Pages Menu
Categories Menu

Posted by on mar 10, 2023 in

Dødsbobeskatning, skatteoptimering i levende live og ved død

KURSUS Pris Antal
Sabro: Dødsbobeskatningvis detaljer  3.600,00kr. (DKK)  
Glostrup: Dødsbobeskatningvis detaljer  3.600,00kr. (DKK)  

  • Dødsbobeskatning, skatteoptimering i levende live og ved død: Sabro
     21. november 2023
     08:30 - 16:30
  • Dødsbobeskatning, skatteoptimering i levende live og ved død: Glostruup
     23. november 2023
     08:30 - 16:30

 

Kurset indeholder en praktisk gennemgang med eksempler, hvor der tages afsæt i skifterettens indflydelse på skatteretten, når der opstår et bo, herunder hvorledes der inden død via testamenter, omdannelser mv. er mulighed for skatteoptimering af et fremtidigt dødsbo.

 

 

Mål & udbytte

Formålet er at bibringe deltagerne et generelt indblik i, hvilke muligheder, der er for at skatteoptimere før og efter død, herunder den skifteretlige betydning for skatteretten i et bo, når der er en længstlevende ægtefælle tilbage.

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset  tæller med 8 timer i efteruddannelseskategorien: Anden relevant lovgivning og faglige standarder.

 

Underviser

Camilla Poulsen

Camilla Poulsen, skatterevisor og merkonom i revision, og har en master i skat (MTL).

Camilla har været ansat hos SKAT fra 1993 til 1999, hvorefter hun skiftede til den private sektor for skatterådgivning.

Hun har i en lang årrække undervist revisorer og advokater på forskellige niveauer i forskellige discipliner inden for skatteretten.

 

Målgruppe

Revisorer på flere niveauer

 

Kursusindhold

Følgende spørgsmål vil blive besvaret:

* Kan man som rådgiver gøre et skattepligtigt bo skattefrit?

* Hvad er de optimale værdier i et bo?

* Udlæg og boafgiftslovens § 12, hvor står vi nu?

* Skal der foretages skattemæssig succession, og kan der foretages succession?

* Hvad kan man gøre, før man dør?

* Giver det mening at oprette et særbo?

* Kan man som rådgiver komme galt afsted ved valg af skifteform?

* Hvad med længstlevende ægtefælles skatter?

 

Med afsæt i de forskellige love vil følgende blive gennemgået:

* Behandlingsmåderne i et dødsbo

* Skattefritagne dødsboer, mellemperiode

* Skattepligtige dødsboer, bobeskatningsperioden

* Udlodning med og uden succession

* Omdannelser før og efter død

* Værdiansættelser

* Passivposter

* Boafgifter

 

Undervisningsmetode

Dialogbaseret undervisning

 

Dato, tid & sted

21. november 2023 kl. 8.30-16.30 på Hotel Sabro Kro

23. november 2023 kl. 8.30-16.30 på Scandic i Glostrup

 

Pris

3.600 kr. ekskl. moms

Dette kursus er lavet i samarbejde med Revitax

 

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!