Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sep 5, 2023 in Uncategorized

Risikovurdering ved ISA-revision

 

Ved revision efter ISA-standarderne er revisors fokus som bekendt på væsentlighed og risiko.

Dette forhold er overordnet uændret, men i takt med større kompleksitet i virksomhedernes forretningsmodeller og øget anvendelse af it m.m., er der ved de seneste ajourføringer af ISA-standarderne kommet øget fokus på identifikation af risikofyldte forhold i regnskabet. Dette vil stille krav til øget interaktion med virksomhederne, flere arbejdshandlinger og øget omfang af dokumentation.

På dette kursus gennemgår vi derfor med udgangspunkt i ISA 315 (Ajourført) overordnet processen for revisors vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i forbindelse med afgivelse af revisionspåtegninger, herunder kommer vi bl.a. også ind på standardens skalerbarhed ved revision af mindre virksomheder.

Læs hele kursusbeskrivelsen her

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

* Risiko for væsentlig fejlinformation på

*  Regnskabs- og

* Revisionsmålsniveau

* Spektrum for iboende risiko

* Betydelig risiko

* Relevante revisionsmål

* Betydelige grupper af transaktioner, balanceposter eller oplysninger

* Stand-Back overvejelser

* Skalerbarhed

Herudover gennemgår vi evt. andre konkrete aktuelle emner.

For at kunne præsentere dig for de mest aktuelle emner, bliver disse først fastlagt umiddelbart inden kurset afholdes.

Dato, tid & sted

3. oktober 2023 kl. 9-17 på Scandic i Hvidovre – Tilmeld dig her

Kurser i september og oktober

Online kurser i september

Fysiske kurser i oktober

Onlinekurser i oktober

Få overblikket over kursusafholdelse på Sjælland, Fyn og i Jylland.
KLIK her.

Tilmeldingsblanket

Du kan også benytte dig af Tilmeldingsblanketten. Send den evt. rundt til dine kolleger på kontoret, og returner efterfølgende blanketten til os på mail lok@faktakurser.dk

Kursusoversigten

Du kan se alle vores kurser ved at klikke HER
Du kan læse hele beskrivelsen og tilmelde dig direkte på hjemmesiden, eller gøre det ved at klikke på hvert af de nedenstående kurser, som er listet op under måneder. Kurserne er listet op i alfabetisk rækkefølge.
Fakta Kurser A/S  

Lone Kornmaaler
Adm. direktør og ejer
E-mail: lok@faktakurser.dk
Tlf.: 7010 7019

Er du bogholder eller revisorassistent?

Så meld dig til Fakta Kursers Nyhedsbrev

Sådan! Så er din tilmelding afsted

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!