Pages Menu
Categories Menu

Posted by on jan 30, 2023 in

Succes med kvalitetskontrollen 2023

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
 • Succes med kvalitetskontrollen 2023
   30. maj 2023 - 1. juni 2023
   09:30 - 12:00
 • Succes med kvalitetskontrollen 2023
   31. maj 2023
   09:30 - 12:00
 • Succes med kvalitetskontrollen 2023
   1. juni 2023
   09:30 - 12:00

 

Succes med kvalitetskontrollen 2023 er et vigtigt onlinekursus for dig, der er udtrukket til kvalitetskontrol.

Bemærk, at kurset foregår over 3 gange.

Kurset foregår online/live.

Efter kurset modtager du en optaget og anonymiseret version af kurset som du kan gense, når du har lyst.

 

De fleste oplever et større eller mindre sug i maven, når de bliver udtaget til kvalitetskontrol.

Dette kursus belyser de fleste forhold og har som succeskriterie, at du består kontrollen.

 

Vi gennemgår processen om kvalitetskontrol:

* Hvilke ting skal samles sammen til kontrollanten?

* Hvordan foregår kontrolbesøget?

* Må kontrollanten tage ting med sig?

* Hvilke sager udtages osv.?

Vi ser også på typiske problemområder ved udførelsen af revision, udvidet gennemgang og andre erklæringer, som kontrolleres.

Vi belyser ofte forekommende områder i revisionen, som giver revisor problemer ved kontrollen.

Vi drøfter også typiske beviser, herunder hvilken værdi revisor kan tillade sig at tillægge dem.

 

 

Mål & udbytte

Efter kurset Succes med kvalitetskontrollen 2023 har du overblik over kvalitetskontrol, og du har forudsætningerne for succes med gennemførelse af kontrollen. Kurset fokuserer på dem, som er udtaget til kontrol.

 

Godkendt efteruddannelse

Onlinekurset Succes med kvalitetskontrollen 2023 tæller 7,5 timer i efteruddannelseskategorien: Revisions- og erklæringsområdet.

 

Underviser

Bjarne Aalbaek, underviser

Bjarne Aalbæk , statsautoriseret revisor og en meget anvendt underviser i revisorverdenen.

Bjarne er leder af Faglig Afdeling A/S.

 

Målgruppe

Godkendte revisorer og ledende medarbejdere.

 

Forudsætninger

Kendskab til processen om revision, udvidet gennemgang mv.

 

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

* Processen omkring gennemførelse af kvalitetskontrol. Oversigt over dokumenter, du skal samle inden besøget

* Oversigt over krav til udarbejdelse af dokumenter ved revision, udvidet gennemgang og andre erklæringer med sikkerhed

* Systemgennemgang og sagsgennemgang. Hvad lægger kvalitetskontrollanten vægt på?

* Kort om intern kontrol og kontrol af efteruddannelse

* Hvor laver andre fejl, som opdages i kvalitetskontrollen?

* Revisionsbeviser for omsætningen, ejendomme, der indregnes til dagsværdi med regulering over resultatopgørelsen, skatteaktiver

* Oversigt over antallet af sager, der udtages

* Mulighederne for at konvertere sager fra intern kontrol til den eksterne kontrol (og derved ”spare” noget af tiden / nogle af omkostningerne til ekstern kontrol).

* Eksterne bekræftelser, herunder engagementsbekræftelser, debitorbreve, tinglysning osv.

* Kort om kravene til revisionsprotokol eller lignende og i hvilke situationer?

* Delkonklusion, samlet konklusion, og sammenhæng til erklæring

* Revision af fortsat drift

 

Undervisningsmetode

Kurset Succes med kvalitetskontrollen 2023 er et onlinekursus, der foregår live foran din pc.

Du kan skrive og tale med underviser.

 

Praktisk info vedr. onlineundervisning

Kursusmaterialet bliver udsendt i PDF-form inden kurset.

På dagen logger du på en service, og kurset kører på din computer eller iPad/tablet.

Efter kurset modtager du en optaget og anonymiseret version af kurset som du kan gense, når du har lyst.

 

Dato & tid

Kurset afholdes over 3 gange fra kl. 9.30-12 alle 3 dage.

Når du tilmelder dig kurset, er du tilmeldt undervisning ALLE 3 dage:

* 30. maj 2023 kl. 9.30-12

* 31. maj 2023 kl. 9.30-12

* 1. juni 2023 kl. 9.30-12

 

Pris

5.295 kr. ekskl. moms

 

Bemærk

Når du køber et onlinekursus eller et videokursus hos Fakta Kurser, får du tilsendt et personligt link, som du ikke må videregive eller distribuere.

Linket er dit alene og må ikke deles eller benyttes til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge.

Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af kursusmaterialer og kursusvideo er forbudt.

Indholdet tilhører Fakta Kurser A/S, og enhver form for kopiering og distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne forfølges retligt af Fakta Kurser A/S.

 

Kursussted:  

Beskrivelse:

Foregår foran din computer eller iPad/tablet

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!