Pages Menu
Categories Menu

Posted by on feb 12, 2020 in

Videokursus: (september 2021) Årsrapport B – indregninger og målinger

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • Videokursus: Årsrapport B - indregninger og målinger
    1. januar 2022 - 20. august 2022
    13:00 - 16:00
  • Videokursus: Årsrapport B - indregninger og målinger
    1. januar 2022 - 20. august 2022
    13:00 - 16:00

 

Dette er et 3 timers videokursus.

Et videokursus er et optaget og anonymiseret onlinekursus.

Efter bestillingen modtager du et personligt link til kurset og kursusmaterialet.

Derefter kan du se kurset, når du har lyst og lige så mange gange du vil.

 

På dette videokursus i  Årsrapport B – indregninger og målinger  gennemgår vi reglerne for indregning og måling for alle regnskabsposter.

Vi krydrer dem med den praktiske behandling.

Vi kigger på alle regnskabsposter og gennemgår enkeltvis, hvad der er hovedregler og særregler på de enkelte områder.

Bemærk, at dette kursus gennemgås efter reglerne, som er pligtige at anvende for regnskabsår, der starter 1.1.2020 eller senere.

 

 

Mål & udbytte

Efter videokurset Årsrapport B – indregninger og målinger  har du overblik over reglerne for indregning og måling for klasse B.

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset Årsrapport B – indregninger og målinger  tæller med 3 timer i efteruddannelseskategorien: Anden relevant lovgivning og faglige standarder (regnskab mv.).

 

Underviser

Bjarne Aalbaek, underviser

Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor. 

Bjarne leder Faglig Afdeling A/S. 

 

Målgruppe

Udførende revisorer.

 

Forudsætninger

Du har erfaring med at udarbejde regnskab i klasse B.

 

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

* Indregningsmetoder for alle klasse B regnskabsposter

* Opskrivninger

* Afskrivninger på en opskrivning og reserve for opskrivning

* Værdireguleringer

* Amortiseret kostpris

* Binding på egenkapitalen

* Dækning af underskud

* Opgørelse af ordinært og ekstraordinært udbytte

* Opgørelse af udskudt skat

* Regulering af udskudt skat over res. eller egenkapital

 

Undervisningsmetode

Videokurset  Årsrapport B – indregninger og målinger  foregår hjemme foran din computer eller iPad/tablet.

 

Praktisk info vedr. videoundervisning

Inden for 24 timer efter vi har modtaget din bestilling af videokurset Årsrapport B – indregninger og målinger, modtager du kursusmaterialet i PDF-form og dit personlige kodeord til selve kurset.

Herefter kan du logge på og se dit videokursus, når du har lyst.

 

Kursusbevis

Det kan du få, når du har set kurset.

Som bevis på, at du har set kurset, skal du maile kodeord som du vil få oplyst under kurset.

Kodeordet skal du maile til:

lok@faktakurser.dk

I emnefeltet skal du skrive:
Video – Årsrapport B – indregninger og målinger – Kodeord.

Vi udsender kun kursusbeviset, hvis vi modtager et korrekte kodeord.

 

Pris

750 kr.

Bemærk

Når du køber et onlinekursus eller et videokursus hos Fakta Kurser, får du tilsendt et personligt link, som du ikke må videregive eller distribuere.

Linket er dit alene og må ikke deles eller benyttes til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge.

Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af kursusmaterialer og kursusvideo er forbudt.

Indholdet tilhører Fakta Kurser A/S, og enhver form for kopiering og distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne forfølges retligt af Fakta Kurser A/S.

 

Kursussted:  

Beskrivelse:

Foregår foran din computer eller iPad/tablet

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!