Pages Menu
Categories Menu

Posted by on feb 15, 2021 in

Salg af fast ejendom – Skat og moms

KURSUS Pris Antal
Sabro: Salg af fast ejendom - Skat og momsvis detaljer  3.600,00kr. (DKK)  
Glostrup: Salg af fast ejendom - Skat og momsvis detaljer  3.600,00kr. (DKK)  

  • Salg af fast ejendom - Skat og moms: Sabro
    17. november 2021
    08:30 - 16:30
  • Salg af fast ejendom - Skat og moms: Glostrup
    24. november 2021
    08:30 - 16:30

De skattemæssige regler for beskatning ved salg af fast ejendom er detaljerede og kan ofte give anledning til spørgsmål, ligesom ejendomsavanceberegningerne ofte er komplicerede.

Kurset vil derfor give deltagerne et solidt kendskab til reglerne og den seneste praksis på området. Såvel teorien som principperne for ejendomsavanceopgørelser vil indgå.

Endvidere vil vi gennemgå de momsmæssige regler vedrørende salg af fast ejendom, herunder momspligten ved salg af byggegrunde og nye (nyopførte og væsentligt renoverede/ombyggede) bygninger, med deraf følgende momsfradragsret og momsreguleringsforpligtelse. Desuden vil muligheden for at sælge nye bygninger uden moms efter forudgående momsfri udlejning blive gennemgået.

 

Mål & udbytte

Formålet med kurset Salg af fast ejendom – skat og moms er at give dig et solidt kendskab til reglerne om skat og moms vedrørende salg af fast ejendom.

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset i Salg af fast ejendom – skat og moms tæller med 8 timer i kategorien anden relevant lovgivning og faglige standarder.

 

Undervisere

Mark Arnecke

Mark Arnecke er skatterevisor og har en master i skat (MTL). Mark har beskæftiget sig med skatteret siden 1991 og har i en rrække været ansat hos Københavns Selskabsbeskatning, herunder som afdelingsleder.

Mark har været ansat hos Revitax siden 1. april 2008. Mark har i en lang årrække undervist i skatteret for studerende, revisorer og ansatte hos SKAT, herunder bl.a. på Skatterevisoruddannelsen og efteruddannelseskurser for revisorer og advokater mv. Herudover har Mark været eksaminator og censor samt forfattet eksamensopgaver.

Jacob S. Larsen er uddannet cand.merc.jur. I 2008 erhvervede Jacob endvidere en mastergrad i moms og afgifter ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. I perioden 2000-2008 var han ansat hos SKAT, hvor han primært var beskæftiget med moms og afgifter.

I perioden 2008-2011 arbejdede Jacob som moms- og afgiftskonsulent hos Grant Thornton, indtil han i juli 2011 blev ansat hos Revitax, hvor han udelukkende beskæftiger sig med moms og afgifter.

 

Målgruppe

Revisorer på flere niveauer

 

Kursusindhold

Med afsæt i ejendomsavancebeskatningsloven og tilhørende praksis vil følgende blive gennemgået:

* Hvornår er salg af ejendom skattepligtigt/skattefrit?

– Seneste praksis om og status for parcelhusreglen

* Salg af blandede ejendomme

* Hel- og delsalg af fast ejendom

* Ejendomsavanceopgørelsen

– Principper og metoder for ejendomsavancer

– Valg af anskaffelsessummer, herunder indgangsværdier

– Sondringen mellem vedligeholdelse og forbedring

– Samspillet med afskrivningsloven, herunder opgørelse af ikke-genvundne afskrivninger og tab efter afskrivningsloven

– Øvrige reguleringer til anskaffelsessummen og avanceopgørelsen

* Genanbringelse af fortjeneste ved erhvervelse af ny ejendom eller ved ombygning på eksisterende ejendom

Med afsæt i momsloven og tilhørende praksis vil følgende blive gennemgået:

* Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg

* Salg af byggegrunde

* Salg af nye bygninger

* Momsfritagelse ved salg af fast ejendom

* Virksomhedsoverdragelse

* Salg af andele, aktier mv. over fast ejendom

* Momsfradragsret

* Momsreguleringsforpligtelse

* Nye regler om udtagningsmoms på ejendomme

 

Undervisningsmetode

Undervisningen sker som en kombination af indlæg og diskussioner.

 

Dato, tid og sted

17. november 2021 kl. 8.30-16.30 på Sabro Kro, Sabro

24. november 2021 kl. 8.30-16.30 på Glostrup Parks Hotel, Glostrup

 

Pris

3.600 kr.

Dette kursus afholdes i samarbejde med Revitax

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!