Pages Menu
Categories Menu

Posted on 12. februar 2020 in

Udlejning af fast ejendom – skat og moms

KURSUS Pris Antal
Glostrup 8. decembervis detaljer  3.600,00kr. (DKK)  
Sabro 11. decembervis detaljer  3.600,00kr. (DKK)  

  • Udlejning af fast ejendom - skat og moms: Glostrup
    8. december 2020
    08:30 - 16:30
  • Udlejning af fast ejendom - skat og moms: Sabro
    11. december 2020
    08:30 - 16:30

 

De skattemæssige regler omkring udlejning af ejendomme kan være meget forskellige afhængigt af, om der er tale om udlejning af værelser, privat bolig, sommerhus eller en større eller mindre erhvervsejendom. 

Endvidere gælder der visse særlige skattemæssige regler ved f.eks. børns udlejning til forældre og selskabers udlejning til hovedaktionærer.

På dette kursus vil vi overordnet gennemgå de forskellige skattemæssige regler, der gælder ved udlejning af ejendom. Vi gennemgår også de momsmæssige regler vedr. udlejning af fast ejendom, herunder særligt momsfritagelsen for udlejning af fast ejendom og muligheden for frivillig momsregistrering med deraf følgende momsfradragsret.

 

Mål & udbytte

Formålet med kurset Udlejning af fast ejendom – skat og moms  er at give deltagerne et overordnet overblik over de skatte- og momsretlige regler for udlejning af ejendom i forskellige situationer.

 

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset  Udlejning af fast ejendom – skat og moms  tæller med 8 timer i kategorien anden relevant lovgivning og faglige standarder.

 

Undervisere

Mark Arnecke, skatterevisor og har en master i skat (MTL)

Jacob S. Larsen, cand.merc.jur.

 

Målgruppe

* Revisorer på flere niveauer

* Ejendomsmæglere

* Controllere og regnskabsmedarbejdere hos ejendomsselskaber

* Medarbejdere hos SKAT

* Andre med professionel interesse for skat og moms i forbindelse med fast ejendom

* Advokater

 

Kursusindhold

Med afsæt i lovgivningen og nyeste praksis vil de skatte- og momsmæssige forhold blive gennemgået ift. disse emner:

* Generelt om indtægter og udgifter på fast ejendom

* Skatteretlig vedligeholdelse kontra forbedring

* Udlejning af værelser eller en bolig en del af året (nye regler)

* Udlejning af sommerhus eller ferielejlighed

* Forældres udlejning til børn

* Børns udlejning til forældre

* Selskabets udlejning til hovedaktionæren og nærtstående

* Hovedaktionærens udlejning til selskab

* Overordnet om den skattemæssige håndtering af de lejeretlige hensættelsesordninger til vedligeholdelse og forbedring

* Momsfri udlejning og bortforpagtning af fast ejendom

* Moms ved levering af tillægsydelser ifm. udlejningen

* Moms ved udlejning af ferieboliger

* Frivillig momsregistrering

* Momsfradragsret ved opførelse, ombygning mv.

* Momsreguleringsforpligtelser

 

Undervisningsmetode

Undervisningen foregår som en kombination af indlæg og diskussioner.

 

Dato, tid & sted

8. december 2020 kl. 8.30-16.30 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup

 

11.december 2020 kl. 8.30-16.30 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

 

Pris

3.600 kr.

Dette kursus udbydes i samarbejde med Revitax 

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!