Pages Menu
Categories Menu

Posted by on feb 21, 2023 in

Risikovurdering ved ISA-revision

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • Risikovurdering ved ISA-revision : Hvidovre
     3. oktober 2023
     09:00 - 17:00

 

Ved revision efter ISA-standarderne er revisors fokus som bekendt på væsentlighed og risiko.

Dette forhold er overordnet uændret, men i takt med større kompleksitet i virksomhedernes forretningsmodeller og øget anvendelse af it m.m., er der ved de seneste ajourføringer af ISA-standarderne kommet øget fokus på identifikation af risikofyldte forhold i regnskabet. Dette vil stille krav til øget interaktion med virksomhederne, flere arbejdshandlinger og øget omfang af dokumentation.

På dette kursus gennemgår vi derfor med udgangspunkt i ISA 315 (Ajourført) overordnet processen for revisors vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i forbindelse med afgivelse af revisionspåtegninger, herunder kommer vi bl.a. også ind på standardens skalerbarhed ved revision af mindre virksomheder.

 

 

Mål & udbytte

Efter dette kursus har du et overordnet overblik over identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation ved en ISA-revision af en mindre virksomhed.

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset Risikovurdering ved ISA-revision tæller med 8 timer i efteruddannelseskategorien: Revisions- og erklæringsområdet.

 

Underviser

Kim Wegener

Kim Wegner, statsautoriseret revisor.

Kim Wegner har mange års praktisk erfaring som revisor og underviser.

Han er medlem af Regnskabsrådet og har bl.a. været eksaminator og censor ved revisoreksamen.

 

Målgruppe

Kurset Risikovurdering ved ISA-revision henvender sig til registrerede og statsautoriserede revisorer og deres ledende medarbejdere.

 

Kursusindhold

På dette kursus gennemgår vi bl.a.:

* Risiko for væsentlig fejlinformation på

* * Regnskabs- og

* * Revisionsmålsniveau

* Spektrum for iboende risiko

* Betydelig risiko

* Relevante revisionsmål

* Betydelige grupper af transaktioner, balanceposter eller oplysninger

* Stand-Back overvejelser

* Skalerbarhed

Herudover gennemgår vi evt. andre konkrete aktuelle emner.

For at kunne præsentere dig for de mest aktuelle emner, bliver disse først fastlagt umiddelbart inden kurset afholdes.

 

Undervisningsmetode

Undervisningen foregår som en kombination af indlæg og diskussioner.

Kursusdeltagerne inddrages i debat.

 

Dato, tid & sted

3. oktober 2023 kl. 9-17 på Scandic i Hvidovre

 

Pris

3.775 kr. ekskl. moms ved bestilling af 1 kursus

3.175 kr. ekskl. moms pr. kursus ved samtidig bestilling af 5 dagskurser til og med 1. september 2023

3.375 kr. ekskl. moms pr. kursus ved samtidig bestilling af 5 dagskurser fra 2. september 2023

 

Kursussted:  

Adresse:
Kettevej 4, Hvidovre, 2650

Beskrivelse:

Kettevej 4,  2650 Hvidovre

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!