Pages Menu
Categories Menu

Posted by on maj 5, 2021 in Uncategorized

Ny regnskabsmæssige behandling af renteswap og kapitalinteresser

 

Få gennemgået de netop udsendte vejledninger fra Erhvervsstyrelsen om den regnskabsmæssige behandling af renteswap og kapitalinteresser.

Erhvervsstyrelsen udsendte 31. marts 2021 vejledninger samt baggrundsnotat om den regnskabsmæssige behandling af renteswap i årsrapporten.

Der er tale om en ændring af den praksis, der tidligere har været anvendt og accepteret i Danmark.

Vejledningerne gælder allerede for 2020 regnskaberne.

Vi vil på dette kursus gennemgå de nye regler, så du kan danne dig et overblik over, hvordan du som revisor og dine kunder, der har indgået renteswapaftaler skal forholde sig hertil.

Ligeledes er den nye definition i årsregnskabsloven – ”Kapitalinteresser” – trådte i kraft for regnskabsår, der begyndte den 1. januar 2020 eller senere.

Ændringerne skyldes en tilpasning af årsregnskabsloven til EU’s regnskabsdirektiv. Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med implementeringen lagt stor vægt på formodningsreglen om ejerskab af 20%. Erhvervsstyrelsen udsendte den 3. maj 2021 en vejledning om kapitalinteresser, hvor der nu foretages en skærpelse af fortolkningen, så hovedvægten fremadrettet lægges på formålskravet med besiddelsen af kapitalandelen om – ”at fremme virksomhedens egne aktiviteter” – og kravet om – ”varige tilknytning”.

Dette medfører at ejerandele på langt under 20% kan blive klassificeret som ”Kapitalinteresser” under finansielle anlægsaktiver og ikke som eventuelt først antaget klassificeret som ”Andre værdipapirer og kapitalandele”.

Dette vil have betydning allerede for 2020 regnskaber. Med udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens vejledning vil vi derfor på dette kursus gå i dybden med definitionen af kapitalinteresser, så du kan assistere kunderne med den korrekte klassifikation i årsrapporterne allerede for 2020 regnskaberne.

Læs hele kursusbeskrivelsen her.

Finansielle virksomheder og andre særlige virksomhedsformer

Underviser

Kim Wegener, statsautoriseret revisor.

Kim Wegener har mange års praktisk erfaring som revisor og underviser. Han er medlem af Regnskabsrådet og har bl.a. været eksaminator og censor ved revisoreksamen.

 

Dato og tid 

Den 26. maj 2021 kl. 9-11 – Online/live – Tilmeld dig her

Praktisk info vedr. onlineundervisning

Kurset afholdes som online-kursus via Microsoft Teams, hvor kurset sker live.

Det er således en forudsætning for deltagelse i kurset, at du har installeret Microsoft Teams på din PC/iPad/tablet.

Du kan chatte og tale med underviser under kurset.
Kursusmaterialet bliver udsendt i PDF-form inden kurset.

På dagen logger du på en server, og kurset kører på din PC eller iPad/tablet.

Forslag til andre onlinekurser 

 

Kursusprogram 2021

Du kan se hele vores kursusprogram for 2021 ved at klikke her.
Husk dog, at vi løbende udbyder aktuelle kurser.

Er du bogholder eller revisorassistent?

Så meld dig til Fakta Kursers Nyhedsbrev

Sådan! Så er din tilmelding afsted

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!