Pages Menu
Categories Menu

Posted by on jun 12, 2017 in Uncategorized

Ny skattekontrollov og ny skatteindberetningslov

 

Som rådgiver på skatteområdet er det nødvendigt, at man har indgående kendskab til hvad man skal, og hvad man må. Med en ny skattekontrollov og en ny opfindelse, der kommer til at hedde en skatteindberetningslov, bliver der sat fokus på retssikkerheden i dansk skatteret.

Rådgivere er underlagt forskellige former for tavshedspligt og forskellige former for oplysningspligter, som bliver beskrevet i de nye love.

Retssikkerhed har stået højt på den politiske dagsorden i en del år, og set i lyset af pressens dækning af diverse sager, har Regeringen besluttet at lave en ny skattekontrollov.

Den nye lovgivning har fokus på borgernes og de erhvervsdrivendes retssikkerhed på skatteområdet.

Lovforslaget indeholder en række retssikkerhedsmæssige forbedringer, navnlig følgende:

  • Kontrolhjemlerne præciseres, idet hver kontrolhjemmel får fokus på et pligtsubjekt. Den skattepligtiges egen oplysningspligt efter anmodning vedrører således kun den skattepligtiges egen ansættelse, og finansielle virksomheder og advokater får selvstændige udtømmende bestemmelser om oplysningspligt, så grænsen mellem tavshedspligt og oplysningspligt tydeliggøres. Teleselskabers oplysningspligt om borgernes brug af mobiltelefon afskaffes.
  • Selvangivelsesbegrebet afskaffes og erstattes af et mere tidsvarende oplysnings-begreb. Således erstattes selvangivelsesblanketten af et oplysningsskema.
  • Bestemmelsen om en skønsmæssig ansættelse uden for transfer pricing området udbygges med angivelse af grundlaget for den skønsmæssige ansættelse.
  • Ordningen med at afskære en skattepligtig fra at anvende TastSelv, hvis der er væsentlig risiko for, at denne begår fejl eller ligefrem misbruger TastSelv, lovfæstes. Afgørelsen om afskæring kan påklages til Skatteankestyrelsen.Lovforslaget er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer og foreslås at træde i kraft den 1. januar 2018.
  • Ud over at videreføre en række bestemmelser i en sproglig mere klar form, går forslaget endvidere ud på at udskille indberetningsbestemmelserne i den gældende lov i en ny skatteindberetningslov, således at den nye skattekontrollov kommer til at indeholde bestemmelserne om de skattepligtiges pligter i forhold til at oplyse SKAT om den skattepligtige indkomst, om SKATs kontrolbeføjelser og om straf for overtrædelse af lovens pligter.

Læs hele kursusbeskrivelsen og tilmeld dig her.

Bliv endnu klogere og deltag på kurset der afholdes:

  • 25. oktober 2017 kl. 9-17 på Radisson Blu, H.C. Andersens Hotel, Odense
  • 15. november 2017 kl.9-17 på Comwell, Kolding
  • 21. november 2017 kl.9-17 på Scandic Scandic i Hvidovre

Er du bogholder eller revisorassistent?

Så meld dig til Fakta Kursers Nyhedsbrev

Sådan! Så er din tilmelding afsted

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!