Pages Menu
Categories Menu

Posted on 12. februar 2020 in

Salg af fast ejendom – skat og moms

KURSUS Pris Antal
Sabro 2. decembervis detaljer  3.600,00kr. (DKK)  
Glostrup 9. decembervis detaljer  3.600,00kr. (DKK)  

  • Salg af fast ejendom - skat og moms: Sabro
    2. december 2020
    08:30 - 16:30
  • Salg af fast ejendom - skat og moms: Glostrup
    9. december 2020
    08:30 - 16:30

 

De skattemæssige regler for beskatning ved salg af fast ejendom er detaljerede og kan ofte give anledning til spørgsmål, ligesom ejendomsavanceberegningerne ofte er komplicerede.  

Kurset vil derfor give deltagerne et solidt kendskab til reglerne og den seneste praksis på området. Såvel teorien som principperne for ejendomsavanceopgørelser vil indgå.

Endvidere vil vi gennemgå de momsmæssige regler vedr. salg af fast ejendom, herunder momspligten ved salg af byggegrunde og nye (nyopførte og væsentligt renoverede/ombyggede) bygninger med deraf følgende momsfradragsret og momsreguleringsforpligtelse.

Desuden vil muligheden for at sælge nye bygninger uden moms efter forudgående momsfri udlejning blive gennemgået.

 

Mål & udbytte

Målet med kurset  Salg af fast ejendom – skat og moms  er at give dig et solidt kendskab til reglerne om skat og moms vedrørende salg af fast ejendom.

 

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset  Salg af fast ejendom – skat og moms  tæller med 8 timer i kategorien anden relevant lovgivning og faglige standarder.

 

Undervisere

Mark Arnecke, skatterevisor og master i skat (MTL)

Jacob S. Larsen, cand.merc.jur.

 

Målgruppe

* Revisorer på flere niveauer

* Ejendomsmæglere

* Controllere og regnskabsmedarbejdere hos ejendomsselskaber

* Medarbejdere hos SKAT

* Andre med professionel interesse for skat og moms i forbindelse med fast ejendom

* Advokater

 

Kursusindhold

Med afsæt i ejendomsavancebeskatningsloven og tilhørende praksis gennemgår vi: 

* Hvornår er salg af ejendom skattepligtig/skattefri

* Seneste praksis om og status for parcelhusreglen

* Salg af blandede ejendomme

* Hel- og delsalg af fast ejendom

* Ejendomsavanceopgørelsen

* Principper og metoder for ejendomsavancer

* Valg af anskaffelsessummer, herunder indgangsværdier

* Sondringen mellem vedligeholdelse og forbedring

* Samspillet med afskrivningsloven, herunder opgørelse af ikke-genvundne afskrivninger og tab efter afskrivningsloven

* Øvrige reguleringer til anskaffelsessummen og avanceopgørelsen

* Genanbringelse af fortjeneste ved erhvervelse af ny ejendom eller ved ombygning mv. på eksisterende ejendom

 

Med afsæt i momsloven og tilhørende praksis gennemgår vi: 

* Erhvervsmæssig (momspligtigt) salg

* Salg af byggegrunde

* Salg af nye bygninger

* Momsfritagelse ved salg af fast ejendom

* Virksomhedsoverdragelse

* Salg af andele, aktier mv. over fast ejendom

* Momsfradragsret

* Momsreguleringsforpligtelse

 

Undervisningsmetode

Undervisningen foregår som en kombination af indlæg og diskussioner.

 

Dato, tid & sted

2. december 2020 kl. 8.30-16.30 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

 

9. december 2020 kl. 8.30-16.30 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup

 

Pris

3.600 kr.

Dette kursus udbydes i samarbejde med Revitax 

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!