i forlængelse heraf reglerne for tilvalg af udvidet gennemgang. Tillige gennemgår vi de nye regler om revisionspligt og revisorpligt for særlige risikobrancher i regnskabsklasse B.

Når revision fravælges, anvender hovedparten af de danske selskaber en assistanceerklæring fra deres revisor på årsrapporterne. Når revisor i sin assistanceerklæring henviser til ISRS 4410, hvad indebærer det så og hvad skal revisor især være opmærksom på?

Med udgangspunkt i FSRs nye vejledning om assistanceopgaver, gennemgår vi på dette kursus kravet til revisors handlinger, erklæring m.m. i forbindelse med revisors assistance med opstilling af regnskaber.

Virksomheder i regnskabsklasse B, hvor revision ikke kan fravælges, kan i stedet få revisor til at afgive en erklæring om udvidet gennemgang. Udvidet gennemgang bygger på reglerne for et review med 4 obligatoriske supplerende handlinger.

På dette kursus gennemgår vi derfor også de særlige forhold revisor skal være opmærksom på i forbindelse med afgivelse af en erklæring om udvidet gennemgang, de enkelte afsnit i erklæringen, ligesom vi gennemgår præciseringerne til de 4 krævede supplerende handlinger etc.

 

 

Mål & udbytte

Efter kurset Ny assistancevejledning og udvidet gennemgang har du indblik i kravene i forbindelse med afgivelse af en assistanceerklæring og afgivelse af en erklæring om udvidet gennemgang, herunder bl.a. de enkelte afsnit i erklæringen, de 4 krævede supplerende handlinger og præciseringerne hertil og de særlige regler, der skal overholdes i forbindelse med fravalg af revision og tilvalg af udvidet gennemgang mm.

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset tæller med 8 timer i kategorien: Revisions- og erklæringsområdet.

 

Underviser

Kim Wegener

Kim Wegener, statsautoriseret revisor

Kim Wegener har mange års praktisk erfaring som revisor og underviser.

Han er medlem af Regnskabsrådet og har bl.a. været eksaminator og censor ved revisoreksamen.

 

Målgruppe

Godkendte og ledende revisorer.

 

Kursusindhold

Med udgangspunkt i lovgivningen, standarderne og FSRs nye vejledning om assistanceopgaver, gennemgår vi overordnet muligheder og risici og forskelle ved assistance og udvidet gennemgang, ligesom vi gennemgår faldgruber i forbindelse med fravalg af revision herunder:

* Hvilke regler gælder?

* Hvilke krav er der til forståelse af virksomheden?

* Hvilke krav er der til forståelse af regnskabsposterne?

* Hvilke krav er der til planlægning?

* Hvilke forhold bør revisor være opmærksom på?

* Særlige overvejelser ved assistance med skattemæssige opgørelser

* Hvilke krav er der til dokumentation og arkivering?

* Skal revisor være uafhængig?

* Kan assistanceerklæring afgives ved væsentlig usikkerhed om fortsat drift?

* Hvornår kan revisor ikke afgive en assistanceerklæring?

* Kravene til en erklæring om udvidet gennemgang

* Præciseringer til de 4 supplerende handlinger ifm. udvidet gennemgang

* Regler og faldgruber omkring fravalg af revision

* Regler og faldgruber omkring tilvalg af udvidet gennemgang

* ”Holding-reglen” ifm. til- og fravalg af revision

* Etc.

 

Undervisningsmetode

Undervisningen foregår som en kombination af indlæg og diskussioner.

Kursusdeltagerne inddrages i debat.

 

Dato, tid & sted

15. november 2023 kl. 9-17 på Frederik VI’s Hotel i Odense

 

Pris

3.775 kr. ekskl. moms ved bestilling af 1 kursus

3.175 kr. ekskl. moms pr. kursus ved samtidig bestilling af 5 dagskurser til og med 1. september 2023

3.375 kr. ekskl. moms pr. kursus ved samtidig bestilling af 5 kurser fra 2. september 2023

 

Kursussted:  

Adresse:
Rugårdsvej 590, Odense NV, 5210

Beskrivelse:

Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!