Pages Menu
Categories Menu

Ny skattekontrollov og ny skatteindberetningslov

 

Som rådgiver på skatteområdet er det nødvendigt, at du har indgående kendskab til hvad du skal, og hvad du må.

Med en ny skattekontrollov og en ny opfindelse, der kommer til at hedde en skatteindberetningslov, bliver der sat fokus på retssikkerheden i dansk skatteret.

 

Tilmeld

 

Rådgivere er underlagt forskellige former for tavshedspligt og forskellige former for oplysningspligter, som bliver beskrevet i de nye love.

Retssikkerhed har stået højt på den politiske dagsorden i en del år, og set i lyset af pressens dækning af diverse sager, har regeringen besluttet at lave en ny skattekontrollov.

Den nye lovgivning har fokus på borgernes og de erhvervsdrivendes retssikkerhed på skatteområdet.

Lovforslaget indeholder en række retssikkerhedsmæssige forbedringer, navnlig følgende:

 • Kontrolhjemlerne præciseres, så hver kontrolhjemmel får fokus på et pligtsubjekt.
  Den skattepligtiges egen oplysningspligt efter anmodning vedrører således kun den skattepligtiges egen ansættelse.
  Finansielle virksomheder og advokater får selvstændige udtømmende bestemmelser om oplysningspligt, så grænsen mellem tavshedspligt og oplysningspligt tydeliggøres. Teleselskabers oplysningspligt om borgernes brug af mobiltelefon afskaffes.
 • Selvangivelsesbegrebet afskaffes og erstattes af et mere tidsvarende oplysnings-begreb. Det betyder også, at selvangivelsesblanketten erstattes af et oplysningsskema.
 • Bestemmelsen om en skønsmæssig ansættelse uden for transfer pricing-området udbygges med angivelse af grundlaget for den skønsmæssige ansættelse.
 • Ordningen med at afskære en skattepligtig fra at anvende TastSelv, hvis der er væsentlig risiko for, at denne begår fejl eller ligefrem misbruger TastSelv, lovfæstes.
  Afgørelsen om afskæring kan påklages til Skatteankestyrelsen.
  Lovforslaget er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer og foreslås at træde i kraft den 1. januar 2018.
 • Udover at videreføre en række bestemmelser i en sproglig mere klar form, går forslaget ud på at udskille indberetningsbestemmelserne i den gældende lov i en ny skatteindberetningslov, så den nye skattekontrollov kommer til at indeholde bestemmelserne om de skattepligtiges pligter i forhold til at oplyse SKAT om den skattepligtige indkomst, om SKATs kontrolbeføjelser og om straf for overtrædelse af lovens pligter.

 

Tilmeld

Faktakurser-42

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset i Ny skattekontrollov og ny skatteindberetningslov tæller 8 timer i kategorien direkte og indirekte skatter.

Undervisere

Torben Bagge underviser på Fakta Kurser

Torben Bagge, advokat (H), Partner, i TVC Advokatfirma og leder af firmaets skatteafdeling, der p.t. består af 16 jurister.

Torben er forfatter til en række artikler, primært offentliggjort i TfS og Revision & Regnskab.

Han er medlem af bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater. Han er ekstern lektor i skatteret og offentlig ret på Aarhus Universitet, ligesom han er fast underviser på Master i SKAT. Endvidere er han hyppigt anvendt som skatteekspert i medierne.

Jørgen Frausing underviser på Flyt skolebænken til Costa del SolJørgen Frausing, registreret revisor og Senior Tax Manager i TVC Advokatfirma.

Jørgen har bl.a. tidligere været ansat i Foreningen Registrerede Revisorers skatteafdeling. Han har en meget betydelig undervisningserfaring.

Målgruppe

Revisorer og andre, der på tilsvarende måde beskæftiger sig med skatteretlige problemstillinger.

Kursusindhold

På kurset gennemgår vi bl.a. :

Skatteindberetningsloven

 • Skatteindberetningsloven  i forhold til hvilke oplysninger arbejdsgivere, finansielle virksomheder fonde og foreninger, offentlige myndigheder og andre skal indberette.
 • Indberetningsfrister og opbevaring af indberetningsmateriale
 • Straffebestemmelser i forbindelse med indberetningen

Skattekontrolloven

 • Oplysningspligtige og told- og skatteforvaltningens kompetence
 • Oplysningspligten
 • Skattepligtiges udfyldelse af et oplysningsskema
 • Oplysningsfrister
 • Låsning af felter i årsopgørelsen eller oplysningsskemaet (feltlåsning)
 • Oplysningspligter om pensionsordninger, gaver og skattearrangementer
 • Oplysningspligter for erhvervsdrivende
 • Kontrolbeføjelser over for den skattepligtige
 • Kontrolbeføjelser over for tredjemand
 • Samarbejde med eksterne parter
 • Administrative retsfølger af den manglende opfyldelse af en oplysningspligt – bøder/skattetillæg
 • Straffebestemmelser

 

Undervisningsmetode

Undervisningen er tilrettelagt så problemstillingerne anskues med praktikerens øjne.

Du vil blive inddraget i undervisningen, og underviserne svarer løbende på dine og dine medkursisters spørgsmål.

Du får udleveret et omfattende kursusmateriale, som er lavet i en form, så du kan bruge det som opslagsværk, når du løser opgaver på området.

Forudsætninger

Grundlæggende kendskab til skattelovgivningen.

Dato, tid og sted

 • 6. november 2018 kl. 9-17 på Scandic i Roskilde
 • 21. november 2018 kl. 9-17 på Hornstrup Kursuscenter i Vejle

Pris

 • 3.495 kr. ved bestilling af 1 kursus.
 • 2.895 kr. pr. kursus ved bestilling af minimum 5 kurser samlet senest den 1. september 2018.
 • 2.995 kr. pr. kursus ved bestilling af 5 kurser samlet fra den 2. september 2018.

Tilmelding

Ny skattekontrollov og skatteindberetningslov (Roskilde)

Beskrivelse:

Tilmelding til kurset: Ny skattekontrollov og skatteindberetningslov (Roskilde)

Vi beklager, men der er lukket for tilmelding til dette arrangement.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Ny skattekontrollov og skatteindberetningslov (Vejle)

Beskrivelse:

Tilmelding til kurset: Ny skattekontrollov og skatteindberetningslov (Vejle)

Vi beklager, men der er lukket for tilmelding til dette arrangement.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!